Lưu trữ: Teachers

ThS. Phạm Thị Mỹ Nhung

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Chức vụ: Giảng viên Email: nhungptm@hiu.vn

Read More »

Võ Thị Lánh

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Chức vụ: Kỹ thuật viên Email: lanhvt@hiu.vn

Read More »

Nguyễn Mạnh Khương

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Chức vụ: Kỹ thuật viên Email: khuongnm@hiu.vn

Read More »

Đỗ Đăng Khoa

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM Chức vụ: Kỹ thuật viên Email: khoadd@hiu.vn

Read More »

Thầy Trần Trọng Thủy

Thông tin chung Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giảng […]

Read More »

Thầy Nguyễn Văn Khỏe

Thông tin chung Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giảng […]

Read More »

ThS. Nguyễn Văn Nam

Thông tin chung Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giảng […]

Read More »

ThS. Hoàng Hải Sơn

Thông tin chung Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giảng […]

Read More »

ThS. Nguyễn Thị Hà

Thông tin chung Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giảng […]

Read More »

ThS. Hà Văn Toán

Thông tin chung Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giảng […]

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172