20 gương “Tuổi trẻ HIU tiêu biểu làm theo lời Bác”, năm học 2020 – 2021 là ai?


Cập nhật lần cuối vào 02/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐTN ngày 17/5/2021, về việc tổ chức bình xét và tuyên dương “Tuổi trẻ HIU tiêu biểu làm theo lời Bác, Năm học 2020 – 2021”, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đã tiến hành bình xét, công nhận và xin chúc mừng 20 gương Tuổi trẻ HIU tiêu biểu làm theo lời Bác, trên các lĩnh vực “Học tập – Nghiên cứu khoa học”, lĩnh vực “Phong trào”, lĩnh vực “Văn hoá – Thể dục thể thao”.

Lĩnh vực học tập

Sinh viên Lê Công Phụng
Sinh viên Nguyễn Hoàng Phương Nguyên
Sinh viên Huỳnh Duy Long
Sinh viên Trần Nguyễn Bảo Nguyên
Sinh viên Nguyễn Ngọc Kim Ngân
Sinh viên Bùi Tấn Đạt
Sinh viên Trần Ngọc Hiếu
Sinh viên Lễ Võ Thảo Phương
Sinh viên Võ Trần Vân Anh

Lĩnh vực “Văn hoá – Thể duc thể thao”

Sinh viên Biện Đỗ Thủ Khoa

Lĩnh vực “Hoạt động phong trào”

Sinh viên Lê Hoài Vân
Sinh viên Võ Thị Lê Na
Sinh viên Huỳnh Thị Tuyết Hằng
Sinh viên Vũ Thị Dương Hoài Phương
Sinh viên Mai Huỳnh Anh Hào
Sinh viên Võ Khôi Nguyên
Sinh viên Nguyễn Thành Nhân
Sinh viên Nguyễn Minh Đoan
Sinh viên Lê Đức Trọng
Sinh viên Trần Minh Duy


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172