Lưu trữ: Teachers

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng BM Dược lý – Dược lâm sàng

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Trưởng BM […]

Read More »

ThS. DS. Dương Thị Hồng Đoan – BM Quản lý dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên […]

Read More »

TS. DS. Phùng Đức Truyền – BM Bào chế – Hóa lý

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên […]

Read More »

ThS. Võ Mộng Thắm – BM Hoá vô cơ – Hoá hữu cơ – Hoá Dược

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Giảng viên […]

Read More »

KTV. DƯƠNG QUỐC HẬU – BM Bào chế – Hóa lý

Thông tin chung Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Địa chỉ: Số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú Chức vụ: Kỹ thuật […]

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172