Workshop

Hội thảo Dental Informatics – Giáo sư Jong-Soo Kim – Đại học DanKook

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, Khoa Răng Hàm Mặt vô cùng vinh dự mời được Giáo sư Jong-Soo Kim, Đại học DanKook, Hàn Quốc chia sẻ về nội Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172