báo cáo nghiệm thu

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy, các giảng viên của khoa Xét nghiệm Y học còn tập trung nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172