Tuyển sinh Chứng chỉ ngắn hạn

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO PHÂN THEO NGÀNH - NHÓM NGÀNH

Y KHOA

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Cập nhật kiến thức ngành Y 24/03/2023
22/04/2023
3 ngày Đăng ký ngay
     X quang 10/03/2023
09/04/2023
3 tháng Đăng ký ngay
Cấy chỉ 08/03/2023
07/04/2023
2 tháng Đăng ký ngay
Cấp cứu sốc phản vệ 11/03/2023
10/04/2023
1 ngày Đăng ký ngay
Cấp cứu báo động đỏ 18/03/2023
17/04/2023
1 ngày Đăng ký ngay
Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc 28/02/2023
23/04/2023
2 ngày Đăng ký ngay

DƯỢC

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Cập nhật kiến thức chuyên môn hành nghề Dược 11/03/2023
15/04/2023
1 ngày Đăng ký
Ứng dụng HPLC/PDA trong thực hành phân tích thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm 20/03/2023
22/04/2023
1 tháng Đăng ký
Dược lâm sàng 06/03/2023
16/04/2023
6 tháng Đăng ký
Thành lập và điều hành nhà thuốc GPP theo công nghệ 4.0 27/02/2023
26/03/2023
3 tháng Đăng ký
Tư vấn sử dụng thuốc & chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng đặc biệt 21/03/2023
25/04/2023
1 tháng Đăng ký
Chế biến dược liệu 23/03/2023
08/04/2023
3 tháng Đăng ký
Bào chế Đông dược 28/02/2023
31/03/2023
3 tháng Đăng ký

RĂNG HÀM MẶT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Phẫu thuật tạo hình hàm mặt dị tật khe hở môi 20/03/2023
25/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật tạo hình hàm mặt Vòm miệng 13/03/2023
12/04/2023
3 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật và phục hình cấy ghép nha khoa cơ bản 26/03/2023
26/04/2023
4 tháng Đăng ký ngay
Cấy ghép nha khoa cơ bản 15/03/2023
19/04/2023
4 tháng Đăng ký ngay
Chỉnh hình răng mặt cơ bản và ứng dụng lâm sàng 21/03/2023
27/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay
Trợ thủ nha khoa 07/03/2023
06/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật nha chu cơ bản 14/03/2023
13/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật miệng cơ bản 28/03/2023
27/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay
Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa 06/03/2023
05/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Quản lý Điều dưỡng 04/03/2023
03/04/2023
3 tháng Đăng ký
Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản 12/03/2023
11/04/2023
3 tháng Đăng ký
An toàn người bệnh 19/03/2023
18/04/2023
3 ngày Đăng ký
Chăm sóc người bệnh toàn diện 28/02/2023
26/03/2023
3 ngày Đăng ký
Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn 05/03/2023
04/04/2023
2 tuần Đăng ký
Kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý sự cố tràn đổ chất thải y tế nguy hại 24/03/2023
22/04/2023
3 ngày Đăng ký ngay
Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa 06/03/2023
05/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay

XÉT NGHIỆM Y HỌC

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
10/03/2023
09/04/2023
3 ngày Đăng ký
17/03/2023
18/04/2023
4 ngày Đăng ký
24/03/2023
22/04/2023
4 ngày Đăng ký
Bổ túc kiến thức chuyên ngành Xét nghiệm y học 23/03/2023
15/04/2023
3 tháng Đăng ký

VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Can thiệp vật lý trị liệu cho bệnh nhân COVID-19 và hậu COVID-19 08/03/2023
07/04/2023
3 tháng Đăng ký ngay
Kỹ năng và ứng dụng kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh – cơ trong điều trị 22/03/2023
14/04/2023
3 tháng Đăng ký ngay
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cơ bản 16/03/2023
21/04/2023
6 tháng Đăng ký ngay
Bồi dưỡng chuyên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng 26/02/2023
29/03/2023
9 tháng Đăng ký ngay
Xoa bóp bấm huyệt cơ bản 28/02/2023
23/03/2023
3 tháng Đăng ký ngay

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Chế biến dược liệu 23/03/2023
08/04/2023
3 tháng Đăng ký
Bào chế Đông dược 28/02/2023
31/03/2023
3 tháng Đăng ký
Lý luận Y học cổ truyền cơ bản 09/03/2023
15/04/2023
1 tháng Đăng ký
Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Y học cổ truyền 03/03/2023
02/04/2023
2 ngày Đăng ký
Bồi dưỡng chuyên khoa Y học cổ truyền 09/03/2023
15/04/2023
6 tháng Đăng ký

QUẢN LÝ Y TẾ - GIẢNG DẠY - NGHIÊN CỨU

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Sư phạm y học cơ bản 01/03/2023
07/04/2023
1 tháng Đăng ký
Phương pháp dạy – học lâm sàng 08/03/2023
14/04/2023
1 tháng Đăng ký
Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ 15/03/2023
21/04/2023
1 tháng Đăng ký
Công bố khoa học và phân tích số liệu SPSS 30/03/2023
27/04/2023
45 giờ Đăng ký
Quản lý bệnh viện 29/03/2023
28/04/2023
1 tháng Đăng ký
Quản lý chất lượng bệnh viện 02/03/2023
01/04/2023
1 tháng Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử dành cho cán bộ y tế 30/03/2023
29/04/2023
1 tháng Đăng ký
Kinh tế y tế 28/02/2023
31/03/2023
6 tuần Đăng ký

LÃNH ĐẠO - QUẢN LÝ

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Quản lý bệnh viện 29/03/2023
28/04/2023
60 giờ Đăng ký
Quản lý chất lượng bệnh viện 02/03/2023
01/04/2023
50 giờ Đăng ký
Kinh tế y tế 28/02/2023
31/03/2023
6 tuần Đăng ký
Giám đốc Điều hành-CEO 29/03/2023
28/04/2023
120 giờ Đăng ký
Giám đốc Tài chính-CFO 02/03/2023
01/04/2023
120 giờ Đăng ký
Giám đốc Nhân sự-CHRO 26/03/2023
24/04/2023
110 giờ Đăng ký
Giám đốc Kinh doanh-CCO 05/03/2023
04/04/2023
120 giờ Đăng ký
Đọc hiểu Báo cáo tài chính dành cho nhà quản lý 23/03/2023
08/04/2023
16 giờ Đăng ký
Phân tích tài chính doanh nghiệp 31/03/2023
28/04/2023
16 giờ Đăng ký
Phân tích và đầu tư chứng khoán – thực chiến 18/03/2023
17/04/2023
30 giờ Đăng ký
Lập và thẩm định dự án đầu tư 09/03/2023
15/04/2023
16 giờ Đăng ký
Quản trị Marketing 03/03/2023
02/04/2023
16 giờ Đăng ký
Digital marketing 17/03/2023
16/04/2023
16 giờ Đăng ký
Kế toán tài chính 24/03/2023
22/04/2023
40 giờ Đăng ký
Kế toán quản trị 10/03/2023
09/04/2023
18 giờ Đăng ký
Kế toán tổng hợp 08/03/2023
07/04/2023
40 giờ Đăng ký
Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông tiếp thị và xúc tiến bán hàng 30/03/2023
27/04/2023
16 giờ Đăng ký
Kiểm soát chi phí
31/03/2023
28/04/2023
24 giờ Đăng ký
Lập và sử dụng ngân sách công ty 11/03/2023
10/04/2023
24 giờ Đăng ký
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 18/03/2023
17/04/2023
18 giờ Đăng ký
Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu-KPIs 25/03/2023
23/04/2023
16 giờ Đăng ký
Nghiệp vụ quản lý hồ sơ,  bản hành chánh 12/03/2023
11/04/2023
16 giờ Đăng ký
Khởi sự doanh nghiệp 03/03/2023
02/04/2023
15 giờ Đăng ký
Khai báo thuế 04/03/2023
03/04/2023
12 giờ Đăng ký
Kế toán thực hành 19/03/2023
18/04/2023
24 giờ Đăng ký
Xây dựng kênh phân phối 26/03/2023
24/04/2023
16 giờ Đăng ký
Brand Manager 05/03/2023
04/04/2023
16 giờ Đăng ký

KỸ NĂNG MỀM

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử dành cho cán bộ y tế 30/03/2023
29/04/2023
24 giờ Đăng ký
Kỹ năng chăm sóc khách hàng

08/03/2023
07/04/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 30/03/2023
28/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 31/03/2023
27/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 11/03/2023
10/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng quản lý 18/03/2023
17/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 12/03/2023
11/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng giải quyết vấn đề 25/03/2023
23/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp thứ tự ưu tiên 03/03/2023
02/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng phản hồi hiệu quả 04/03/2023
03/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng thuyết trình 19/03/2023
18/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng động viên 15/03/2023
21/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng tối đa hoá năng lực cá nhân 26/03/2023
24/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng coaching 05/03/2023
04/04/2023
8 giờ Đăng ký
Kỹ năng train the trainers 11/03/2023
10/04/2023
8 giờ Đăng ký

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP KHẨU

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2020)

24/03/2023
22/04/2023

3 giờ Đăng ký
Thanh toán quốc tế (International Payment)

06/03/2023
05/04/2023

6 giờ Đăng ký
Hợp đồng ngoại thương (Commercial Contract)

20/03/2023
25/04/2023

3 giờ Đăng ký
Bảo hiểm hàng hóa (Marine Insurance)

13/03/2023
12/04/2023

3 giờ Đăng ký
Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin)

25/03/2023
26/04/2023

3 giờ Đăng ký
Kỹ năng tìm kiếm, chọn thị trường xuất khẩu (How to find the export market)

15/03/2023
19/04/2023

3 giờ Đăng ký
Trí tuệ cạnh tranh (Competitive Intelligence)

21/03/2023
27/04/2023

4 giờ Đăng ký
Thương mại điện tử cho kinh doanh B2B (E-Commerce for B2B Business)

07/03/2023
06/04/2023

6 giờ Đăng ký
Kỹ năng phân tích Trade Flows giữa các quốc gia (How to analyze trade flows)

14/03/2023
13/04/2023

3 giờ Đăng ký
Quốc tế hóa kinh doanh kỹ thuật số (Internationalization for digital business)

28/03/2023
27/04/2023

3 giờ Đăng ký
Các tiêu chuẩn và phát triển bền vững trong kinh doanh quốc tế (Standards and Sustainability)

08/03/2023
07/04/2023

3 giờ Đăng ký
Thiết kế giải pháp Logistics

22/03/2023
14/04/2023

4 giờ Đăng ký
Cơ sở hạ tầng chất lượng và thương mại (Quality Infrastructure and Trade)

16/03/2023
21/04/2023

4 giờ Đăng ký
Chiến lược marketing xuất khẩu (Setting up an export marketing strategy)

29/03/2023
28/04/2023

4 giờ Đăng ký
Doanh nghiệp xã hội (Social entrepreneurship)

23/03/2023
26/04/2023

3 giờ Đăng ký
Làm việc với các đại diện thương mại nước ngoài (Working with foreign trade representatives)

30/03/2023
25/04/2023

3 giờ Đăng ký

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Nghiệp vụ MC và tổ chức sự kiện

24/03/2023
22/04/2023

120 giờ Đăng ký
Nghiệp vụ quay phim và dựng phim

03/03/2023
02/04/2023

120 giờ Đăng ký

CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Tin học văn phòng 21/03/2023
25/04/2023
48 giờ Đăng ký 
Kỹ thuật lập trình vi điều khiển, arduino, nhúng 24/03/2023
22/04/2023
84 giờ Đăng ký
Chuyên viên thiết kế đồ họa chuyển động 2D 10/03/2023
09/04/2023
120 giờ Đăng ký
Thiết kế đồ động (Adobe animate) 08/03/2023
07/04/2023
30 giờ Đăng ký
Công bố khoa học và phân tích số liệu SPSS 30/03/2023
27/04/2023
45 giờ Đăng ký
Kiến trúc thực hành 31/03/2023
28/04/2023
45 giờ Đăng ký
Dự toán công trình 11/03/2023
10/04/2023
45 giờ Đăng ký
3D Max thiết kế nhân vật Game 12/03/2023
11/04/2023
60 giờ Đăng ký
Nghiệp vụ quay phim và dựng phim 03/03/2023
02/04/2023
120 giờ Đăng ký

TIẾNG ANH

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
30/03/2023
26/04/2023
60 giờ Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ TOEIC
31/03/2023
28/04/2023
72 giờ Đăng ký
Tiếng Anh dành cho doanh nghip
11/03/2023
10/04/2023
60 giờ Đăng ký
Biên, phiên dịch tiếng Anh
25/03/2023
23/04/2023
72 giờ Đăng ký
Pre-IELTS
08/03/2023
07/04/2023
60 giờ Đăng ký
Young Learners
18/03/2023
17/04/2023
80 giờ Đăng ký ngay
Tiếng Anh giao tiếp
10/03/2023
09/04/2023
72 giờ Đăng ký
Tiếng Anh thương mại
12/03/2023
11/04/2023
60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa
03/03/2023
02/04/2023
60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Dược
04/03/2023
03/04/2023
60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng
19/03/2023
18/04/2023
60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
15/03/2023
21/04/2023
60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn
26/03/2023
24/04/2023
60 giờ Đăng ký
Bồi dưỡng tiếng Anh cho Huấn luyện viên Gym Fitness
26/03/2023
26/04/2023
60 giờ Đăng ký

TIẾNG HÀN

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Tiếng Hàn sơ cấp – cao cấp

05/03/2023
04/04/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Hàn dành cho phụ nữ kết hôn, di trú

21/03/2023
25/04/2023

240 giờ Đăng ký
Tiếng Hàn dành cho người đi xuất khẩu lao động

10/03/2023
09/04/2023

240 giờ Đăng ký
Tiếng Hàn dành cho thiếu niên

17/03/2023
26/04/2023

45 giờ Đăng ký

TIẾNG NHẬT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Tiếng Nhật sơ cấp

24/03/2023
22/04/2023

90 giờ Đăng ký
Tiếng Nhật trung cấp

26/03/2023
24/04/2023

90 giờ Đăng ký
Tiếng Nhật cao cấp

26/03/2023
24/04/2023

90 giờ Đăng ký

TIẾNG TRUNG

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Tiếng Trung sơ cấp

11/03/2023
15/04/2023

72 giờ Đăng ký
Tiếng Trung trung cấp

24/03/2023
22/04/2023

72 giờ Đăng ký
Tiếng Trung cao cấp

24/03/2023
22/04/2023

72 giờ Đăng ký

TIẾNG VIỆT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Tiếng Việt dành cho người nước ngoài

20/03/2023
22/04/2023

100 giờ Đăng ký
Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ 06/03/2023
16/04/2023
45 giờ Đăng ký