Liên hệ ngay 0938.69.2015 - 0964.239.172

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN KHOA ĐIỀU DƯỠNG


Cập nhật lần cuối vào 15/12/2021

STT

Khóa

Năm học

Nhập học

Tốt nghiệp

1.      

2008-2012

2008-2009

140

110

2.      

2009-2013

2009-2010

14

14

3.      

2010-2014

2010-2011

11

11

4.      

2011-2015

2011-2012

40

34

5.      

2012-2016

2012-2013

16

14

6.      

2013-2017

2013-2014

50

38

7.      

2014-2018

2014-2015

73

49

8.      

2015-2019

2015-2016

74

57

9.      

2016-2020

2016-2017

90

66

10.  

2017-2021

2017-2018

71

Còn học, chưa tốt nghiệp

11.  

2018-2022

2018-2019

90

Còn học, chưa tốt nghiệp

12.  

2019-2023

2019-2020

87

Còn học, chưa tốt nghiệp

13.  

2020-2024

2020-2021

121

Còn học, chưa tốt nghiệp


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172