AUN-QA

Thông báo mở khóa đào tạo đánh giá chương trình đào tạo của tổ chức AUN

Từ ngày 03 – 06/12/2019, AUN-QA sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai đánh giá chương trình đào tạo, AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier 1). Khóa Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172