Kiểm tra giữa kỳ, Học kỳ 2, 2019-2020


Thực hiện theo Thông báo số 62/TB-HIU, ngày 06 tháng 04 năm 2020, Khoa Y thông báo lịch kiểm tra giữa kỳ như sau:

  • Đối với các học phần bắt đầu trước 28/03/2020 thì sẽ kiểm tra vào tuần thứ 32 – 35
  • Đối với các học phần bắt đầu trước 30/03/2020 thì sẽ kiểm tra vào tuần thứ 37 – 40

 Lượt xem: 262

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172