Thông báo về việc thực hiện hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024


Cập nhật lần cuối vào 29/11/2023

Căn cứ Quy định về ưu đãi học phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Nhà trường thông báo đến sinh viên các nội dung như sau:

  1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi học phí:

Nhóm 1: Sinh viên và những người có liên quan đều đang còn học và đang làm việc

1.1.  Sinh viên có anh chị em ruột đang cùng học chương trình đào tạo bậc đại học;

Minh chứng: giấy khai sinh và căn cước công dân của cả 2 sinh viên

1.2. Sinh viên có ba, mẹ, vợ, chồng là cán bộ, giảng viên, nhân viên hoặc bản thân làm việc đủ 12 tháng trở lên tại các đơn vị thành viên hoặc văn phòng Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng;

Minh chứng: giấy khai sinh/ giấy chứng nhận kết hôn và giấy xác nhận công tác.

Nhóm 2: Điểm trung bình năm học đạt từ 6.5/10 trở lên và điểm rèn luyện đạt từ 80/100 trở lên

1.3. Sinh viên tàn tật, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1.4. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

1.5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

1.6. Sinh viên viên có gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo

Minh chứng: đối với 1.3, 1.5, 1.6 có giấy xác nhận địa phương, đối với 1.4 gồm giấy chứng tử của cha mẹ, giấy khai sinh của sinh viên. Tất cả đối tượng đều kèm bảng điểm đúng quy định.

Nhóm 3: Sinh viên được hưởng chính sách ưu đãi theo phê duyệt của LĐTĐ và BGH trường.

Minh chứng: các văn bản liên quan có phê duyệt từ tập đoàn Nguyễn Hoàng và BGH trường (bản in, bản photo)

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

2.1. Thời gian: từ ngày 27/11/2023 đến 17h00 ngày 27/12/2023 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)

2.2. Địa điểm: Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm Sinh viên

  • Cơ sở 1: Tầng 2 cơ sở 215 Điên Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM
  • Cơ sở 2: Khu G, cơ sở 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
  1. Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi học phí:

3.1. Đối với sinh viên đã làm hồ sơ và được hưởng ưu đãi học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024: thực hiện (1) Phiếu yêu cầu tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 (biểu mẫu HSC11) và (2) kèm theo các minh chứng.

3.2. Đối với sinh viên thuộc một trong các đối tượng quy định tại mục 1 của Thông báo này nhưng chưa thực hiện hồ sơ: thực hiện hồ sơ mới gồm (1) Phiếu yêu cầu hưởng chính sách ưu đãi học phí (Biểu mẫu HSC10) và (2) kèm theo các minh chứng

Thông tin chi tiết, quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1hJwMUUmAYlEwB_c66UsRGNL_R5ZA6NxH%2Fview%3Ffbclid%3DIwAR05i6VYtSz4epvE4rphPMQrQ_pRrq5R2DIRfl8fIwFZAgpvBtP36NQZCAw&h=AT1RdSD5f5RtfGuMgacE84rm8F-7oOGiRib0R7bRzbsv5-HetDzzCWn0RPLhs7r8xy3ZymGgkQDckmZ34vXm3_K5hUK_dxo2sLBqz_3duYgcJQrlYhs0HU4YJ3FLGzPWL2oH&__tn__=-UK-R&c[0]=AT240OCelAG1jeTZHiv4vGAJG74eb1VJj2o11wFi-gT_fGR8WZvYImSvlnEotTUTHAuAz9nK9iVkIbIVDIpaSvIyhidjLOZN1CFIQ8vm9m7yPgYDzeoCoOhVqoZURI8P3BV5lFB24cktjBj2pYXnaAgg3uquQElTpE0nPAcz1gyCOcFfvMVD-J-SDHQnHc0Du4Rzf3e7xZhA
hoặc tại https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudent.hiu.vn%2Fsinh-vien%2Ftin-tuc%2Fthong-bao-ve-viec-thuc-hien-ho-so-huong-chinh-sach-uu-dai-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024.html%3Ffbclid%3DIwAR1BKG-8qUoaOcMliUb2u6qfGOo_pWWHZyINXz5f5Xl5ik1VZ7i5sR75Pts&h=AT3BM1Hg8CnAb9rBdPsTjFmDiyesPB38OlU8gmbg8iVTFx-zOU1jG2tYu9xIIJKHh_EeSc_4XzZn-ZfncELlhEkoo7ykgQdiwlrodCdWbC4oE3HWziJmT6f_ckApR5eDer90&__tn__=-UK-R&c[0]=AT240OCelAG1jeTZHiv4vGAJG74eb1VJj2o11wFi-gT_fGR8WZvYImSvlnEotTUTHAuAz9nK9iVkIbIVDIpaSvIyhidjLOZN1CFIQ8vm9m7yPgYDzeoCoOhVqoZURI8P3BV5lFB24cktjBj2pYXnaAgg3uquQElTpE0nPAcz1gyCOcFfvMVD-J-SDHQnHc0Du4Rzf3e7xZhA


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172