Mời Sinh viên HIU thử tài cùng “English Amazing Race 2020” – Chủ đề “Viet Nam in your Heart”


Cập nhật lần cuối vào 28/04/2020

English Amazing Race là cuộc thi tiếng Anh nằm trong khuôn khổ các hoạt động trực tuyến của Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ – English Camp 2020.

| Online English Competition “English Amazing Race” |

🔰 English Amazing Race 2020 now begins! 🔰

🌀 The race is ready for all of us. Stay calm and confident to become one of the best participants, get special rewards of the race. The first week’s topic is “My Beloved City”, which includes English questions about Ho Chi Minh City’s history of establishment, development and achievements. Now, let’s get started!

⭕ Follow these steps to join the race:

1. Visit website http://englishcamp.hoisinhvientphcm.com

2. Click on “English Amazing Race” then choose “Join now”

3. Log in by email, fill in personal information and let’s start

4. Get results and share

🏆 Weekly awards:

– 10 individual prizes for 10 best performers

– 03 collective prizes for 3 universities with the total number of students participating with the best performance.

– Especially in the first week, when the country celebrates 45 years of reunification, there will be 45 special gifts for the participants with outstanding achievements.

English Amazing Race is an English competition within the framework of online activities of Students’ Day with Language – English Camp 2020.

#EnglishAmazingRace

#Englishcamp2020

___________

| Cuộc thi tiếng Anh trực tuyến “English Amazing Race” |

🔰 Cuộc thi English Amazing Race chính thức bắt đầu! 🔰

🌀 Cuộc đua đã sẵn sàng cho tất cả. Hãy bình tĩnh và tự tin để trở thành một trong những người chơi giỏi nhất, giành lấy những phần thưởng đặc biệt của chương trình. Chủ đề thi của tuần đầu tiên mang tên “Thành phố tôi yêu”, những câu hỏi tiếng Anh xoay quanh về lịch sử hình thành, phát triển và những thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì, bắt đầu thôi!

⏰ Time: from 9AM April 26 to 9Am May 2, 2020

⭕ Các bước dự thi:

1️⃣ Truy cập website http://englishcamp.hoisinhvientphcm.com

2️⃣ Chọn “English Amazing Race” sau đó bấm “Join now”

3️⃣ Đăng nhập bằng email, điền thông tin cá nhân và thi thôi!

4️⃣ Nhận kết quả và chia sẻ với bạn bè

️🏆 Giải thưởng tuần:

  • 10 giải cá nhân cho 10 bạn có thành tích xuất sắc nhất
  • 03 giải tập thể cho 3 trường có tổng số sinh viên tham gia có thành tích tốt nhất.
  • Đặc biệt trong tuần đầu tiên, khi cả nước chào mừng 45 năm thống nhất đất nước, sẽ có thêm 45 phần quà đặc biệt cho các bạn tham gia với thành tích tốt.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172