Thông Báo Về việc nhận học bổng Topik I & II năm 2020


Bộ môn Hàn Quốc Học thông báo danh sách sinh viên nhận được học bổng Topik 2020 ( đính kèm danh sách )

Thời gian: 13/07 – 15/07/2020.

Địa điểm: Văn phòng Khoa ( tầng 17 ).

Nội dung: Học bổng khuyến học.

Nhà Tài trợ: Viện NN Hàn Quốc ( Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TPHCM ).

Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hàn Quốc Học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sau thời gian quy định nêu trên, nếu sinh viên nào không đến nhận thì số tiền đó được sung vào công quỹ của Bộ môn để hoạt động các hoạt động chung.

 Lượt xem: 259

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172