Thông báo tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018


TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Nhằm triển khai hiệu quả công tác tự đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng , Nhà trường tổ chức đợt tập huấn giới thiệu, hướng dẫn về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cho tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên và nhân viên như sau:

A. Tập huấn chung về bộ chuẩn mới và công tác Đảm bảo chất lượng

1. Đối tượng: tất cá cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên và nhân viên Trường

2. Thời gian: 8h00-10h00, ngày 06/08/2018 3. Địa điểm: Hội trường – Cở sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

B. Tập huấn thực hành viết báo cáo

1. Đối tượng: nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá

2. Thời gian: 10h00-17h00, ngày 06/08/2018 và 08h00-12h00, ngày 07/08/2018

3. Địa điểm: Phòng 14.3 và 14.4 – Cở sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

C. Chuyên gia tập huấn

PGS.TS Nguyễn Phương Nga, PGS.TS Ngô Doãn Đãi thuộc trung tâm kiểm định chất lượng – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

 Lượt xem: 100

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172