Đề cương chi tiết năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 19/04/2022

 1. Sinh học và di truyền
 2. Lý sinh
 3. Xác xuất – Thống kê y học
 4. Tâm lý y học – Đạo đức y học
 5. Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe – Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng
 6. Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
 7. Giải phẫu
 8. Sinh lý
 9. Giải phẫu bệnh
 10. Hóa sinh
 11. Vi sinh
 12. Ký sinh trùng
 13. Sinh lý bệnh – Miễn dịch
 14. Dược lý
 15. Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm – Dinh dưỡng tiết chế
 16. Dịch tể học – Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp – Nâng cao sức khỏe hành vi con người
 17. Nội cơ sở
 18. Anh văn chuyên ngành I
 19. Anh văn chuyên ngành II
 20. Định hướng nghề nghiệp Điều dưỡng – Pháp luật tổ chức y tế
 21. Điều dưỡng cơ sở 1
 22. Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1
 23. Điều dưỡng cơ sở 2
 24. Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2
 25. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành Điều dưỡng
 26. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
 27. THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
 28. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
 29. THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
 30. Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi
 31. Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
 32. Chăm sóc sức khỏe trẻ em
 33. THBV Chăm sóc sức khỏe trẻ em
 34. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
 35. THBV Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
 36. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
 37. THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
 38. Chăm sóc sức khỏe tâm thần – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 39. Chăm sóc phục hồi chức năng
 40. TH Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 41. THBV Chăm sóc cấp cứu tích cực chống độc
 42. Quản lý Điều dưỡng – Đạo đức điều dưỡng
 43. Thực tế nghề nghiệp
 44. THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Nhi
 45. THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu người lớn
 46. THBV Phòng mổ
 47. THBV Kiểm soát nhiễm khuẩn
 48. Khóa luận cuối khoá (Tiểu luận)
 49. Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế khóa luận 1
 50. Thực hành tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế khóa luận 2


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172