Tổng Quan

Đào tạo nhà giáo dục mầm non theo mô hình “TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN” tập trung phát triển theo vai trò: giáo viên chăm sóc, giáo viên trợ giảng; giáo viên chủ nhiệm lớp; nhà giáo dục mầm non trên cơ sở HỌC TẬP PHỤC VỤ ở trường mầm non. Có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin; thể chất, tinh thần, trí tuệ cảm xúc; nghiên cứu ứng dụng; tiếp cận các xu hướng mới và văn hóa, các giá trị cốt lõi nhằm chuẩn bị cho nhà giáo dục mầm non có năng lực làm việc trong môi trường giáo dục Việt Nam và quốc tế.

Điểm nổi bật của chương trình

Chương trình đào tạo nhà giáo mầm non của Bộ môn Giáo dục mầm non năm 2021 có những nét đồng nhất và có những đặc điểm nổi trội so với 2 chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, với trường Đại học Curtin, Úc là đào tạo theo mô hình “Trưởng thành toàn diện” dựa trên triết lý giáo dục nhân bản và “learning by doing”, giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho sinh viên ngay từ năm đầu của khóa học để trưởng thành toàn diện thành nhà giáo mầm non tương lai.

Tỷ lệ các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, luận văn tốt nghiệp của chương trình đào tạo nhà giáo mầm non năm 2021 của Bộ môn GDMN, Viện KHGD-ĐTGV so với 2 chương trình đào tạo cử nhân GDMN của ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Giáo dục-ĐH Quốc Gia Hà Nội và trường ĐH Curtin, Úc là tương đối đồng nhất. Tuy nhiên, sự khác biệt của chương trình đào tạo nhà giáo mầm non năm 2021 của Bộ môn GDMN, Viện KHGD-ĐTGV thể hiện ở tỷ lệ thực hành nghề nghiệp khá cao so với 2 chương trình đào tạo cử nhân GDMN của ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Giáo dục-ĐHQuốc Gia Hà Nội và tương đồng với chương trình đào tạo cử nhân GDMN của trường ĐH Curtin, Úc.

Kết quả học tập mong đợi

Chương trình giảng dạy và thực tập trải nghiệm được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên chuẩn bị để trở thành nhà giáo dục tương lai với các phẩm chất và năng lực sau:
• Năng lực vận dụng các kiến thức chuyên môn Giáo dục Mầm non để lựa chọn và thiết kế các hoạt động chăm sóc, giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ, phát triển chương trình giáo dục trong trường mầm non.
• Năng lực tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ dựa trên chương trình giáo dục mầm non theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho trẻ mầm non.
• Năng lực nghiên cứu: thực hiện các dự án nghiên cứu để cải thiện thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non.
• Năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ: Chăm sóc vệ sinh-dinh dưỡng cho trẻ theo từng độ tuổi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở trường mầm non. Phát hiện, xử lý ban đầu một số bệnh thường gặp ở trẻ mầm non; Phòng, chống dịch bệnh và thiên tai ở trường mầm non. Phòng, chống xâm hại, bảo vệ an toàn, chống tai nạn thương tích cho trẻ ở trường mầm non.
• Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục trẻ: thiết lập môi trường giáo dục (môi trường vật chất và môi trường xã hội) tích cực; lựa chọn nội dung, vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục tích hợp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế, nhằm thúc đẩy việc học và sự phát triển toàn diện của trẻ.
• Năng lực quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ: xác định tiêu chí quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ; lựa chọn và sử dụng hiệu quả các phương pháp, phương tiện, kĩ thuật đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục mầm non; sử dụng kết quả đánh giá trẻ vào cải tiến các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
• Năng lực phát triển chương trình giáo dục mầm non: phân tích, đánh giá các mô hình, chương trình giáo dục mầm non; xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non nhà trường một cách phù hợp, hiệu quả nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ phù hợp với đặc điểm cá nhân và đáp ứng kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non.
• Năng lực phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội: khuyến khích sự hợp tác của giáo viên với trẻ, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục; tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ; sử dụng các phương pháp cơ bản phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc chăm sóc, giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.
• Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm: đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của bản thân; tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của bản thân theo các yêu cầu về phẩm chất nhà giáo; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong công việc, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chính trị, ý thức kỷ luật, tinh thần tự chủ, trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự.

Nội dung chương trình

Ngoài kiến thức đại cương, chương trình cử nhân giáo dục mầm non cung cấp kiến thức lý thuyết, thực hành thực tập ở các nội dung trọng tâm sau:

·         Cơ sở lý thuyết về sự phát triển tâm lý, sinh lý ở trẻ mầm non,

·         Cơ sở lý thuyết và thực hành về vệ sinh, dinh dưỡng, an toàn, và phòng bệnh ở trẻ,

·         Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo lĩnh vực,

·         Kiến thức về phát triển chương trình giáo dục mầm non,

·         Kiểm tra, lượng định, đánh giá trong giáo dục mầm non,

·         Xây dựng môi trường lớp học, và giáo dục hòa nhập,

·         Phương pháp Montessori, giáo dục STEAM

·         Kiến thức và kỹ năng quản lý trường mầm non.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân giáo dục mầm non đảm nhận các vị trí:
• Giáo viên mầm non
• Chuyên viên tư vấn giáo dục
• Chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non
• Nghiên cứu viên
• Biên tập viên các tạp chí liên quan giáo dục

Nơi làm việc

• Trường mầm non tư thục Việt Nam và quốc tế, các trường công lập
• Phòng, Sở giáo dục & đào tạo
• Viện, trung tâm, tổ chức nghiên cứu và tư vấn về giáo dục mầm non trong và ngoài nước

Liên hệ

Ban chủ nhiệm

TS. Trần Thị Quốc Minh – Trưởng ngành Giáo dục mầm non

Liên hệ Ngành Giáo dục Mầm non

– Điện thoại: 028.7308.3456 (ext: 3419)
– Email: childhood@hiu.vn
– Website: childhood.hiu.vn

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

– Điện thoại: 028.7308.3456 bấm phím 3401 – Hotline: 093869 2015 – 0964 239 172
– Số 215 Điện Biên Phủ, P 15, Q Bình Thạnh, TP HCM

Hình thức Tuyển Sinh

👉 6 phương thức tuyển sinh của HIU. Tìm hiểu thêm.
👉 Đăng ký để được tư vấn tốt nhất tại: https://bit.ly/2Ja2U2k