THÔNG BÁO – Đăng ký tham dự Chuỗi báo cáo chuyên đề về công tác sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm


Cập nhật lần cuối vào 20/05/2024

[192 TB] Đăng ký tham dự Chuỗi báo cáo chuyên đề về công tác sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
Thông tin cụ thể của Chuỗi báo cáo chuyên đề như sau:

 1. Chủ đề và báo cáo viên
 • Chủ đề Buổi 1: Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học, đối tượng mới sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và trong kiểm tra chất lượng.
 • Chủ đề Buổi 2: Nhận diện các tài sản trí tuệ trong trường đại học, quyền tác giả và liêm chính học thuật.
 • Báo cáo viên: TS.LS. Lê Thị Thanh Tâm – Phó Tổng thư Hội sáng chế Việt Nam, Đồng Trưởng Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Trưởng Làng Học sinh – Sinh viên sáng tạo quốc gia.
 1. Thời gian tổ chức
 • Buổi 1: 13h30 phút, Thứ Bảy ngày 25/5/2024
 • Buổi 2: 08h00 phút, Thứ Bảy ngày 08/6/2024
 1. Thành phần tham dự: theo file đính kèm
 2. Đăng ký tham dự:
 • Link đăng ký: https://forms.gle/uZLzA9asmN6BNjXA9
  Hoặc quét mã QR code:
  Thời hạn đăng ký: đến hết 12h00 ngày 22/5/2024 (Thứ Tư).
  Thông tin liên hệ: Phòng QLKH-TCKH hoặc ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng (0981049266).
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bản


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172