‼NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỚC KỲ THI TRÊN HỆ THỐNG E-LEARNING‼


Cập nhật lần cuối vào 06/10/2022

1️⃣ Trước ngày thi các bạn sinh viên cần kiểm tra máy tính hoạt động bình thường không và kết nối mạng internet ổn định không.

2️⃣ Kiểm tra tài khoản (tài khoản office 365) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống https://elearning.hiu.vn/

3️⃣ Thời gian và hình thức thi kết thúc học phần sẽ được cập nhật portal HIU (hướng dẫn xem lịch thi: https://hiu.vn/huong-dan-su-dung/huong-dan-tra-cuu-lich-thi/?fbclid=IwAR0z1aSm5roXhVDs4ulIw0DcIx2m9ImmU9QchW4r2H7zuY8Ud8UbFTgwwCU/)

❓❓❓Mọi thắc mắc của sinh viên về vấn đề thi sẽ liên hệ văn phòng khoa và phòng khảo thí đảm bảo chất lượng để biết thêm chi tiết. 👉

☎️ Số điện thoại văn phòng khoa: http://portal.hiu.vn/…/4457/Cac-Khoa–Vien–Bo-mon…

☎️ Phòng Khảo thí Đảm Bảo Chất Lượng: 028.7308.3456 bấm 3427, email: qualityassurance@hiu.vn.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172