Tuyển sinh Chứng chỉ ngắn hạn

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO PHÂN THEO NGÀNH - NHÓM NGÀNH

Y KHOA

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Cập nhật kiến thức ngành Y

03/10/2023

02/11/2023

07/12/2023

3 ngày Đăng ký ngay
     Siêu âm tổng quát

20/10/2023

25/11/2023

30/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
     Điện tâm đồ

23/10/2023

26/11/2023

22/12/2023

3 tháng Đăng ký ngay
     X quang

10/10/2023

09/11/2023

14/12/2023

3 tháng Đăng ký ngay
Cấy chỉ

17/10/2023

16/11/2023

20/12/2023

2 tháng Đăng ký ngay
Cấp cứu sốc phản vệ

25/10/2023

23/11/2023

29/12/2023

1 ngày Đăng ký ngay
Cấp cứu báo động đỏ

04/10/2023

03/11/2023

01/12/2023

1 ngày Đăng ký ngay
Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

19/10/2023

18/11/2023

22/12/2023

2 ngày Đăng ký ngay

DƯỢC

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Cập nhật kiến thức chuyên môn hành nghề Dược

26/10/2023

26/11/2023

24/12/2023

1 ngày Đăng ký
Ứng dụng HPLC/PDA trong thực hành phân tích thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm

21/10/2023

25/11/2023

20/12/2023

1 tháng Đăng ký
Dược lâm sàng

01/10/2023

07/11/2023

05/12/2023

6 tháng Đăng ký
Thành lập và điều hành nhà thuốc GPP theo công nghệ 4.0

08/10/2023

14/11/2023

12/12/2023

3 tháng Đăng ký
Tư vấn sử dụng thuốc & chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng đặc biệt

15/10/2023

21/11/2023

19/12/2023

1 tháng Đăng ký
Chế biến dược liệu

23/10/2023

08/11/2023

07/12/2023

3 tháng Đăng ký
Bào chế Đông dược

09/10/2023

15/11/2023

13/12/2023

3 tháng Đăng ký

RĂNG HÀM MẶT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Phẫu thuật tạo hình hàm mặt dị tật khe hở môi

21/10/2023

27/11/2023

24/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật tạo hình hàm mặt Vòm miệng

07/10/2023

06/11/2023

04/12/2023

3 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật và phục hình cấy ghép nha khoa (CGNK) cơ bản

14/10/2023

13/11/2023

11/12/2023

4 tháng Đăng ký ngay
Cấy ghép nha khoa cơ bản

28/10/2023

27/11/2023

24/12/2023

4 tháng Đăng ký ngay
Chỉnh hình răng mặt cơ bản và ứng dụng lâm sàng

08/10/2023

07/11/2023

08/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
Trợ thủ nha khoa

22/10/2023
14/11/2023

15/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật nha chu cơ bản

16/10/2023

21/11/2023

16/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
Phẫu thuật miệng cơ bản

29/10/2023

28/11/2023

26/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa

15/10/2023

19/11/2023

18/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Quản lý Điều dưỡng

05/10/2023

04/11/2023

02/12/2023

3 tháng Đăng ký
Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản

13/10/2023

12/11/2023

16/12/2023

3 tháng Đăng ký
An toàn người bệnh

12/10/2023

11/11/2023

09/12/2023

3 ngày Đăng ký
Chăm sóc người bệnh toàn diện

06/10/2023

05/11/2023

03/12/2023

3 ngày Đăng ký
Kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý sự cố tràn đổ chất thải y tế nguy hại

26/10/2023

26/11/2023

25/12/2023

3 ngày Đăng ký ngay
Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa

15/10/2023

19/11/2023

18/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay

XÉT NGHIỆM Y HỌC

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký

11/10/2023

15/11/2023

16/12/2023

3 ngày Đăng ký

20/10/2023

22/11/2023

25/12/2023

4 ngày Đăng ký

06/10/2023

16/11/2023

18/12/2023

4 ngày Đăng ký
Bổ túc kiến thức chuyên ngành Xét nghiệm y học

24/10/2023

22/11/2023

24/12/2023

3 tháng Đăng ký

VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Kỹ năng và ứng dụng kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh – cơ trong điều trị

30/10/2023

25/11/2023

23/12/2023

3 tháng Đăng ký ngay
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cơ bản

23/10/2023

15/11/2023

20/12/2023

6 tháng Đăng ký ngay
Bồi dưỡng chuyên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

10/10/2023

09/11/2023

09/12/2023

9 tháng Đăng ký ngay
Xoa bóp bấm huyệt cơ bản

17/10/2023

30/11/2023

16/12/2023

3 tháng Đăng ký ngay

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Chế biến dược liệu

23/03/2023

08/11/2023

07/12/2023

3 tháng Đăng ký
Bào chế Đông dược

09/10/2023

15/11/2023

13/12/2023

3 tháng Đăng ký
Lý luận Y học cổ truyền cơ bản

30/10/2023

29/11/2023

27/12/2023

1 tháng Đăng ký
Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Y học cổ truyền

31/10/2023

30/11/2023

28/12/2023

2 ngày Đăng ký
Bồi dưỡng chuyên khoa Y học cổ truyền

24/10/2023

22/11/2023

21/12/2023

6 tháng Đăng ký
Dưỡng sinh, Yoga, Thiền

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

1 tháng Đăng ký

QUẢN LÝ Y TẾ - GIẢNG DẠY - NGHIÊN CỨU

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Sư phạm y học cơ bản

01/10/2023

07/11/2023

05/12/2023

1 tháng Đăng ký
Phương pháp dạy – học lâm sàng

08/10/2023

14/11/2023

12/12/2023

1 tháng Đăng ký
Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ

15/10/2023

21/11/2023

19/12/2023

1 tháng Đăng ký
Quản lý bệnh viện

29/10/2023

28/11/2023

26/12/2023

1 tháng Đăng ký
Quản lý chất lượng bệnh viện

02/10/2023

01/11/2023

06/12/2023

1 tháng Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử dành cho cán bộ y tế

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

1 tháng Đăng ký
Kinh tế y tế

18/10/2023

17/11/2023

15/12/2023

6 tuần Đăng ký

LÃNH ĐẠO - QUẢN LÝ

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Quản lý bệnh viện

01/10/2023

07/11/2023

05/12/2023

60 giờ Đăng ký
Quản lý chất lượng bệnh viện

08/10/2023

14/11/2023

12/12/2023

50 giờ Đăng ký
Kinh tế y tế

01/10/2023

07/11/2023

05/12/2023

6 tuần Đăng ký
Giám đốc Điều hành-CEO

15/10/2023

21/11/2023

19/12/2023

120 giờ Đăng ký
Giám đốc Tài chính-CFO

29/10/2023

28/11/2023

26/12/2023

120 giờ Đăng ký
Giám đốc Nhân sự-CHRO

02/10/2023

01/11/2023

06/12/2023

110 giờ Đăng ký
Giám đốc Kinh doanh-CCO

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

120 giờ Đăng ký
Đọc hiểu Báo cáo tài chính dành cho nhà quản lý

23/10/2023

08/11/2023

07/12/2023

16 giờ Đăng ký
Phân tích tài chính doanh nghiệp

09/10/2023

15/11/2023

13/12/2023

16 giờ Đăng ký
Phân tích và đầu tư chứng khoán – thực chiến

30/10/2023

29/11/2023

27/12/2023

30 giờ Đăng ký
Lập và thẩm định dự án đầu tư

31/10/2023

30/11/2023

28/12/2023

16 giờ Đăng ký
Quản trị Marketing

24/10/2023

22/11/2023

21/12/2023

16 giờ Đăng ký
Digital marketing

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

16 giờ Đăng ký
Kế toán tài chính

03/10/2023

02/11/2023

07/12/2023

40 giờ Đăng ký
Kế toán quản trị

20/10/2023

25/11/2023

30/12/2023

18 giờ Đăng ký
Kế toán tổng hợp

23/10/2023

26/11/2023

22/12/2023

40 giờ Đăng ký
Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông tiếp thị và xúc tiến bán hàng

10/10/2023

09/11/2023

14/12/2023

16 giờ Đăng ký
Kiểm soát chi phí

17/10/2023

16/11/2023

20/12/2023

24 giờ Đăng ký
Lập và sử dụng ngân sách công ty

18/10/2023

17/11/2023

15/12/2023

24 giờ Đăng ký
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

25/10/2023

23/11/2023

29/12/2023

18 giờ Đăng ký
Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu-KPIs

04/10/2023

03/11/2023

01/12/2023

16 giờ Đăng ký
Nghiệp vụ quản lý hồ sơ,  bản hành chánh

19/10/2023

18/11/2023

22/12/2023

16 giờ Đăng ký
Khởi sự doanh nghiệp

26/10/2023

24/11/2023

23/12/2023

15 giờ Đăng ký
Khai báo thuế

05/10/2023

04/11/2023

02/12/2023

12 giờ Đăng ký
Kế toán thực hành

12/10/2023

11/11/2023

09/12/2023

24 giờ Đăng ký
Xây dựng kênh phân phối

06/10/2023

05/11/2023

03/12/2023

16 giờ Đăng ký
Brand Manager

26/10/2023

26/11/2023

25/12/2023

16 giờ Đăng ký

KỸ NĂNG MỀM

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử dành cho cán bộ y tế

26/10/2023

26/11/2023

24/12/2023

24 giờ Đăng ký
Kỹ năng chăm sóc khách hàng

21/10/2023

25/11/2023

20/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

01/10/2023

07/11/2023

05/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

08/10/2023

14/11/2023

12/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng quản lý sự thay đổi

15/10/2023

21/11/2023

19/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng quản lý

01/10/2023

07/11/2023

05/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

15/10/2023

21/11/2023

19/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng giải quyết vấn đề

08/10/2023

14/11/2023

12/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp thứ tự ưu tiên

29/10/2023

28/11/2023

26/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng phản hồi hiệu quả

02/10/2023

01/11/2023

06/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng thuyết trình

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng động viên

23/10/2023

08/11/2023

07/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng tối đa hoá năng lực cá nhân

09/10/2023

15/11/2023

13/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng coaching

30/10/2023

29/11/2023

27/12/2023

8 giờ Đăng ký
Kỹ năng train the trainers

31/10/2023

30/11/2023

28/12/2023

8 giờ Đăng ký

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - XUẤT NHẬP KHẨU

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2020)

15/10/2023

19/11/2023

18/12/2023

3 giờ Đăng ký
Thanh toán quốc tế (International Payment)

21/10/2023

27/11/2023

24/12/2023

6 giờ Đăng ký
Hợp đồng ngoại thương (Commercial Contract)

07/10/2023

06/11/2023

04/12/2023

3 giờ Đăng ký
Bảo hiểm hàng hóa (Marine Insurance)

14/10/2023

13/11/2023

11/12/2023

3 giờ Đăng ký
Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin)

28/10/2023

27/11/2023

24/12/2023

3 giờ Đăng ký
Kỹ năng tìm kiếm, chọn thị trường xuất khẩu (How to find the export market)

08/10/2023

07/11/2023

08/12/2023

3 giờ Đăng ký
Trí tuệ cạnh tranh (Competitive Intelligence)

22/10/2023

14/11/2023

15/12/2023

4 giờ Đăng ký
Thương mại điện tử cho kinh doanh B2B (E-Commerce for B2B Business)

16/10/2023

21/11/2023

16/12/2023

6 giờ Đăng ký
Kỹ năng phân tích Trade Flows giữa các quốc gia (How to analyze trade flows)

29/10/2023

28/11/2023

26/12/2023

3 giờ Đăng ký
Quốc tế hóa kinh doanh kỹ thuật số (Internationalization for digital business)

30/10/2023

25/11/2023

23/12/2023

3 giờ Đăng ký
Các tiêu chuẩn và phát triển bền vững trong kinh doanh quốc tế (Standards and Sustainability)

23/10/2023

15/11/2023

20/12/2023

3 giờ Đăng ký
Thiết kế giải pháp Logistics

10/10/2023

09/11/2023

09/12/2023

4 giờ Đăng ký
Cơ sở hạ tầng chất lượng và thương mại (Quality Infrastructure and Trade)

17/10/2023

30/11/2023

16/12/2023

4 giờ Đăng ký
Chiến lược marketing xuất khẩu (Setting up an export marketing strategy)

24/10/2023

22/11/2023

24/12/2023

4 giờ Đăng ký
Doanh nghiệp xã hội (Social entrepreneurship)

11/10/2023

15/11/2023

16/12/2023

   
Làm việc với các đại diện thương mại nước ngoài (Working with foreign trade representatives)

20/10/2023

22/11/2023

25/12/2023

3 giờ Đăng ký
Xuất nhập khẩu thực tế cho doanh nghiệp

06/10/2023

16/11/2023

18/12/2023

3 giờ Đăng ký

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Nghiệp vụ MC và tổ chức sự kiện

06/10/2023

05/11/2023

03/12/2023

120 giờ Đăng ký
Nghiệp vụ quay phim và dựng phim

11/10/2023

15/11/2023

16/12/2023

120 giờ Đăng ký

CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Tin học văn phòng

08/10/2023

07/11/2023

08/12/2023

48 giờ Đăng ký 
Kỹ thuật lập trình vi điều khiển, arduino, nhúng

22/10/2023

14/11/2023

15/12/2023

84 giờ Đăng ký
Chuyên viên thiết kế đồ họa chuyển động 2D

16/10/2023

21/11/2023

16/12/2023

120 giờ Đăng ký
Thiết kế đồ động (Adobe animate)

29/10/2023

28/11/2023

26/12/2023

30 giờ Đăng ký
Công bố khoa học và phân tích số liệu SPSS

03/10/2023

25/11/2023

23/12/2023

45 giờ Đăng ký
Kiến trúc thực hành

23/10/2023

15/11/2023

20/12/2023

45 giờ Đăng ký
Dự toán công trình

10/10/2023

09/11/2023

09/12/2023

45 giờ Đăng ký
3D Max thiết kế nhân vật Game

24/10/2023

22/11/2023

24/12/2023

60 giờ Đăng ký
Nghiệp vụ quay phim và dựng phim

11/10/2023

15/11/2023

16/12/2023

120 giờ Đăng ký

TIẾNG ANH

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Tiếng Anh giao tiếp

24/10/2023

22/11/2023

21/12/2023

72 giờ Đăng ký
Pre-IELTS

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

60 giờ Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS

03/10/2023

02/11/2023

07/12/2023

60 giờ Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ TOEIC

20/10/2023

25/11/2023

30/12/2023

72 giờ Đăng ký
Tiếng Anh dành cho doanh nghip

23/10/2023

26/11/2023

22/12/2023

60 giờ Đăng ký
Biên, phiên dịch tiếng Anh

17/10/2023

16/11/2023

20/12/2023

72 giờ Đăng ký
Young Learners

10/10/2023

09/11/2023

14/12/2023

80 giờ Đăng ký ngay
Tiếng Anh thương mại

08/10/2023

14/11/2023

12/12/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa

25/10/2023

23/11/2023

29/12/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Dược

04/10/2023

03/11/2023

01/12/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng

19/10/2023

18/11/2023

22/12/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

26/10/2023

24/11/2023

23/12/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn

05/10/2023

04/11/2023

02/12/2023

60 giờ Đăng ký
Bồi dưỡng tiếng Anh cho Huấn luyện viên Gym Fitness

28/10/2023

27/11/2023

24/12/2023

60 giờ Đăng ký

TIẾNG HÀN

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Tiếng Hàn sơ cấp – cao cấp

12/10/2023

11/11/2023

09/12/2023

60 giờ Đăng ký
Tiếng Hàn dành cho phụ nữ kết hôn, di trú

06/10/2023

05/11/2023

03/12/2023

240 giờ Đăng ký
Tiếng Hàn dành cho người đi xuất khẩu lao động

13/10/2023

12/11/2023

16/12/2023

240 giờ Đăng ký
Tiếng Hàn dành cho thiếu niên

26/10/2023

26/11/2023

25/12/2023

45 giờ Đăng ký

TIẾNG NHẬT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Tiếng Nhật sơ cấp

15/10/2023

19/11/2023

18/12/2023

90 giờ Đăng ký
Tiếng Nhật trung cấp

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

90 giờ Đăng ký
Tiếng Nhật cao cấp

16/10/2023

10/11/2023

18/12/2023

90 giờ Đăng ký

TIẾNG TRUNG

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời lượng Đăng ký
Tiếng Trung sơ cấp

21/10/2023

27/11/2023

24/12/2023

72 giờ Đăng ký
Tiếng Trung trung cấp

11/10/2023

10/11/2023

08/12/2023

72 giờ Đăng ký
Tiếng Trung cao cấp

18/10/2023

20/11/2023

18/12/2023

72 giờ Đăng ký

TIẾNG VIỆT

Tên Khoá học Ngày khai giảng Thời  lượng Đăng ký
Tiếng Việt dành cho người nước ngoài

07/10/2023

06/11/2023

04/12/2023

100 giờ Đăng ký
Phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

14/10/2023

13/11/2023

11/12/2023

45 giờ Đăng ký