Hướng dẫn góp ý trực tuyến “Văn kiện Đại hội Đảng bộ trường trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025”


Cập nhật lần cuối vào 28/08/2020

Banner DH Dang bo

Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-HIU, ngày 28/2/2020 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, về việc tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm đợt 3/2020, chủ đề “Tuổi trẻ Tp.HCM sắt son niềm tin với Đảng” ;

Ban Thường vụ Đoàn trường, hướng dẫn tổ chức góp ý trực tuyến văn kiện Đại hội Đảng bộ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIANTHÀNH PHẦN

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến : Từ ngày 01/03/2020 – 30/4/2020

2. Hình thức tổ chức: Góp ý trực tuyến thông qua phần mềm MS Team.

2. Thành phần tham gia lấy ý kiến:

– Tập thể BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2022, các gương điển hình “Sinh viên 5 tốt cấp trường”, “Sinh viên HIU tiêu biểu làm theo lời Bác”, Đoàn viên ưu tú. Số lượng: 110 đồng chí. BTV Đoàn trường tổ chức 01 hội nghị góp ý trực tuyến, dự kiến ngày 24/4/2020.

– 100% Đoàn khoa và chi đoàn cán bộ giảng viên tổ chức góp ý trực tuyến từ ngày 01/03/2020 – 30/4/2020.

II. NỘI DUNG GÓP Ý: Đối với nội dung văn kiện Đại hội, theo Hướng dẫn của Đảng Ủy trường, đoàn viên/sinh viên tổ chức góp ý các nội dung sau:

  1. Hệ thống các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đặc biệt là chỉ tiêu liên quan đến công tác Đoàn – Hội, chỉ tiêu phát triển Đảng từ nguồn Đoàn viên ưu tú.
  2. Các chủ trương đề xuất với Đảng Ủy trường, liên quan đến phong trào sinh viên trong Nhà trường.

III. TÀI LIỆU GÓP Ý:

  1. Dự thảo văn kiện: Tại đây
  2. Link tổng hợp góp ý: tại đây


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172