đời sống sinh viên

Phòng nghỉ trưa cho sinh viên HIU

Nhằm tại điều kiện cho sinh viên nghỉ trưa tại các cơ sở, Nhà trường thông báo về việc bố trí các phòng học cho sinh viên nghỉ trưa, cụ Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172