Kéo dài thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19


Cập nhật lần cuối vào 15/06/2021

Kính gửi: Qúy Thầy/Cô và Sinh viên,

Khoa Y kính gửi đến Quý Thầy/Cô và toàn thể Sinh viên Y khoa thông báo số 20/TB-HIU của Nhà Trường ban hành ngày 14 tháng 2 năm 2021 về việc Kéo dài thời gian sinh viên, học viên ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (hình dưới)

Để đảm bảo chương trình học, Sinh viên thường xuyên kiểm tra lịch học ở cổng thông tin (portal.hiu.vn) và sử dụng account sinh viên vào NHG eLearning system (istudy.edu.vn) để học online trên Microsoft team theo thời khóa biểu.

Xem thông tin hướng dẫn học online có trên NHG eLearning system

 Lượt xem: 440

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172