Viện KHXH-NNQT (SSL) gặp và thảo luận hướng hợp tác với giáo sư từ đại học Tsukuba – Nhật Bản


Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Buổi gặp có sự tham gia của PGS.TS. Lê Khắc Cường, viện trưởng Viện KHXH&NNQT và các giảng viên ngành Quan hệ Quốc Tế. Tại buổi gặp, hai bên đã giới thiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu của hai khoa đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác, đặc biệt là các hợp tác trong trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu với ngành Quan hệ Quốc Tế. Hai bên thống nhất sẽ bàn bạc chi tiết để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác mong đợi trong thời gian tới.

. Murod Ismailov, a professor from the Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Tsukuba – Japan. At the meeting, the representatives of the two faculties have introduced the training and research activities of each institution and discussed opportunities for cooperation, particularly in faculty and student exchange, and research cooperation with the Department of International Relations. The necessary procedures toward the cooperation will be fulfilled with the hope that the expected cooperation activities will come into practice in the near future.

 Lượt xem: 202

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172