Đề cương chi tiết năm 2019


 1. Hoá học – Hóa sinh
 2. Sinh học và di truyền
 3. Vật lý và Lý sinh
 4. Phương pháp nghiên cứu khoa học
 5. Tâm lý Y học – Pháp luật Tổ chức y tế
 6. Xác suất – Thống kê y học
 7. Tư duy biện luận
 8. Pháp luật đại cương
 9. Giải phẫu – Mô phôi
 10. Sinh lý
 11. Vi sinh vật
 12. Ký sinh trùng
 13. Sinh lý bệnh – Miễn dịch
 14. Dược lý
 15. Sức khoẻ – Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người
 16. Dinh dưỡng – Tiết chế
 17. Dịch tễ học
 18. Y học cổ truyền
 19. Định hướng nghề nghiệp Điều dưỡng
 20. Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng
 21. Điều dưỡng cơ sở 1
 22. Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1
 23. Điều dưỡng cơ sở 2
 24. Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2
 25. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng
 26. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh nội khoa
 27. THBV Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh nội khoa
 28. Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi
 29. Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
 30. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh ngoại khoa
 31. THBV Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh ngoại khoa
 32. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
 33. THBV Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
 34. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
 35. THBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
 36. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
 37. THBV Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
 38. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần – Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng
 39. Chăm sóc phục hồi chức năng
 40. THBV Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
 41. Quản lý điều dưỡng –  Đạo đức điều dưỡng
 42. Anh văn chuyên ngành
 43. THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Nhi
 44. THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Người lớn
 45. Thực tế nghề nghiệp
 46. Khóa luận tốt nghiệp
 47. Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành điều dưỡng – Môn học thay thế khóa luận 1
 48. Thực hành tổng hợp chuyên ngành điều dưỡng – Môn học thay thế khóa luận 2


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172