Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Kiểm tra cuối kỳ (Các lớp học trong HK1)


Sáng thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, các lớp học Sinh lý bệnh – Miễn dịch trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 với mã học phần dưới đây sẽ tiến hành kiểm tra cuối kỳ.

182210258701
191210258701
191210258702
191210258703
191210258704
1912102587101
1912102587102

Thông tin chi tiết về giờ – phòng thi, đề nghị liên lạc với thư ký khoa

 Lượt xem: 101

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172