Biotechnology

Bảo vệ: Ths. Nguyễn Văn Khoa

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Read More »

Bảo vệ: Ths. Nguyễn Thái Minh

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Read More »

Bảo vệ: TS. Trần Văn Hùng
Phó Hiệu trưởng

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Read More »

TS. Lê Bảo
Phó Hiệu trưởng

Read More »

ThS. Nguyễn Thái Minh

Lecturer Master of Science in Biotechnology, International University- Vietnam National University Research Interests: Study on the animal

Read More »

ThS. Ngô Văn Tuấn

Lecturer Master of Science Research Interests: Environmental science Email: tuannv@hiu.vn

Read More »

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Lecturer Master of Science in Biotechnology, International University- Vietnam National University Research Interests: Industrial and Applied

Read More »

ThS. Nguyễn Thái Minh

·       Lecturer ·       Master of Science in Biotechnology, International University- Vietnam National University ·       Research Interests: Study

Read More »

ThS. Nguyễn Văn Khoa

Lecturer Master of Science in Plant Science, Mahidol University – Thailand Research Interests: Quality improvement of medicinal plant raw material,

Read More »

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172