Hướng dẫn “Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 – 2022”


Cập nhật lần cuối vào 28/08/2020

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/ĐTN -HIU, ngày 15/10/2013 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2019 – 2022;

Ban Thường vụ Đoàn trường, tổ chức đợt sinh hoạt góp ý kiến văn kiện Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019 – 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIANTHÀNH PHẦN

1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội: Từ ngày 15/10/2019 – 15/12/2019

2. Thành phần tham gia lấy ý kiến:

– Tập thể Ban chấp hành Đoàn trường, nhiệm kỳ 2014 – 2017, giai đoạn 2017 – 2019 (Phân công Ban xây dựng Đoàn tổ chức hội nghị góp ý).

– Các gương điển hình “Sinh viên 5 tốt cấp trường”, “Sinh viên HIU tiêu biểu làm theo lời Bác”, Đoàn viên ưu tú. (Phân công Ban xây dựng Đoàn, phối hợp Ban Thư ký Hội sinh viên trường tổ chức lấy ý kiến)

– 100% cơ sở Đoàn khoa/chi đoàn cơ sở tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội. (

II. NỘI DUNG GÓP Ý.

 1. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017, giai đoạn 2017 – 2019: Tập trung đánh giá các điểm mạnh, hạn chế, và nguyên nhân hạn chế trong nhiệm kỳ cũ.
 2. Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 – 2017, giai đoạn 2017 – 2019: tập trung thảo luận các hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh chỉ đạo của BCH Đoàn trường
 3. Phương hướng công tác Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022:
  • Khẩu hiệu nhiệm kỳ
  • Hệ thống các chỉ tiêu nhiệm kỳ.
  • Các giải pháp sáng tạo, đổi mới phương hướng tổ chức các hoạt động giáo dục, phong trào và công tác xây dựng Đoàn, phát triển Đảng viên.
  • Đề xuất các chủ trương hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ.
  • 3 đề án trong nhiệm kỳ.

III. TÀI LIỆU GÓP Ý:

 1. Dự thảo văn kiện: Tại đây
 2. Link tổng hợp góp ý: tại đây


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172