Ngày hội thông tin: Trải nghiệm một ngày làm sinh viên


Chuỗi sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp của trường đại học quốc tế Hồng Bàng. Tư vấn về các điểm mới trong phương thức tuyển sinh đại học và qui trình tuyển sinh đại học hàng năm bởi đội ngũ tuyển sinh dày dạn kinh nghiệm.


RESERVE YOUR SEAT

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]