Chào mừng đến với Bộ môn Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

1. Giới thiệu ngành học

Ngành Việt Nam học tại HIU có 2 chương trình dành cho 2 đối tượng:

A. Chương trình cho sinh viên quốc tế

Cung cấp kiến thức về đất nước, con người, văn hoá Việt Nam và khả năng nói tiếng Việt (bậc 5/6 bậc theo khung Năng lực tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam).

B. Chương trình cho sinh viên Việt Nam

– Cung cấp kiến thức toàn diện về Việt Nam trên các bình diện văn hoá, lịch sử, kinh tế, xã hội, Việt ngữ, du lịch… Cử nhân Việt Nam học là nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học, ngoại giao, biên/ phiên dịch, du lịch, thương mại.

– Ngoài ra, cử nhân Việt Nam học còn có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5.

2. Mục tiêu đào tạo

– Trang bị kiến thức cơ bản về hệ thống ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội Việt Nam cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên nước ngoài;

– Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng trong sử dụng tiếng Việt, kỹ năng dạy tiếng, biên/ phiên dịch; được trang bị thêm kiến thức nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ văn phòng, báo chí…

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Làm việc tại các cơ quan ngoại giao, cơ sở giáo dục, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài cần nhân sự hiểu biết văn hoá Việt Nam và khả năng nói tiếng Việt lưu loát;

– Cử nhân Việt Nam học của cả hai chương trình, với vốn ngoại ngữ và kiến thức văn hoá Việt Nam, có thể tiếp tục học ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Việt Nam học hoặc các ngành khác tại Việt Nam cũng như dự tranh các học bổng ở nước ngoài.

Hình thức Tuyển Sinh

Theo 1 trong 6 phương thức tuyển sinh của HIU: Tìm hiểu thêm

Đăng ký để được tư vấn tốt nhất: Tại đây

Đăng ký ngay

Ban Tư vấn học tập của Bộ môn Việt Nam học là những Giảng viên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết với công việc giảng dạy. Giảng viên sẽ tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và các bước học tập thật tốt cho sinh viên ngày càng tiến bộ. Hãy cùng gặp gỡ Ban Tư vấn học tập.

Gặp gỡ Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn Việt Nam học.

Họ và Tên Chức vụ
1 PGS.TS. Trần Thị Thu Lương Trưởng Bộ môn Việt Nam học
2 PGS.TS. Phan An Cố vấn
3 PGS.TS. Trần Thủy Vịnh Giảng viên
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Kha Giảng viên
5 ThS. Nguyễn Xuân Lý Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên

I. GIỚI THIỆU:

Chương trình đào tạo Cử nhân Việt Nam học có phẩm chất chính trị vững vàng, hoàn thiện cả về mặt kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng xử lý và có tinh thần, thái độ phục vụ tốt để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc liên quan đến đất nước, con người Việt Nam.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững:

– Những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn; có kiến thức tổng quát về thế giới và kiến thức sâu về khu vực Châu Á và ASEAN

– Những kiến thức cơ bản, hiện đại về đất nước, con người Việt Nam (lịch sử, văn hoá, xã hội, văn học, kinh tế, chính trị,…);

– Những kiến thức cơ bản về Việt ngữ học (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VIỆT NAM HỌC DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT: tại đây

III. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học có đủ năng lực để:

– Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, công ty du lịch, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước về những công việc có liên quan đến Việt Nam;

– Làm công tác biên–phiên dịch tiếng Việt;

– Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Tin tức

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172