Hoạt động của Đảng

Tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

      Nhằm tiếp tục quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo […]

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 30/3/2024, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ […]

Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú là sinh viên trong tháng thanh niên

Ngày 30/3/2024, Đảng ủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức kết nạp 6 đảng viên mới nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng […]

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 29/2 Đảng ủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm […]

Đảng bộ Trường tổ chức Lễ kết nạp 10 Đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2024

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng […]

Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 94 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024). Đảng ủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức cuộc […]

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2013/QH15 ngày 24 tháng 06 năm 2023 của Quốc Hội khoá 15

Ngày 26/08, Đảng ủy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ […]

Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 26/8, Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng […]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU “ 93 NĂM LỊCH SỬ ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 – 2025” CHỦ ĐỂ “SẮC SON NIỀM TIN VỚI ĐẢNG”

Vào sáng ngày 26 tháng 02 năm 2022, tại Hội trường Beethoven – trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đảng uỷ trường đã long trọng tổ chức chương trình Chung […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172