KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI KÍ KẾT CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023 – 2024


Cập nhật lần cuối vào 29/08/2023

Ngày 28/08/2023, Khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức Lễ kí kết chỉ tiêu hoạt động năm học 2023 – 2024. Tham dự có PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Phó hiệu trưởng nhà trường; TS Đỗ Xuân Biên – Trưởng Khoa; Th.S Nguyễn Văn San – Phó Khoa cùng các thầy, cô trưởng bộ môn và giáo viên các ngành Quan hệ Quốc tế; Quan hệ Công chúng; Truyền thông Đa phương tiện; Tâm lý học và Lý luận chính trị.

Với bình quân mỗi ngành phấn đấu đạt 20 chỉ tiêu đề ra trong năm học 2023 – 2024, Khoa KHXH cùng 5 ngành: Quan hệ Quốc tế; Quan hệ Công chúng; Truyền thông Đa phương tiện; Tâm lý học và Lý luận Chính trị kí kết thực hiện với Ban giám hiệu nhà trường về các chỉ tiêu như: tăng tỷ lệ tuyển sinh, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; Nâng cao, đổi mới chất lượng chương trình đào tạo; Biên soạn giáo trình sử dụng nội bộ. Tổ chức hội thảo chuyên môn; kết nối với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên; Hợp tác đào tạo quốc tế…Đồng thời, duy trì và phát triển thêm các Câu lạc bộ học thuật; Tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được giao lưu học tập trong toàn khoá học./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172