hiu tour

Ngày hội thông tin – HIU Open day – 16/3/2019

Ngày 16 tháng 3 năm 2019, học sinh lớp 12 của các trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường là thành viên của Tập đoàn Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172