Tin tức-P.ĐBCL

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT – KIẾN TRÚC

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT – LUẬT

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT – RĂNG HÀM MẶT

HIU Họp rà soát công tác tự đánh giá cấp Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường (giai đoạn 2019-2023)

Ngày 08 tháng 06 năm 2023, Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành buổi họp lần 2 rà soát công tác tự đánh giá cấp Cơ sở […]

UBND TP.HCM khen thưởng thành tích xuất sắc cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tại Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, UBND TPHCM đã quyết định trao tặng bằng khen cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vì […]

HIU họp rà soát công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo (CTĐT)

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng đã tiến hành họp rà soát công tác tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo: Điều […]

Tập huấn rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục

ĐHQT Hồng Bàng (HIU) tổ chức tập huấn “Rà soát và điều chỉnh Chương trình Đào tạo (CTĐT)” phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục. Căn cứ kế hoạch […]

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học theo chuẩn đầu ra và hội nhập quốc tế

Ngày 11/6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của […]

Hội thảo đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cử 03 nhân sự tham gia buổi hội thảo “Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172