Thư viện ảnh

Cơ sở vật chất tại HIU

Hệ thống phòng máy

Phòng Golf 3D

Khu ẩm thực Food Court

Khu thực hành phức hợp Sulyna Hotel

Thư Viện HIU

Phòng Âm nhạc - Mozart music hall

Phòng Tĩnh Tâm

Phòng Học Ngành Hàn Quốc Học - Korea

Phòng Học HIU

Phòng Gym HIU

Không Gian Cà Phê Sách ICoffee

Hội Trường Đa Năng HIU