BẢNG THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2015 -2020


Cập nhật lần cuối vào 17/12/2021

Năm
học

Số
lượng đề tài GV

%
Số lượng đề tài GV

Số
lượng đề tài SV

%
Số lượng đề tài SV

Ghi
chú

2015 – 2016

1

8.3

11

91.27

Trong
đó số lượng công trình đăng trên tạp chí quốc tế uy tín chiếm 23.33% trong tổng
số công trình.

2016 – 2017

1

11.1

8

88.89

2017 – 2018

1

9.1

10

90.91

2018 – 2019

5

31.3

11

68.95

2019 – 2020

22

84.6

4

15.38


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172