office365

HDSD xem thông tin trên cổng Student_Dành cho học viên SĐH

Office 365 là phần mềm hiệu suất cao (bao gồm Word, PowerPoint, Excel,
Outlook, OneNote, Publisher, Access,…) và cho phép người dùng tiếp cận trải nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng MS Teams cho Học viên & Sinh viên

Office 365 là phần mềm hiệu suất cao (bao gồm Word, PowerPoint, Excel,
Outlook, OneNote, Publisher, Access,…) và cho phép người dùng tiếp cận trải nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Microsoft Team

Hướng dẫn tham gia vào lớp học ảo trên điện thoại

Hướng dẫn sử dụng office 365

Office 365 là phần mềm hiệu suất cao (bao gồm Word, PowerPoint, Excel,
Outlook, OneNote, Publisher, Access,…) và cho phép người dùng tiếp cận trải nghiệm.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172