HƠN 100 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐA LĨNH VỰC ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI HIU


Cập nhật lần cuối vào 14/05/2024

HƠN 100 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐA LĨNH VỰC ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI HIU

Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản cho biết 'H INTERNATION UNIVERSTY HONGBANG Nd VIETY VIETYDENTAL DENTAL ITALIAH ITALIAHMOLA OREHTA ROCKIT CDIMEJ HỘI NGHỊ KHOA HOC TUỔI THÀNH PHÒ μό .. HI MINH, NGÀY THẮNG NĂM 2024 LẦN THỨ 1 Biciam ፕደለ2 JI'

🌈 Ngày 11/5/2024, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) khai mạc Hội nghị khoa học tuổi trẻ 2024 quy tụ hơn 100 bài báo cáo, nghiên cứu khoa học do chính các sinh viên – học viên sau đại học, các giảng viên trẻ tuổi của HIU trình bày, dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm.
👉 Đây là lần đầu tiên HIU tổ chức một hội nghị khoa học với quy mô lớn, đa dạng nhiều đề tài, nhiều lĩnh vực khác nhau: từ khoa học sức khỏe, giáo dục, xã hội, công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý,… khẳng định uy tín của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng.
📍 Chương trình còn có sự tham gia của các khách mời là đại diện lãnh đạo các bệnh viện lớn của TP.HCM và các tỉnh lân cận như BV. Thống Nhất, BV. Nhi đồng thành phố, BV. Trưng Vương, Viện Pasteur TP.HCM, BV. Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, … cùng đại diện các đơn vị doanh nghiệp đồng hành.
🏵 Hội nghị khoa học tuổi trẻ 2024 là cơ hội cho các nghiên cứu viên, học viên sau đại học, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) của HIU được giao lưu, trao đổi học thuật, công bố kết quả nghiên cứu để tăng cường năng lực nghiên cứu, hoàn thành nhiệm vụ học tập và nâng cao hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó là cơ hội được tiếp cận với những lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhằm mở rộng kiến thức chuyên ngành, nâng cao kỹ năng trình bày báo cáo khoa học.

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'H INTERNATIONA HONGBANG UNIVERSITY VIET DENTAL COREHTA ROCKIT CDIMEY HỘI H HỘINGHI KHOA HOC TUỔI TRẺ LẦN THỨ 1 THANH PHO OCH MINH. NGÀY THÁNG NÀM 2024 Shipot shipot Knomlerge'
Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản cho biết 'HỌ ពេ'
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'HỘI NGHI 4ίM पા THÀNH ΤΗΑΝΗ PHO HỒ'
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản cho biết 'HONGBANG INTERVATIONAL UNIVERSITY VIETY VIETYDENTAL DENTAI COREHTA ROCK IT CDIMEY HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ LẦN THỨ ΌντΥ 1 THÀNH PHÒ THNWIHDABCHIIMAWTHIOSN HỘC MINH, NGÀY11 THÁNG NAM 2004'
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản cho biết 'H HHOGRANG NIVERSITY HONGBANG VIETYDENTAL VIETY DENTAL OREHTA ROCKIT CDIMEY HỘI HỘINGHỊ NGHỊ KHOA Hoc TUỔI TRẺ LẦN THỨ 1 THÀNH PHO Hό HỘCH HI MINH NGAY THÁNG5 NAM 2024'
Có thể là hình ảnh về 4 người, đàn violin và văn bản cho biết 'H HONGBANG VIET DENTAL OREHTA ROCKIT COINEJ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ LẦN THỨ 1 THÀNH PHỎ HỘCH MINH, NGÀY 11 THÁNG NÀM 2024 Knowledze'


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172