Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y đa khoa – trình độ đại học, năm 2020


Cập nhật lần cuối vào 18/09/2020

Ngày 17/9/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 2670 /QĐ-BGDĐT về việc xác đinh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thống Quốc gia năm 2020.

Khối ngành sức khỏe là ngành có tính đặc thù liên quan đến sức khỏe của con người nên hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đều đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho khối ngành này. Theo quyết định này thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y đa khoa – trình độ đại học theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thống Quốc gia năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi là 22 điểm.

Xem toàn văn Quyết định 2670/QĐ-BGDĐT

 Lượt xem: 955

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172