Dành cho Phụ huynh

Hãy tìm hiểu HIU và lựa chọn hướng đi đúng đắn cho con em mình

Các bước nộp hồ sơ

Nghiên cứu quy trình ghi danh tại HIU cho các em học sinh

Học phí

Tìm hiểu thêm về học phí tại HIU

Học bổng

Khảo sát cơ hội tìm học bổng tại HIU cho các em học sinh

Nghiên cứu chương trình học tại HIU