Khối ngành Kỹ thuật & Mỹ thuật công nghiệp

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201 1. Giới thiệu ngành học Công nghệ Thông tin (CNTT) là ngành học sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, <a

Register Yourself!

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172