ms-teams

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Microsoft Team

Hướng dẫn tham gia lớp học trực truyến trên máy tính

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: elearning.hiu.vn Bước 2: Login với tài khoản và mật khẩu đã cung cấp. Bước 3: Sau khi đăng nhập sẽ chuyển sang màn […]

Hướng dẫn tham gia vào lớp học ảo trên điện thoại

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172