Giới thiệu khoa Dược

DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG

Dược lý học (Pharmacology) là môn khoa học về thuốc bao hàm mọi nghiên cứu về sự tương tác của thuốc với các hệ sinh học.
Nếu trước đây người Dược sĩ chỉ biết những vấn đề xoay quanh viên thuốc thì ngày nay người dược sĩ làm công tác dược lâm sàng có vai trò thông tin, tư vấn đầy đủ cho bác sĩ, giúp bác sĩ phát hiện ra các sai sót trong vấn đề sử dụng thuốc.

QUẢN LÝ VÀ CUNG ỨNG THUỐC

Bộ môn Quản Lý Dược là Bộ môn nghiệp vụ của Khoa Dược, có chức năng giảng dạy các lĩnh vực về pháp luật y tế nói chung, về hành nghề Dược nói riêng, cũng như về kinh tế Dược, Dược xã hội và Dược cộng đồng cho các loại hình đào tạo nhân lực Dược.

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172