Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Nhiệm kỳ 2020 – 2022


Cập nhật lần cuối vào 04/05/2020

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 21 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ I đã bầu ra Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 7 đồng chí, 01 đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư, và 05 đồng chí Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường. Danh sách gồm:

Danh sách Ban Thường vụ Đoàn trường, Nhiệm kỳ 2020 – 2022
Các đồng chí Ban chấp hành Đoàn trường, Nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ban chấp hành Đoàn trường, Nhiệm kỳ 2020 – 2022
 Lượt xem: 1766

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172