Hoạt động Khởi nghiệp

Khởi nghiệp: Từ giảng đường ra thị trường

Nghị quyết 35 của Chính phủ về Quốc gia khởi nghiệp đã tạo hiệu ứng tốt, ươm mầm cho nhiều nhà sáng chế tài năng. Để rồi con đường khởi […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172