FAQ – Các câu hỏi thường gặp của Sinh viên

Q: Làm sao để biết được học kỳ này em nên và cần học những học phần nào?

A: Em có thể tham khảo với cố vấn học tập của lớp mình để Thầy/Cô tư vấn về lộ trình học phù hợp với bản thân và điều kiện tài chính của gia đình.

Hoặc em có thể tham khảo lộ trình đào tạo mẫu tại HIU Portal

Q: Em quên chưa đăng ký học phần trực tuyến (đăng ký không thành công), em phải làm sao?

A: Nếu em chưa đăng ký học phần thành công trong thời gian đăng ký theo thông báo vì các lý do khách quan:

 1. Liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn về các tình hình học tập và lựa chọn các môn học phù hợp. Hoặc tham khảo lộ trình đào tạo mẫu (xem hướng dẫn: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4522)
 2. Thực hiện Phiếu đăng ký học phần bổ sung (Biểu mẫu HSC02, tại: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4411)
 3. Sử dụng email sinh viên (office 365) để gửi Phiếu đăng ký về HIU Student Center qua email: sao@hiu.vn
 4. Kiểm tra kết quả tại HIU Portal cá nhân, mục thời Khoá biểu (xem hướng dẫn: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4525)

Q: Em có được rút bớt học phần đã đăng ký không?

Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký

 1. Sinh viên viết đơn có ý kiến của Cố vấn học tập gửi Phòng ĐTĐH của Trường (Biểu mẫu HSC02, tại https://portal.hiu.vn/News/Detail/4411)
 2. Không vi phạm số tín chỉ tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký học trong mỗi học kỳ.
 3. Sinh viên chỉ được phép bỏ học lớp học phần xin rút bớt sau khi học phần đã đăng ký được xóa tên trên Hệ thống quản lý đào tạo.

Q: Em làm yêu cầu rút bớt học phần lúc nào thì được chấp nhận

Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp nhận trước 1 tuần kể từ đầu học kỳ và phải trước khi bắt đầu học kỳ.

Ngoài thời gian trên học phần vẫn được giữ nguyên trong kết quả đăng ký học phần và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (điểm 0) đối với học phần đó;

Q: Em cần phải đăng ký tối đa và tối thiểu bao nhiêu tín chỉ cho mỗi học kỳ?

Giới hạn khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối cùng của khóa học) được quy định như sau:

 • Khối lượng tối thiểu không ít hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn;
 • Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn;
 • Trong trường hợp đặc biệtsinh viên muốn đăng  học ít hơn số tín chỉ tối thiểu thì phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu

Q: Em xem thời khoá biểu chính thức ở đâu?

A: Em xem thời khoá biểu chính thức tại HIU Portal

Q: Em có thể làm thủ tục xin gia hạn thời gian nộp học phí không?

A: Có, em có thể làm thủ tục xin gia hạn thời gian đóng học phí. Hồ sơ gồm có: Phiếu yêu cầu gia hạn thời gian nộp học phí (HSC09) kèm theo minh chứng cụ thể.

Tuy nhiên, theo quy định về việc thu học phí thì sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa 2 lần nhưng phải hoàn thành học phí trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Q: Em có thể chia ra thành nhiều đợt để đóng học phí cho học kỳ không?

A: Em có thể chia thành nhiều đợt để đóng học phí, tuy nhiên đợt cuối cùng phải hoàn thành trước ngày học kỳ mới bắt đầu

Q: Em có thể nộp học phí bằng những cách nào?

A: Hiện nay, Trường có nhiều phương thức thu học phí để thuận tiện cho sinh viên. Em có thể nộp học phí bằng một trong những phương thức sau:

https://portal.hiu.vn/News/Detail/4448/

TT Hình thức đóng Thông tin
1 Chuyển khoản
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Số tài khoản: 060102862433
 • Ngân hàng Sacombank – PGD Phạm Ngọc Thạch – CN Tân Định;
 • Nội dung: MSSV Họ và tên Học kỳ
2 Nộp tiền mặt tại ngân hàng Sacombank
 • Đến chi nhánh bất kỳ của ngân hàng Sacombank
 • Đọc MSSV cần thanh toán, nộp học phí
3 Cổng thông tin HIU Portal
 • Truy cập: http://portal.hiu.vn;
 • Đăng nhập tài khoản, thanh toán học phí.
4 Ứng dụng Sacombank Pay
Ứng dụng MBanking của Sacombank.
 • Đăng nhập ứng dụng, chọn Phần giao dịch
 • Chọn Học phí, nhà cung cấp (HIU), nhập MSSV
 • Chọn mục phí để thanh toán.
Sinh viên kiểm tra thông tin chuyển khoản tại tài khoản HIU Portal sau 24 giờ chuyển (nếu sinh viên chuyển khoản vào thứ 6, thông tin sẽ được cập nhật vào chiều thứ 2 của tuần tiếp theo)
5 Nộp học phí bằng tiền mặt tại trường

Hiên nay, nhà trường hạn chế thu tiền mặt, chỉ hỗ trợ thu tiền mặt vào các mốc thời gian quy định, Phụ huynh và sinh viên lưu ý khung thời gian nếu có nhu cầu nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt.

5.1. Thu học phí, đối với:

– Sinh viên học từ HK 2 trở lên
– Sinh viên đại học hệ liên thông
– Học viên cao học

Nộp học phí tại quầy số 1 – cơ sở 215 Điện Biên Phủ

Thời gian thu

 • Sáng: 9h00 – 10h00
 • Chiều: 14h00 – 15h00

(Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật & các ngày Lễ, Tết)

5.2. Thu học phí, lệ phí
đối với Tân sinh viên nhập học
Nộp học phí tại quầy số 2 – cơ sở 215 Điện Biên Phủ

Thời gian thu:

 • Sáng: 8h00 – 12h00
 • Chiều: 13h00 – 17h00

(Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật & các ngày Lễ, Tết)

5.3. Thu lệ phí, học lại Nộp học phí tại quầy số 3 – cơ sở 215 Điện Biên Phủ

Thời gian thu:

 • Sáng: 8h00 – 12h00
 • Chiều: 13h00 – 17h00

(Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật & các ngày Lễ, Tết)

Q: Tiền học phí của học kỳ trước em còn dư thì em có được lấy lại không?

A: Em còn dư tiền học phí từ những học kỳ trước

 • Nếu em không đang ở học kỳ cuối: số tiền học phí dư sẽ được tự động chuyển sang học kỳ tiếp theo.
 • Nếu em đang ở học kỳ cuối và không phát sinh môn học: em có thể làm thủ tục để nhận lại sau khi hoàn tất chương trình học (được xét tốt nghiệp)
 • Nếu em làm thủ tục thôi học ở trường và có Quyết định thôi học: sinh viên được nhận lại học phí còn lại, theo quy định về tỷ lệ % nhận lại theo từng đối tượng được quy định cụ thể.

Q: Cách xem hoá đơn nộp học phí

A: Sau khi nộp học phí, sinh viên có thể xem lại hoá đơn học phí điện tử trực tiếp tại Portal

 • Nộp học phí trực tiếp: sau 01 ngày làm việc
 • Nộp qua chuyển khoản hoặc các kênh trực tuyến: 02 ngày làm việc (không kể ngày Lễ và Thứ 7, Chủ nhật)

Cách xem hoá đơn điện tử: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4466

 • Bước 1: Sinh viên đăng nhập tài khoản vào HIU Portal tại: www.portal.hiu.vn
 • Bước 2: Tại mục học phí, sinh viên bấm vào phần HỌC PHÍ và chọn “Xem chi tiết hoá đơn"
 • Bước 3: Để tải hoá đơn điện tử: Sinh viên bấm vào [Xem] hoặc xem thông tin hoá đơn trực tuyến bấm vào [Chi tiết]

Q: Điều kiện để được dự thi kết thúc học phần?

Loại học phần HP chỉ có lý thuyết HP chỉ có thực hành Học phần có cả LT & TH
Điều kiện dự thi kết thúc học phần Không được vắng quá 25% thời gian học Phải tham dự 100% các giờ thực hành, lâm sàng

Không được vắng quá 25% thời gian học lý thuyết và phải tham dự 100% các giờ thực hành, lâm sàng.

Điểm kiểm tra thực hành, lâm sàng có thể là điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành, lâm sàng

Sinh viên vắng trong kỳ thi kết thúc học phần nếu không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0 và phải đăng ký học lại học phần đó.

Q: Những trường hợp nào được xin điểm Incomplete (điểm I)

Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau:

 • Trong thời gian học hoặc thi kết thúc học phần, sinh viên bị ốm, tai nạn hoặc vì những lý do khách quan không thể dự thi thì phải làm đơn và được Phòng KT-ĐBCL chấp thuận;
 • Sinh viên không thể dự kiểm tra đánh giá thành phần vì những lý do khách quan, phải được Bộ môn hoặc giảng viên chấp thuận

Q: Em bị sự cố đột xuất không thể tham gia kỳ thi cuối kỳ, em cần làm gì? (Xin điểm I)

A: Để xin điểm I, em cần thực hiện các bước sau đây:

 1. Thực hiện phiếu yêu cầu theo mẫu HSC03a có xác nhận của giảng viên bộ môn cần xin điểm I (https://portal.hiu.vn/News/Detail/4411) kèm theo đầy đủ minh chứng gửi về email qa_exam@hiu.vn
 2. P.KT&ĐBCL sẽ thẩm định và phản hồi về việc cho phép sinh viên nhận điểm I của môn học.

Q: Em làm bài thi trên E-learning nhưng bị sự cố, em cần làm gì?

A: Khi làm bài thi trên E-learning mà bị sự cố thì điều đầu tiên em cần làm đó là bình tĩnh và làm theo hướng dẫn sau:

 1. Chụp lại các minh chứng do lỗi mạng, lỗi hệ thống
 2. Gửi email về P.KT&ĐBCL tại: qa_exam@hiu.vn, với các thông tin sau:
 • Tiêu đề: MSSV_Họ và tên_ Tên học phần E-learning
 • Nội dung gồm có hình ảnh minh chứng do lỗi mạng, lỗi hệ thống và đính kèm bài thi.

P.KT&ĐBCL sẽ thẩm định từng trường hợp

 • Nếu do lỗi mạng, lỗi hệ thống (minh chứng kèm theo là chính xác): bài thi được công nhận
 • Nếu do lỗi của sinh viên nộp trễ bài thi: bài thi không được chấp nhận

Q: Em có được yêu cầu phúc khảo bài thi hay không?

A: Em được phúc khảo bài thi đối với bài thi Tự luận, bài thi Trắc nghiệm không được phúc khảo.

Q: Em có thể làm thủ tục phúc khảo bài thi khi nào?

A: Trong vòng 07 ngày khi giảng viên công bố kết quả thi kết thúc học phần, em có thể làm hồ sơ đề nghị phúc khảo bài thi (chỉ áp dụng đối với bài thi tự luận)

Q: Làm thế nào để phúc khảo bài thi tự luận

A: Sinh viên thực hiện hồ sơ phúc khảo gồm:

 • (1) Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu, tải tại đây)
 • (2) Biên lai nộp lệ phí phúc khảo (sinh viên nộp lệ phí tại Phòng TCKT)

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh, TPHCM)

Q: Trường hợp nào thì sinh viên được thi lại lần 2

TT Đối tượng Ngày nộp biên lai đóng lệ phí thi lại Ghi chú
1 SV hoãn thi có đơn xin hoãn thi đã nộp trước đó Không cần nộp lệ phí thi lần 2 Điểm thi lần 2 được tính lần 1
2 SV gặp sự cố kỹ thuật khi thi đợt 1 do lỗi của SV,
có minh chứng đã gởi qua email và được P.KT-ĐBCL xác minh là đúng
Nộp lệ phí thi lại trước ngày thi đợt 2 ít nhất 04 ngày
3 Sinh viên thi không đạt lần 1 Nộp lệ phí thi lại trước ngày thi đợt 2 ít nhất 03 ngày
4 SV bị xử lý học vụ và có đơn được phê duyệt của Ban giám hiệu cho mở lại học phần Nộp đầy đủ Học phí trước ngày thi đợt 2 ít nhất 04 ngày
5 Các trường hợp thiếu sót do phòng ĐTĐH tách lớp để định phí học lại Nộp đầy đủ Học phí trước ngày thi đợt 2 ít nhất 04 ngày

Q: Lệ phí thi lại lần 2 như thế nào?

A: Lệ phí thi lại lần 2 phụ thuộc vào tính chất của từng loại môn học, học phần (học phần cơ sở, học phần chuyên ngành,…).

Sinh viên liên hệ P.TCKT (tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ) khi nộp phí thi lại để biết lệ phí thi lại lần 2.

Em là sinh viên năm nhất thì có được chuyển ngành không?

Căn cứ vào quy chế đào tạo đại học, sinh viên năm nhất không được phép chuyển ngành. Sinh viên có thể chuyển sang học ngành khác kể từ năm thứ hai.

Tuy nhiên, nếu sinh viên năm nhất có định hướng chuyển sang học ngành, sinh viên có thể ưu tiên học trước các môn thuộc khối kiến thức cơ bản ở học kỳ 2 để khi bắt đầu năm thứ 2 có thể thực hiện thủ tục chuyển ngành theo nguyện vọng.

Q: Làm thế nào để tính điểm tổng kết học phần?

Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10. Điểm học phần được tính từ tổng điểm các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng.

Loại HP SL Tín chỉ Trọng số Điểm quá trính

Trọng số điểm kết thúc học phần

1 tín chỉ 100%
Lý thuyết 2 tín chỉ
 • 30% (Khối SK)
 • 40% (các Khối khác)
 • 70% (Khối SK)
 • 60% (Các Khối khác)
3 tín chỉ
 • 30% (Khối SK)
 • 40% (các Khối khác)
 • 70% (Khối SK)
 • 60% (Các Khối khác)
Thực hành
 • 40%
 •  60%
LT + TH Cơ sở ngành
 • 30% (Khối SK)
 • 40% (các Khối khác
 • 70% (Khối SK)
 • 60% (Các Khối khác)
Chuyên ngành % Điểm lý thuyết  % Điểm thực hành

Q: Em cần đạt bao nhiêu điểm tổng kết thì được "qua môn" (đạt)?

A: Kể từ ngày 12/4/2021, Nhà trường điều chỉnh quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập sinh viên như sau:

“Học phần có điểm đạt yêu cầu là học phần có điểm tổng hợp đánh giá học phần đạt từ 4,0 điểm trở lên theo thang điểm 10,0"
Riêng đối với các môn không tính điểm thì điểm đạt phải từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10

Căn cứ Quyết định 116/QĐ-HIU ngày 12/4/2021

Q: Điều kiện để được chuyển điểm, kết quả học tập của một số môn đã học về HIU

Sinh viên được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ khi đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Số tín chỉ của các học phần thuộc chương trình chuyển đi lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của các học phần thuộc chương trình chuyển đến;
 2. Nội dung của các học phần thuộc chương trình chuyển đi đảm bảo tương đồng từ 70% trở lên với nội dung của các học phần thuộc chương trình chuyển đến.

Q: Làm cách nào để được chuyển điểm các môn đã học?

A: Để được xem xét chuyển điểm (kết quả học tập) của môn học, sinh viên liên hệ trực tiếp với Khoa chủ quản hoặc Khoa phụ trách môn học để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển điểm

Thông tin liên hệ Khoa tại: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4457

Q: Em bị mất thẻ sinh viên thì có được cấp lại không?

A: Nếu em bị mất thẻ sinh viên, em sẽ làm thủ tục cấp lại thẻ

 1. Nộp lệ phí cấp lại thẻ sinh viên (50.000đ/lần) tại P.TCKT (tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ)
 2. Mang theo CMND/CCCD đến HIU Student Center (tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ) để được in lại thẻ sinh viên.

Ghi chú: Nhà trường có thể từ chối hỗ trợ các sinh viên làm thẻ hộ hoặc không mang theo CMND/CCCD.

Q: Những trường hợp nào không được cấp giấy xác nhận sinh viên

A: Các trường hợp sau đây bị từ chối cấp giấy xác nhận sinh viên:

 1. Chưa hoàn thành học phí
 2. Đang tạm dừng học, thôi học
 3. Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật
 4. Hết niên khoá đào tạo chính thức.

Riêng, đối với trường hợp 4. Hết niên khoá đào tạo chính thức, sinh viên liên hệ P.ĐTĐH (tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ) để được cấp giấy xác nhận chưa hoàn thành khoá học.

Q: Nhà trường cấp những loại giấy xác nhận nào?

A: Hiện nay, HIU Student Center hỗ trợ cấp các loại giấy xác nhận:

 1. Tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự (không áp dụng cho SV Liên thông và sinh viên Nữ)
 2. Vay vốn Ngân hàng chính sách địa phương
 3. Bổ sung hồ sơ cá nhân
 4. Làm visa – bản tiếng Anh/Việt

Ngoài ra, HIU Student Center xác nhận tình trạng và hạnh kiểm sinh viên theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và BCH Quân sự địa phương.

Q: Em muốn in bảng điểm học tập có đóng dấu của Trường?

A: Sinh viên có những cách sau đây để in bảng điểm

 1. Nộp lệ phí in bảng điểm tại P.TCKT (Tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ), lệ phí 10.000đ/bảng
 2. Mang biên lai đóng lệ phí in bảng điểm đến P.ĐTĐH (Tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ) để in bảng điểm
 3. Chờ đóng dấu và nhận bảng điểm

Một số trường hợp, sinh viên có thể in bảng điểm trực tiếp tại HIU Portal để tham khảo.

Q: Làm thế nào để nhận Bằng tốt nghiệp đại học

A: Sinh viên nhận Bằng Tốt nghiệp Đại học tại P.ĐTĐH (Tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ)

 1. Đóng lệ phí cấp Bằng Tốt nghiệp tại P.TCKT (Tầng 3, cơ sở 215 Điện Biên Phủ), lệ phí cấp Bằng tốt nghiệp đại học: 100.000đ
 2. Mang biên lai đóng lệ phí và CMND/CCCD đến P.ĐTĐH (Tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ) để nhận Bằng tốt nghiệp.

Ghi chú: Trường có thể từ chối hỗ trợ với các trường hợp nhận thay, nhận hộ Bằng tốt nghiệp nếu không có giấy uỷ quyền của sinh viên được nhận Bằng.

Từ tháng 8/2021, Sinh viên không cần đến HIU Student Center để xác nhận hoàn thành Ngày CTXH và không cần đến Thư viện để xác nhận không còn nợ sách tại Thư viện.

Q: Em có thể nhờ người thân nhận hộ Bằng tốt nghiệp được không?

A: Trường có thể hỗ trợ để người thân sinh viên nhận thay Bằng tốt nghiệp đại học nếu:

 1. Có giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương
 2. Bản sao có công chứng của CMND/CCCD của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.

Q: Thông tin trên Bằng tốt nghiệp của em bị sai, em cần làm gì?

A: Để điều chỉnh thông tin trên văn bằng tốt nghiệp, sinh viên thực hiện liên hệ P.ĐTĐH (tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ) để được thực hiện Phiếu đền nghị chỉnh sửa thông tin Bằng tốt nghiệp. 

Lưu ý: mang theo bản sao tài liệu hoặc minh chứng để chứng thực thông tin.

Q: Em muốn được cấp bản sao (phó bản) Bằng tốt nghiệp Đại học thì cần làm gì?

A: Khi có nhu cầu được cấp bản sao (phó bản) Bằng Tốt nghiệp Đại học

 1. Sinh viên nộp lệ phí tại P.TCKT (tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ), lệ phí cấp bản sao Bằng tốt nghiệp: 200.000đ/bản
 2. Mang biên lai thu lệ phí, CMND đến Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 2) để thực hiện thủ tục cấp lại bản sao (phó bản)
 3. Đến nhận bản sao theo lịch hẹn của P.ĐTĐH

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172