Chuyển sang giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến (10/05/2021)


Cập nhật lần cuối vào 19/05/2021

Kính gửi: Qúy Thầy/Cô và Sinh viên Khoa Y,

Khoa Y kính gửi đến Quý Thầy/Cô và toàn thể Sinh viên Y khoa thông báo số 72/TB-HIU của Nhà trường ban hành ngày 07 tháng 05 năm 2021 về việc chuyển sang giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến (online) .

  1. Từ ngày 10/5/2021, các môn học lý thuyết của sinh viên Y đa khoa tại các cơ sở Đầm Sen sẽ được chuyển sang giảng dạy – học tập theo hình thức trực tuyến (online). Thời khoá biểu các môn học giữ nguyên như thời khoá biểu học tập hiện hành.
  2. Các môn học thực hành vẫn được tổ chức tại các Phòng thực hành và Phòng giáo vụ sẽ có lịch cụ thể.
  3. Tạm dừng tất cả các lịch thi từ ngày 08/5/2021.
    Để hỗ trợ về kỹ thuật liên quan đến tài khoản, mật khẩu đăng nhập học trực tuyến, sinh viên liên hệ:
    📱 0817971901
    ✉️ itoffice@hiu.vn

Để đảm bảo chương trình học lý thuyết và thực hành, Sinh viên kiểm tra lịch học ở cổng thông tin (portal.hiu.vn) và sử dụng account sinh viên vào NHG eLearning system (istudy.edu.vn) để học online trên Microsoft team theo thời khóa biểu.

Xem thông tin hướng dẫn học online có trên NHG eLearning system

 Lượt xem: 400

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172