Lễ ký kết

Tin tức lễ ký kết quốc tế

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Trường Đại học Bedfordshire (Anh Quốc)

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Trường Đại học Deakin (Úc)

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Trường Quốc tế Hàn Quốc

Lễ ký kết MOU giữa HIU với Viện giáo dục tiếng Hàn tại TP.HCM

Lễ Ký Ký MOU giữa HIU với Tổ chức IB

Lễ Ký kết MOU Giữa HIU Với ĐH Kinh tế - Nhật Bản và ĐH Kobe - Welfare

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Đại học Westcliff (Mỹ)

Lễ Ký kết MOU giữa HIU và Kalasin University (Thailand)

Lễ Ký Kết MOU giữa HIU và Đại học Felician(Mỹ)

Lễ Ký Kết MOU Giữa HIU Và Đại Học Cao Hùng Đài Loan

Lễ Ký Kết Giữa HIU và NMIT Úc

Lễ Ký Kết Giữa HIU và Đại Học TAJEN Đài Loan