Giới thiệu ĐTN – HSV trường

Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2022 Read More…

Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG Năm 1997, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Trường Đại học Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172