Lễ ký kết

Tin tức lễ ký kết quốc tế

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Trường Đại học Bedfordshire (Anh Quốc) 03_10_2019

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Trường Đại học Deakin (Úc)_31_05_2019

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Trường Quốc tế Hàn Quốc_16_05_2019

Lễ ký kết MOU giữa HIU với Viện giáo dục tiếng Hàn tại TP.HCM 12_12_2018

Lễ Ký Ký MOU giữa HIU với Tổ chức IB_16_10_2018

Lễ Ký kết MOU Giữa HIU Với ĐH Kinh tế - Nhật Bản và ĐH Kobe - Welfare 22_03_2018

Lễ Ký kết MOU giữa HIU với Đại học Westcliff (Mỹ)_28_09_2018

Lễ Ký kết MOU giữa HIU và Kalasin University (Thailand) 08_05_2018

Lễ Ký Kết MOU giữa HIU và Đại học Felician – Mỹ 16_04_2018

Lễ Ký Kết MOU Giữa HIU Và Đại Học Cao Hùng Đài Loan 07_09_2017

Lễ Ký Kết Giữa HIU và NMIT Úc 24_08_2017

Lễ Ký Kết Giữa HIU và Đại Học TAJEN Đài Loan 05_07_2017

Lễ Ký Kết Giữa HIU và Đại Học Anharl Anh Quốc 15_09_2017