Thông báo xét trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” – Năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 08/11/2021

Căn cứ vào quyết định số: 03 -QĐ/ĐTN-HIU của Đoàn thanh niên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức bình xét, công nhận và trao tặng giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” năm 2021.

Đối tượng: Các cá nhân tham gia là giảng viên cơ hưu từ 35 tuổi trở xuống đang trực tiếp giảng dạy chính thức tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ít nhất từ 1 năm trở lên (tính đến ngày bình xét).

Thời gian :

  • Đoàn trường phát động và các cá nhân đăng kí nộp hồ sơ từ 8/11 đến 14/11.
  • Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức xét chọn dự kiến vào ngày 15/11/2021 (Thứ hai)
  • Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 19/11 trong chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường

Để đăng kí tham gia xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” quý Thầy/ Cô tự xét thấy đủ các điều kiện thì tiến hành làm hồ sơ bao gồm : Phiếu nhận xét của Ban chủ nhiệm khoa ( xác nhận của lãnh đạo khoa) theo mẫu; Một tấm hình chân dung (rõ khuôn mặt, trang phục lịch sự); Các minh chứng đính kèm theo tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn nhận giải thưởng các cá nhân phải đảm bảo phù hợp tiêu biểu về mặt đạo đức, về năng lực chuyên môn và cả quá trình cống hiến. Có các tiêu chuẩn chung và riêng như sau :

Mã TC Tiêu chuẩn Yêu cầu minh chứng
1 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
1.1 Tiêu biểu trong đạo đức
1.1.1 Tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng,tấm gương, đạo đức, phong  cách  Hồ Chí Minh bằng những  việc làm cụ thể và có kết quả cụ thể. Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Không vi phạm chính sách, pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội qui của đơn vị. Không cần minh chứng
1.1.2 Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Làm tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và sinh viên noi theo. Không cần minh chứng
1.2 Tiêu biểu trong chuyên môn
1.2.1 Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý, cải tiến tác phong làm việc, có ảnh hưởng tốt, góp phần đổi mới phương pháp dạy học của đồng nghiệp; phát triển vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục (được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao và xác nhận). File scan định dạng .pdf hoặc .jpg quyết định công nhận sáng kiến, đề tài.
1.2.2 Tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo hoặc được khen thưởng của ngành giáo dục và đào tạo. Không cần minh chứng
1.2.3 Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Không cần minh chứng
1.3 Tiêu biểu trong cống hiến
1.3.1 Tích cực tham gia hoạt động tuyển sinh của Nhà Trường Hình ảnh, hoặc báo cáo các công việc tham gia trong công tác tuyển sinh của Nhà trường
1.3.2 Trực tiếp tham gia hoặc tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học liền kề File scan định dạng .pdf hoặc .jpg quyết định giấy chứng nhận, hoặc hình ảnh tham dự các hoạt động tình nguyện do Nhà trường, khoa, lớp tổ chức
2

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN.

(Đạt được ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau)

2.1 Có ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp khoa đã được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đạt loại tốt (8.0/10 điểm) trở lên; File scan định dạng .pdf hoặc .jpg biên bản nghiệm thu đề tài của hội đồng khoa học trường
2.2 Có ít nhất 01 bài báo khoa học (tác giả chính) được công bố trong hội nghị khoa học cấp trường; File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bài báo, tạp chí, kỷ yếu mà có bài báo được công bố
2.3 Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học của Trường, trong nước hoặc quốc tế (có chỉ số ISSN); File scan định dạng .pdf hoặc .jpg bài báo, tạp chí, kỷ yếu mà có bài báo được đăng
2.4 Chủ trì hoặc tham gia 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp khoa trở lên. File scan định dạng .pdf hoặc .jpf biên bản nghiệm thu đề tài
2.5 Trực  tiếp  hướng  dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa trở lên của sinh viên, được nghiệm thu và đạt giải từ khuyến khích trở lên; File scan định dạng .pdf hoặc .jpf bằng khen, giấy chứng nhận
2.6 Trực tiếp bồi dưỡng sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật từ cấp trường trở lên, đạt giải từ khuyến khích trở lên. File scan định dạng .pdf hoặc .jpf bằng khen, giấy chứng nhận
2.7 Có sáng kiến kinh nghiệm cụ thể trong cải tiến phương pháp giảng dạy hoặc tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được công nhận của cấp có thẩm quyền. File scan định dạng .pdf hoặc .jpg quyết định công nhận sáng kiến, đề tài
2.8 Trình độ ngoại ngữ: Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo). Giảng viên trẻ chuyên ngành ngoại ngữ xét tiêu chí ngoại ngữ thứ 2. File scan định dạng .pdf hoặc .jpf bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
2.9 Trình độ tin học: Đạt chứng chỉ B tin học hoặc tương đương trở lên File scan định dạng .pdf hoặc .jpf bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận
2.10 Giảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong năm học liền kề. Nếu là đảng viên, phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nếu được phân công giữ chức vụ chủ chốt trong các đoàn thể thì đơn vị được phân loại xuất sắc Không cần minh chứng. Thư ký hội đồng sẽ thẩm định

Để đăng kí tham gia xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu” quý Thầy/ Cô tự xét thấy đủ
các điều kiện thì tiến hành làm hồ sơ bao gồm :
Phiếu nhận xét của Ban
chủ nhiệm khoa
(Có xác nhận của lãnh đạo khoa) theo
mẫu
; Một tấm hình chân dung (rõ khuôn mặt, trang phục lịch sự); Các minh chứng đính kèm theo
tiêu chuẩn
. Sau đó cập nhật thông tin và các file trực tiếp tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/5tgbbknD9Z

Hình thức khen thưởng: Các cá nhân được tuyên dương Giải thưởng “Nhà giáo trẻ HIU tiêu biểu”, sẽ được nhận các phần thưởng sau:

  • Giấy khen Ban Giám hiệu Nhà trường.
  • Biểu trưng Nhà giáo trẻ tiêu biểu HIU.
  • Hiện kim (1.000.000đ).
  • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Đ/c Nguyễn Đại Dương – UVBTV Đoàn trường – Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn trường (0916.209.633 – duongnd@hiu.vn)

    Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo để giảng viên các đơn vị được biết và cùng tham gia.


Hình ảnh: Phương Nguyên

Nội dung: Thu Ngân


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172