Giới thiệu về HIU Connect_Request

HIU Connect_Request là cổng tiếp nhận thông tin yêu cầu hoặc đề nghị giải quyết, xử lý các yêu cầu của sinh viên liên quan đến hành chính trong quá trình học tập của sinh viên HIU, là cầu nối hiệu quả để HIUers liên hệ với các Phòng/Trung tâm và Nhà trường.

HIUer lựa chọn và download biểu mẫu tương ứng với yêu cầu và mục đich sử dụng, link tải các biểu mẫu: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4411
HIU Connect_Request tiếp nhận các yêu cầu sau:

 1. Chuyển ngành, chuyển lớp, chuyển chương trình đào tạo (HSC04)
 2. Nghỉ học tạm thời (HSC06)
 3. Trở lại học tập (HSC07)
 4. Thôi học (HSC08)
 5. Ưu đãi giáo dục (giảm học phí,…) (HSC10)
 6. Điều chỉnh, đăng ký bổ sung học phần (HSC02)
 7. Một số yêu cầu khác (HSC01)

Hướng dẫn gửi phiếu yêu cầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Sinh viên chuẩn bị Phiếu yêu cầu tương ứng với nội dung cần đề nghị và các minh chứng kèm theo yêu cầu, tất cả đóng thành 01 file PDF duy nhất.

Bước 2: Gửi yêu cầu

 • Sinh viên gửi yêu cầu bằng cách điền đầy đủ và chính xác thông tin và upload file PDF (yêu cầu và minh chứng) đã được chuẩn bị ở bước 1 (lưu ý: sinh viên dùng tài khoản office 365 do Trường cấp để đăng nhập)

Bước 3: Nhận phản hồi tiếp nhận

 • Ngay sau khi hoàn tất gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi lại về email sinh viên một email phản hồi việc hồ sơ đã được tiếp nhận.

Các biểu mẫu thường sử dụng

Sinh viên truy cập vào đường link để tải về biểu mẫu tương ứng và phù hợp với nội dung yêu cầu: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4411

Giới thiệu HIU Connect_Feedback

HIU Connect_Feedback là cổng tiếp nhận các phản ánh, phản hồi và góp ý của sinh viên về các nội dung liên quan đến chất lượng phục vụ và góp phần tăng cường nâng cao chất lượng và sự hài lòng của sinh viên khi học tập tại HIU, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để HIUers liên hệ với các Phòng/Trung tâm và Lãnh đạo Nhà trường.

Các vấn đề sinh viên có thể phản ánh tại HIU Connect_Feedback gồm 10 nhóm vấn đề:

 1. Việc tổ chức Thi, kiểm tra
 2. Học phí (tiền học phí, hoá đơn điện tử,…)
 3. Cơ sở vật chất (phòng học, phòng tự học, bãi xe, thang máy,…)
 4. Internet (wifi, HIU Portal, Email 365, E-learning)
 5. Đăng ký học phần, miễn giảm môn học, chương trình học
 6. Điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập
 7. Hoạt động phong trào, câu lạc bộ
 8. Thư viện
 9. Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu
 10. Chất lượng dịch vụ (thái độ chuyên viên, chậm phản hồi,…)

HIU Connect_Feedback sẽ trả kết quả phản hồi sau khi thực hiện xong quy trình xử lý trong vòng 24h, một số quy trình cần thêm thời gian sẽ được thông tin với sinh viên dễ dàng cập nhật.

HIU Connect


HIU Connect là cổng tiếp nhận thông tin yêu cầu hoặc đề nghị giải đáp thắc mắc về các nội dung, vấn đề liên quan đến quá trình học tập của sinh viên HIU, là cầu nối hiệu quả để HIUers liên hệ với các Phòng/Trung tâm và Nhà trường.

Thuận tiện

HIU Connect hoạt động theo mô hình trực tuyến: HIUers có thể gửi đề nghị hoặc nội dung cần tư vấn bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu.

Hiệu quả

HIU Connect kiểm duyệt, phân loại mỗi ngày làm việc (không kể thứ 7 và chủ nhật) để chuyển các đề nghị hoặc nội dung cần tư vấn đến các Khoa/Viện/Bộ môn hoặc đơn vị phòng/trung tâm liên quan để kịp thời hỗ trợ sinh viên.

Nhanh chóng

HIU Connect sẽ trả kết quả phản hồi sau khi thực hiện xong quy trình xử lý trong vòng 24h, một số quy trình cần thêm thời gian sẽ được thông tin với sinh viên dễ dàng cập nhật.

Các tiện ích hỗ trợ


HIU Connect gồm 03 tiện ích để hỗ trợ sinh viên HIU gồm

 1. HIU Connect_FAQ: Giải đáp thắc mắc nhanh
 2. HIU Connect_Request: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hành chính
 3. HIU Connect_Feedback: Tiếp nhận phản ánh chất lượng các dịch vụ

HIU STUDENT CENTER
Bộ phận Công tác sinh viên


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172