Hoạt động NCKH Giảng viên cấp Trường

Năm 2020 – 2021 (Đợt 3 - Năm tài chính XIV)

Thông báo: Đăng ký tham dự buổi hướng dẫn Giảng viên thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2020-2021

Kính gửi: Quý Thầy, Cô

Nhằm hỗ trợ giảng viên hiểu rõ về quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp Trường và các thông tin liên quan khác, Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn chuẩn bị đề cương, cách thức đăng ký, thực hiện và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường dành cho giảng viên năm 2020-2021. Cụ thể như sau:

 

1. Nội dung buổi hướng dẫn:

– Cung cấp thông tin, hướng dẫn quy trình đăng ký, thực hiện đề tài NCKH giảng viên;

– Hướng dẫn các nội dung quan trọng để chuẩn bị đề cương đề tài;

– Hướng dẫn các thủ tục liên quan (báo cáo tiến độ, gia hạn, thanh lý đề tài,…);

– Hướng dẫn quy trình nghiệm thu đề tài.

 

2. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: 9h00 – 11h00, thứ Tư, ngày 03/03/2021 (thời gian có thể thay đổi)

– Địa điểm: HIU – Cơ sở Điện Biên Phủ (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

 

3. Link đăng ký: https://forms.gle/WrSnSxTj6PrTxT9J9

Hạn chót đăng ký: 10h00, thứ Ba, ngày 02/03/2021

Phòng QLKH kính nhờ các Khoa triển khai thông tin trên đến Quý Thầy/Cô.

Mọi thắc mắc về buổi hướng dẫn, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ về Phòng QLKH.

Email: rd@hiu.vn

Điện thoại: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Trân trọng,

Phòng QLKH

Thông báo: Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 3 năm 2020 – 2021

Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường về Thông báo đăng ký đề tài NCKH
Giảng viên cấp Trường đợt 3 năm 2020 – 2021
.

1. Đối tượng đăng ký: Tất cả cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường.

2. Kinh phí thực hiện: Theo quy chế hoạt động NCKH của Nhà trường. (Quy định về kinh phí được đính kèm trong thông báo).

3. Trình tự đăng ký và xét tuyển

3.1. Các Khoa/Viện, Phòng/Ban:

* Giảng viên nộp đề cươngdự toán kinh phílý lịch khoa học của chủ nhiệm
và các thành viên đề tài
 về Khoa/Bộ môn.

* Khoa/Bộ môn kiểm tra, góp ý, hoàn thiện đề cương (nội dung, định dạng theo mẫu quy định của Phòng
QLKH như đính kèm bên trên).

* Tổng hợp và gửi về Phòng QLKH (Hạn chót nhận hồ sơ đến 15/11/2020).

3.2. Phòng QLKH:

* Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

* Thực hiện công tác phản biện.

* Phản hồi thông tin cho các chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện.

* Thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường.

* Ký Hợp đồng thực hiện đề tài.

Thời gian thực hiện đề tài: Không quá 12 tháng.

4. Lưu ý:

– Các chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài cấp Trường đợt 1, 2 năm 2019-2020, đợt 1 năm 2020-2021
nhưng chưa hoàn thành và chưa nghiệm thu sẽ KHÔNG được xét tuyển trong
đợt này

– Trong mỗi đợt xét duyệt, mỗi CBGV chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài (có thể tham gia các đề tài
khác với tư cách là thành viên).

– Mỗi đề tài triển khai theo nhóm (từ 02-05 người/đề tài, ưu tiên các đề tài có sinh viên tham gia thực
hiện).

– Chủ nhiệm đề tài bắt buộc phải là cán bộ/giảng viên cơ hữu của Nhà trường, thành viên tham gia đề
tài có thể công tác ở các đơn vị khác.

– Trong năm 2019, chủ nhiệm đề tài phải có công bố khoa học ngang cấp hoặc cao hơn so với cấp của sản
phẩm công bố đăng ký trong đề tài đợt này.

– Nếu Giảng viên muốn đăng ký sản phẩm công bố là bài báo ISI thì trong năm 2019, Giảng viên đó phải
có ít nhất 1 bài báo đã đăng trên tạp chí ISI.

– Nếu Giảng viên muốn đăng ký sản phẩm công bố là bài báo SCOPUS thì trong năm 2019, Giảng viên đó
phải có ít nhất 1 bài báo đã đăng trên tạp chí SCOPUS.

– Tương tự với các trường hợp còn lại.

– Trong trường hợp Giảng viên chưa từng có công bố khoa học nào thì sẽ thực hiện đề tài với sản
phẩm công bố khoa học từ cấp thấp nhất (Tạp chí chuyên ngành trong nước nằm
trong danh mục được tính điểm của HĐCDGSNN hoặc Proceedings hội nghị/ hội thảo
trong nước, hội nghị/hội thảo quốc tế (không có phản biện).

Kính đề nghị các Khoa/Viện, Phòng/Ban phổ biến rộng rãi thông báo này cho cán bộ, giảng viên
trong đơn vị được biết để thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin vui
lòng liên hệ:

Phòng Quản  khoa học  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Năm 2020 – 2021 (Đợt 2 - Năm tài chính XIV)

Thông báo: Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 2 năm 2020 – 2021

Phòng Quản lý Khoa học
thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường về Thông báo đăng ký đề tài NCKH
Giảng viên cấp Trường đợt 2 năm 2020 – 2021
.  (Đợt 2 – Năm tài chính XIV)

1. Đối tượng đăng ký: Tất cả cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường.

2. Kinh phí thực hiện: Theo quy chế hoạt động NCKH của Nhà trường (Quy định về kinh phí được đính kèm).

3. Trình tự đăng   xét tuyển

3.1. Các Khoa/Viện, Phòng/Ban:

* Giảng viên nộp đề cươngdự toán kinh phílý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên đề tài về Khoa/Viện, Phòng/Ban.

* Khoa/Viện, Phòng/Ban kiểm tra, góp ý, hoàn thiện đề cương (nội dung, định dạng theo mẫu quy định của
Phòng QLKH như đính kèm bên trên).

* Tổng hợp và gửi về Phòng QLKH (Hạn chót nhận hồ sơ đến 31/08/2020).

3.2. Phòng QLKH:

* Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

* Thực hiện công tác phản biện.

* Phản hồi thông tin cho các chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện.

* Thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường.

* Ký Hợp đồng thực hiện đề tài.

Thời gian thực hiện đề tài: Không quá 12 tháng.

4. Lưu ý:

– Các chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài cấp Trường đợt 1, 2 năm 2019-2020, đợt 1 năm 2020-2021
nhưng chưa hoàn thành và chưa nghiệm thu sẽ KHÔNG được xét tuyển trong
đợt này

– Trong mỗi đợt xét duyệt, mỗi CBGV chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài (có thể tham gia các đề tài
khác với tư cách là thành viên).

– Mỗi đề tài triển khai theo nhóm (từ 02-05 người/đề tài, ưu tiên các đề tài có sinh viên tham gia thực
hiện).

– Chủ nhiệm đề tài bắt buộc phải là cán bộ/giảng viên cơ hữu của Nhà trường, thành viên tham gia đề
tài có thể công tác ở các đơn vị khác.

– Trong năm 2019, chủ nhiệm đề tài phải có công bố khoa học ngang cấp hoặc cao hơn so với cấp của sản
phẩm công bố đăng ký trong đề tài đợt này.

– Nếu Giảng viên muốn đăng ký sản phẩm công bố là bài báo ISI thì trong năm 2019, Giảng viên đó phải
có ít nhất 1 bài báo đã đăng trên tạp chí ISI.

– Nếu Giảng viên muốn đăng ký sản phẩm công bố là bài báo SCOPUS thì trong năm 2019, Giảng viên đó
phải có ít nhất 1 bài báo đã đăng trên tạp chí SCOPUS.

– Tương tự với các trường hợp còn lại.

– Trong trường hợp Giảng viên chưa từng có công bố khoa học nào thì sẽ thực hiện đề tài với sản
phẩm công bố khoa học từ cấp thấp nhất (Tạp chí chuyên ngành trong nước KHÔNG
nằm trong danh mục được tính điểm của HĐCDGSNN hoặc Proceedings hội nghị/ hội
thảo trong nước, hội nghị/hội thảo quốc tế (không có phản biện).

Kính đề nghị các Khoa/Viện, Phòng/Ban phổ biến rộng rãi thông báo này cho cán bộ, giảng viên
trong đơn vị được biết để thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản  khoa học  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Năm 2020 – 2021 (Đợt 1)

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2020

Vào ngày 20/8/2020, tại phòng VIP 1 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã diễn ra thành công tốt đẹp buổi xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2020. Đây là hoạt động thường niên của Phòng Quản lý khoa học nhằm thúc đẩy và nâng cao khả năng nghiên cứu của Giảng viên, Cán bộ nhân viên Nhà trường.

Trong đợt xét duyệt năm 2020, có 8 đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – ngôn ngữ quốc tế và kinh tế – quản lý, bao gồm:

1. TS. Lê Hải Dương – Phòng Quản lý đào tạo – Đề tài: Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình thương mại điện tử người dùng đến người dùng phân tán dựa trên mạng chia xẻ ngang hàng.

 

2. TS. Nguyễn Văn Thành – Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng – Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) trong dự án phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

 

3. ThS. Nguyễn Viết Tịnh – Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng – Đề tài: Mô hình hỗ trợ ra quyết định trong dự án Năng lượng tái tạo.

 

4. ThS. Đào Tăng Tín – Bộ môn Điện tử – Tự động hóa – Đề tài: Phương pháp tối ưu hoá hệ thống năng lượng tái tạo độc lập

 

5. ThS. Trần Thị Nhinh – Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật- Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chia sẻ tri thức của giảng viên: Nghiên cứu ở các trường đại học tư thục ở TP.HCM.

6. TS. Đỗ Xuân Biên – Khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế – Đề tài: Sự lựa chọn nghề nghiệp của thực tập sinh Việt Nam sau khi trở về từ Nhật Bản.

7. Ondrej Slowik – Khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế – Đề tài: Nghiên cứu những khó khăn trong phát âm tiếng Anh của người Việt Nam

8. ThS. Nguyễn Văn Khoa – Bộ môn Công nghệ sinh học – Đề tài: Ảnh hưởng của vi khuẩn kích thích tăng trưởng thực vật đối với hệ vi sinh vùng rễ của Sâm Ngọc Linh

Sau quá trình đánh giá và xét duyệt của Hội đồng, 07 đề tài đã được phê duyệt và sẽ được tiến hành triển khai trong năm học 2020 – 2021.

Phòng Quản lý Khoa học HIU

Thông báo: Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 1 năm 2020 – 2021

Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường về Thông báo đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 1 năm 2020 – 2021.

1. Đối tượng đăng ký: Tất cả cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường.

2. Kinh phí thực hiện: Theo quy chế hoạt động NCKH của Nhà trường (Quy định về kinh phí được đính kèm).

3. Trình tự đăng xét tuyển

3.1. Các Khoa/Viện, Phòng/Ban:

* Giảng viên nộp đề cương, dự toán kinh phí, lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên đề tài về Khoa/Viện, Phòng/Ban.

* Khoa/Viện, Phòng/Ban kiểm tra, góp ý, hoàn thiện đề cương (nội dung, định dạng theo mẫu quy định của Phòng QLKH như đính kèm bên trên).

* Tổng hợp và gửi về Phòng QLKH (Hạn chót nhận hồ sơ đến 15/03/2020).

3.2. Phòng QLKH:

* Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

* Thực hiện công tác phản biện.

* Phản hồi thông tin cho các chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện.

* Thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường.

* Ký Hợp đồng thực hiện đề tài.

Thời gian thực hiện đề tài: Không quá 12 tháng.

4. Lưu ý:

– Các chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài cấp Trường đợt 1, 2 năm 2019 nhưng chưa hoàn thành chưa nghiệm thu sẽ KHÔNG được xét tuyển trong đợt này.

– Trong mỗi đợt xét duyệt, mỗi CBGV chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài (có thể tham gia các đề tài khác với tư cách là thành viên).

– Mỗi đề tài triển khai theo nhóm (từ 02-05 người/đề tài, ưu tiên các đề tài có sinh viên tham gia thực hiện).

– Chủ nhiệm đề tài bắt buộc phải là cán bộ/giảng viên cơ hữu của Nhà trường, thành viên tham gia đề tài có thể công tác ở các đơn vị khác.

– Trong năm 2019, chủ nhiệm đề tài phải có công bố khoa học ngang cấp hoặc cao hơn so với cấp của sản phẩm công bố đăng ký trong đề tài đợt này.

– Nếu Giảng viên muốn đăng ký sản phẩm công bố là bài báo ISI thì trong năm 2019, Giảng viên đó phải có ít nhất 1 bài báo đã đăng trên tạp chí ISI.

– Nếu Giảng viên muốn đăng ký sản phẩm công bố là bài báo SCOPUS thì trong năm 2019, Giảng viên đó phải có ít nhất 1 bài báo đã đăng trên tạp chí SCOPUS.

– Tương tự với các trường hợp còn lại.

– Trong trường hợp Giảng viên chưa từng có công bố khoa học nào thì sẽ thực hiện đề tài với sản phẩm công bố khoa học từ cấp thấp nhất (Tạp chí chuyên ngành trong nước KHÔNG nằm trong danh mục được tính điểm của HĐCDGSNN hoặc Proceedings hội nghị/ hội thảo trong nước, hội nghị/hội thảo quốc tế (không có phản biện).

Kính đề nghị các Khoa/Viện, Phòng/Ban phổ biến rộng rãi thông báo này cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị được biết để thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Năm 2019 – 2020 (Đợt 2)

Thông báo: Cập nhật tiến độ thực hiện lần 1 – các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020

Để việc hỗ trợ cho các Thầy, Cô được hiệu quả hơn và cũng để báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện các đề tài, Phòng QLKH mong muốn được Quý Thầy, Cô cho biết một số nội dung như trong file của link đính kèm – sheet “REMIND_Lan1" ở đường link OneDrive: CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN CẤP TRƯỜNG ĐỢT 2 NĂM 2019 – 2020. Deadline thực hiện: đến 17g ngày thứ Năm 14/05/2020.

Quý Thầy/Cô lưu ý giúp:

1. Log in vào OneDrive theo account và password mail HIU.

2. Nội dung các cột L, M, N là các cột thông tin bắt buộc nhập. Cột O sẽ được ghi nhận khi cột N = “Không” đáp ứng được tiến độ nếu có.

Trường hợp xin gia hạn (chỉ áp dụng đối với các Đề tài chưa gia hạn lần nào), Chủ nhiệm đề tài điền vào mẫu Đơn xin gia hạn đề tài, ghi nhận đầy đủ lý do, thời hạn muốn gia hạn.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng triển khai thực hiện các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020

Sau đợt xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đợt 2 năm 2O19 – 2O2O, Hội đồng xét duyệt đã chấp thuận cho 24 đề tài được thực hiện trong đợt này theo Biên bản tổng hợp kết quả xét duyệt cuối cùng được ký ngày 12 tháng 12 năm 2O19, đồng thời phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên Đợt 2 năm 2O19 – 2O2O.

Chi tiết danh sách các Đề tài được phê duyệt thực hiện Đợt 2 năm 2O19 – 2O2O tham khảo Tab “Danh mục đề tài NCKH" Đợt 2 năm 2O19 – 2O2O.

Thông báo: Lịch báo cáo đề cương đề tài NCKH cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi các Thầy/Cô là chủ nhiệm đề tài kế hoạch tổ chức xét duyệt đề cương đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020 trong ngày 04/12/2019, như sau:

1. Địa điểm: Phòng VIP 1, Tầng 24, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Cơ sở Điện Biên Phủ

2. Thời gian báo cáo:

* Sáng thứ Tư, ngày 04/12/2019 – Từ 8g00 → 12g00

* Sáng thứ Năm, ngày 05/12/2019 – Từ 8g00 → 12g00

* Mỗi đề tài có tối đa 15 phút, trong đó có tối đa 7 – 10 phút để trình bày đề cương, thời gian còn lại để trả lời phản biện của Hội đồng.

Thời gian báo cáo sẽ thông báo theo email cụ thể đến từng Quý Thầy/Cô chủ nhiệm đề tài.

Để đảm bảo đúng tiến độ báo cáo đề cương, Quý Thầy/Cô chủ nhiệm đề tài vui lòng đến đúng giờ báo cáo như email chuyển đến Quý Thầy/Cô.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Thông báo: Về việc chuẩn bị và nộp slide báo cáo đề cương đề tài NCKH cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020

Để chuẩn bị xét duyệt đề cương đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020, Phòng Quản lý Khoa học đề nghị Quý Thầy/Cô hoàn tất slides báo cáo đề cương Đề tài NCKH cấp Trường đợt 2 năm  2019 – 2020.

Nội dung slides bao gồm các thông tin sau:

1. Tổng quan đề tài  Lý do chọn Đề tài

2. Nội dung sẽ thực hiện

3. Phương pháp thực hiện

4. Kết quả dự kiến và dự trù kinh phí

Mỗi Đề tài có TỐI ĐA 7-10 phút báo cáo theo slide này.

Hạn chót nộp slides cho Phòng Quản lý Khoa học là 14g ngày thứ Tư 20/11/2019.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Thông báo: Về kế hoạch chuẩn bị báo cáo đề cương đề tài NCKH cấp Trường đợt 2 năm 2019 - 2020

Theo kế hoạch tổ chức các Hội đồng 31 đề cương đề tài dự tuyển trong đợt xét duyệt lần 2 năm 2019, Phòng QLKH đề nghị chủ nhiệm (và các tác giả) của các đề tài nhanh chóng chuẩn bị slides (bao gồm các nội dung trong đề tài + dự toán chi tiết các hạng mục cần kinh phí) để kịp báo cáo trước Hội đồng xét duyệt cấp Trường.

– Thời gian triển khai xét duyệt: dự kiến bắt đầu từ ngày 16/09/2019 (thời gian cụ thể cho từng đề tài sẽ được thông báo sau khi đặt được lịch làm việc với Ban Giám hiệu)

– Mỗi đề tài có 10–15 phút báo cáo và 1520 phút trả lời câu hỏi của Hội đồng

– Các đề tài nào còn chưa nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định thì cần hoàn thiện hồ sơ đến trước ngày 14/09/2019. Hồ sơ nộp về Phòng QLKH của Nhà trường.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Thông báo: Về việc bổ sung hồ sơ đăng ký các đề tài NCKH cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020

Theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, ngày 28/09/2019 Phòng QLKH đã gửi thông báo đề nghị Quý Thầy, Cô gửi Lý lịch Khoa học (LLKH) của Chủ nhiệm và các thành viên của đề tài (Mẫu Lý lịch Khoa học đính kèm bên dưới) về cho Phòng QLKH để bổ sung vào hồ sơ và trình BGH xem xét sơ bộ.

File mềm Lý lịch Khoa học của chủ nhiệm  thành viên đề tài (có chữ ký của người khai thông tin)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI VÀ NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG ĐƯỢC ĐÍNH KÈM

Deadline: 17g00 Thứ Năm ngày 26/09/2019.

Khi cần thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học để được hỗ trợ kịp thời.

Phòng Quản lý khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Thông báo: Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến toàn thể Quý Thầy, Cô, Cán bộ nhân viên trong Nhà trường Thông báo đăng ký Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 2 năm 2019 – 2020.

1. Đối tượng đăng ký:Tất cả cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường

2. Kinh phí thực hiện:Theo quy chế hoạt động NCKH của Nhà trường.

3. Trình tự đăng ký và xét tuyển: Mỗi Khoa/Viện tổng hợp, thực hiện phản biện (ít nhất có 01 phản biện ngoài) và phê duyệt nội dung đề cương đăng ký đề tài và Dự toán kinh phí (theo mẫu đính kèm) và nộp cho phòng QLKH trước ngày 10/08/2019.

– Thời gian thực hiện đề tài: Từ 09 – 12 tháng

– Lưu ý:

* Các chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài cấp Trường đợt 1 nhưng chưa hoàn thành và chưa nghiệm thu sẽ KHÔNG được xét tuyển trong đợt này

* Trong mỗi đợt xét duyệt, mỗi CBGV chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài

* Mỗi đề tài triển khai theo nhóm (không quá 05 người/đề tài).

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng QLKH – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tầng 24 – số 215 – Điện Biên Phủ – P.15 – Q. Bình Thạnh – TP.HCM

Điện thoại liên hệ: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

File đính kèmThông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2019.pdf

Tham khảo các biểu mẫu liên quan:

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN CẤP TRƯỜNG/CƠ SỞ

Năm 2019 – 2020 (Đợt 1)

Thông báo: Cập nhật tiến độ thực hiện lần cuối (23/04/2020) – các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) kính chuyển đến Quý Thầy/Cô danh sách và tình trạng hiện tại của các Đề tài Đợt 1 năm 2019 – 2020. Theo đó, Phòng QLKH liệt kê danh sách các đề tài có thời hạn thực hiện đến ngày 23/04/2020 (có tình trạng là “Sắp đến hạn”). Kính đề nghị Quý Thầy/Cô vui lòng hoàn tất Hồ sơ và thực hiện các công việc sau đây:

A. Quý Thầy/Cô cập nhật vào OneDrive THÔNG TIN THỰC HIỆN 31 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1 NĂM 2019 – 2020 – cập nhật sheet “REMIND_Lan4”. Để thuận tiện cho việc cập nhật, mong Quý Thầy/Cô lưu ý:

– Log in vào OneDrive theo account và password mail HIU.
– Nội dung các cột AB, AC, AD là các cột thông tin bắt buộc nhập. Cột AE và cột AF sẽ được ghi nhận khi cột AD = “Không” đáp ứng được tiến độ nếu có.

B. Hoàn thiện gửi về Phòng QLKH Hồ nghiệm thu gồm :

* Đơn đề nghị nghiệm thu Đề tài cấp Trường (theo Mẫu đính kèm)

* Báo cáo nghiệm thu Đề tài (theo  Mẫu đính kèm)

* Bài báo

* Giải trình kinh phí thực hiện đề tài

Thời hạn thực hiện các hồ nghiệm thu mục B: đến 17g ngày 22/04/2020.

Danh sách các Đề tài NCKH Giảng viên với các nội dung cập nhật tiến độ và ghi nhận của Phòng Quản lý Khoa học

Trường hợp xin gia hạn (chỉ áp dụng đối với các Đề tài chưa gia hạn lần nào), Chủ nhiệm đề tài điền vào mẫu Đơn xin gia hạn đề tài, chuyển Phòng Quản lý Khoa học để Trưởng Phòng QLKH xem xét, Ban Giám hiệu sẽ ký xác nhận cuối cùng.

Khi cần thêm thông tin, Quý Thầy, Cô liên hệ Phòng Quản lý Khoa học để được hỗ trợ kịp thời. Vui lòng liên hệ:

Phòng Quản khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Thông báo: Cập nhật tiến độ thực hiện lần 3 – các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

Để kịp thời hỗ trợ và đồng thời để báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện các đề tài cấp Trường, Phòng QLKH kính đề nghị Quý Thầy/Cô là Chủ nhiệm các Đề tài Đợt 1/2019 cập nhật tiến độ thực hiện Đề tài (cập nhật Lần thứ 3) cập nhật trong sheet REMIND_Lan3 theo LINK ĐÍNH KÈM dưới đây:

THÔNG TIN THỰC HIỆN 31 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1 NĂM 2019 – 2020

DEADLINE: Chậm nhất đến 17g00 ngày Thứ Năm, 13/02/2019.

Để thuận tiện cho việc cập nhật, mong Quý Thầy/Cô lưu ý:

1. Log in vào OneDrive theo account và password mail HIU.

2. Nội dung các cột U, V, W là các cột thông tin bắt buộc nhập. Cột X và cột Y sẽ được ghi nhận khi cột W = “Không” đáp ứng được tiến độ nếu có.

Trường hợp xin gia hạn (chỉ áp dụng đối với các Đề tài chưa gia hạn lần nào), Chủ nhiệm đề tài điền vào mẫu Đơn xin gia hạn đề tài, ghi nhận đầy đủ lý do, thời hạn muốn gia hạn.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Thông báo: Cập nhật tiến độ thực hiện lần 2 – các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

Để việc hỗ trợ cho các Thầy/Cô được hiệu quả hơn và cũng để báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện các Đề tài cấp Trường, Phòng Quản lý Khoa học kính mời Quý Thầy/Cô là Chủ nhiệm các Đề tài Đợt 1 năm 2019 có thời hạn 09 đến 12 tháng vui lòng cập nhật tiến độ thực hiện Đề tài (lần thứ 2) vào đường link bên dưới đây:

THÔNG TIN THỰC HIỆN 31 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1 NĂM 2019 – 2020

Để thuận tiện cho việc cập nhật, mong Quý Thầy/Cô lưu ý:

1. Log in vào OneDrive theo account và password mail HIU.

2. Nội dung các cột O, P, Q là các cột thông tin bắt buộc nhập. Cột R và cột S sẽ được ghi nhận khi cột Q = “Không” đáp ứng được tiến độ nếu có.

Trường hợp xin gia hạn (chỉ áp dụng đối với các Đề tài chưa gia hạn lần nào), Chủ nhiệm đề tài điền vào mẫu Đơn xin gia hạn đề tài, ghi nhận đầy đủ lý do, thời hạn muốn gia hạn.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Thông báo: Cập nhật tiến độ thực hiện lần 1 – các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

Để việc hỗ trợ cho các Thầy, Cô được hiệu quả hơn và cũng để báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện các đề tài, Phòng QLKH mong muốn được Quý Thầy, Cô cho biết một số nội dung như trong file đính kèm sheet “REMIND_Lan1" đường link OneDrive: CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM 2019 – 2020 (ĐỢT 1).

Quý Thầy/Cô lưu ý giúp:

1. Log in vào OneDrive theo account và password mail HIU.

2. Nội dung các cột J, K, L là các cột thông tin bắt buộc nhập. Cột M và cột N sẽ được ghi nhận khi cột L = “Không” đáp ứng được tiến độ nếu có.

Trường hợp xin gia hạn (chỉ áp dụng đối với các Đề tài chưa gia hạn lần nào), Chủ nhiệm đề tài điền vào mẫu Đơn xin gia hạn đề tài, ghi nhận đầy đủ lý do, thời hạn muốn gia hạn.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng triển khai thực hiện các Đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

Sau đợt xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên trường ĐHQTHB (HIU) năm 2O19, vào ngày 14/O3/2O19, Hội đồng xét duyệt đã chấp thuận cho 31 Đề tài được thực hiện trong đợt này theo Quyết định số 238/QĐ-HIU được ký ngày 22 tháng 04 năm 2019 V/v Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên Đợt 1 năm 2019 – 2020.

Chi tiết danh sách các Đề tài được phê duyệt thực hiện Đợt 1 năm 2O19 – 2O2O tham khảo tab “Danh mục đề tài NCKH" Đợt 1 năm 2O19 – 2O2O.

Thông báo xét duyệt đề cương đề tài NCKH GV cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

THÔNG BÁO V/v xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Đợt 1 năm 2019 – 2020

Căn cứ Tờ Trình Số 04/TTr-NCKH về việc Kế hoạch Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) Đợt 1 năm 2O19 – 2O2O.
Căn cứ Chương trình xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) Đợt 1 năm 2O19 – 2O2O.
Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến các Giảng viên là Chủ nhiệm đề tài NCKH Đợt 1 năm 2O19 – 2O2O như sau:

Tất cả các Giảng viên là Chủ nhiệm của 35 đề tài có mặt lúc 10g3O ngày 14/O3/2019 (thứ năm) tại Phòng VIP2 – Tầng 24 – Cơ sở Điện Biên Phủ.

Lịch bảo vệ đề cương đề tài NCKH của các Giảng viên: vui lòng tham khảo file đính kèm 21.2. To trinh thanh lap hoi dong xet duyet de cuong nam 2019-2020 V2.doc

Kính mong các Giảng viên vui lòng thực hiện theo lịch như file đính kèm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, kính đề nghị các Giảng viên liên hệ Phòng QLKH để được hướng dẫn cụ thể.

Thông tin liên hệ Phòng QLKH:

Ms. Trần Thị Thanh Thuần – email: thuanttt@hiu.vn

Mr. Đỗ Chiếm Tài – email: taidc@hiu.vn

Hoặc

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Trụ sở làm việc: Tầng 24 – Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: (0287308 3456 – Ext: 3617

Email: rd@hiu.vn

Thông báo: Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 1 năm 2019 – 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô, cán bộ nhân viên trong Nhà trường Thông báo đăng Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 1 năm 2019 2020.

1. Đối tượng đăng ký: Tất cả cán bộ, giảng viên cơ hữu của Nhà trường

2. Kinh phí thực hiện: Theo quy chế hoạt động NCKH của Nhà trường.

3. Trình tự đăng xét tuyển: Mỗi Khoa/Viện tổng hợp, thực hiện phản biện (ít nhất có 01 phản biện ngoài) và phê duyệt nội dung đề cương đăng ký đề tài và Dự toán kinh phí (theo mẫu đính kèm) và nộp cho phòng QLKH trước ngày 15/02/2019.

Thời gian thực hiện đề tài: Từ 09 12 tháng

Lưu ý:

* Các chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài cấp Trường đợt 1 nhưng chưa hoàn thành và chưa nghiệm thu sẽ KHÔNG được xét tuyển trong đợt này

* Trong mỗi đợt xét duyệt, mỗi CBGV chỉ được làm chủ nhiệm 01 đề tài

* Mỗi đề tài triển khai theo nhóm (không quá 05 người/đề tài).

Kính đề nghị các Khoa/Viện phổ biến rộng rãi thông báo này cho cán bộ, giảng viên trong đơn vị được biết để thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng QLKH Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tầng 24 – số 215 – Điện Biên Phủ – P.15 – Q. Bình Thạnh – TP.HCM

Điện thoại liên hệ: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Email: taidc@hiu.vn hoặc thuanttt@hiu.vn

Tham khảo các biểu mẫu liên quan:

BIỂU MẪU ĐĂNG ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN CẤP TRƯỜNG/CƠ SỞ

Năm 2020 – 2021 (Đợt 2)

Thông tin triển khai thực hiện 7 Đề tài NCKH cấp Trường Đợt 2 năm 2020 – 2021

Mã số đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị chủ trì  Thời gian thực hiện
GVTC14.2.08 Nâng cao nhận thức về đạo văn và tập huấn các phương pháp kiểm soát đạo văn cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TS. Nguyễn Thị Đan Tâm Khoa KHXH&NNQT 12 tháng
GVTC14.2.09 Nâng cao hiệu quả của việc học tiếng Nhật bằng phương pháp sơ đồ tư duy ThS. Hồ Lê Thị Xuân Trinh Khoa KHXH&NNQT 12 tháng
GVTC14.2.10 Môn học tích hợp Việt Nam học cho các Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tại  Thành phố Hồ Chí Minh). Thực trạng đào tạo và định hướng nội dung PGS.TS Trần Thị Thu Lương Khoa KHXH&NNQT 12 tháng
GVTC14.2.11 Áp dụng phương pháp Meta-heuristic cho bài toán phân bố vị trí nguồn điện mặt trời trong các hệ thống Microgrid TS. Vũ Quang Sỹ Khoa KHKT 12 tháng
GVTC14.2.12 Phương pháp giảng dạy luật tại một số trường đại học ở Việt Nam và kinh nghiệm cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ThS. Đinh Thị Cẩm Hà Khoa KT-QL-Luật 12 tháng
GVTC14.2.13 Nâng cao khả năng kháng khuẩn của tinh dầu sả chanh (Cymbopogon citratus) khi kết hợp với một số loại tinh dầu khác ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng QLKH 12 tháng
GVTC14.2.14 Ứng dụng phế phụ phẩm nông nghiệp trong xử lý nước thải công nghiệp ThS. Nguyễn Trần Xuân Phương Khoa KHCB 12 tháng

Năm 2020 – 2021 (Đợt 1)

Thông tin triển khai thực hiện 7 Đề tài NCKH cấp Trường Đợt 1 năm 2020 – 2021

Mã số
 đề tài
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị chủ trì đề tài Thời gian thực hiện 
GVTC14.1.01 Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình thương mại điện tử người dùng đến người dùng phân tán dựa trên mạng chia xẻ ngang hàng TS. Lê Hải Dương Bộ môn CNTT 12 tháng
GVTC14.1.02 Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) trong dự án phát triển nguồn năng lượng tái tạo TS. Nguyễn Văn Thành Bộ môn Logistic 12 tháng
GVTC14.1.03 Mô hình hỗ trợ ra quyết định trong dự án năng lượng tái tạo ThS. Nguyễn Viết Tịnh Bộ môn Logistic 12 tháng
GVTC14.1.04 Phương pháp tối ưu hoá hệ thống năng lượng tái tạo độc lập ThS. Đào Tăng Tín Bộ môn Điện tử – Tự động hóa 12 tháng
GVTC14.1.05 Các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định chia sẻ tri thức của giảng viên: Nghiên cứu ở các Trường Đại học tại TP.HCM ThS. Trần Thị Nhinh Khoa Kinh tế – Quản lý – Luật 12 tháng
GVTC14.1.06 Sự thay đổi nghề nghiệp của thực tập sinh Việt Nam sau khi trở về từ Nhật Bản TS. Đỗ Xuân Biên Khoa KHXH&NNQT 12 tháng
GVTC14.1.07 Nghiên cứu những khó khăn trong phát âm tiếng Anh của người Việt Nam TS. Ondrej Slowik Khoa KHXH&NNQT 12 tháng

Năm 2019 – 2020 (Đợt 2)

Thông tin triển khai thực hiện 24 Đề tài NCKH cấp Trường Đợt 2 năm 2019 – 2020

MS Đề tài

Tên đề tài Chủ nhiệm Đề tài Đơn vị chủ trì đề tài

Thời gian

GV2001

Giáo dục kỹ năng sống (GD KNS) cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non trong hệ thống trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy (SGA)

TS. Trần Thị Quốc Minh

Bộ môn GDMN

12 tháng

GV2002

Thiết kế một số trò chơi có sử dụng đồ vật cho trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng

ThS. Phạm Thị Loan

Bộ môn GDMN

12 tháng

GV2003

Ảnh hưởng của chương trình môn học tự chọn Gym – Fitness cho sinh viên trong một học kỳ học tập tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Khánh Duy

Bộ môn GDTC-ANQP

12 tháng

GV2004

Các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Tp.HCM – phân tích nhân tố trung gian cảm nhận về khởi nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

12 tháng

GV2005

Phát triển hệ thống quản lý KPI của giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

12 tháng

GV2006

Khảo sát sự ức chế vi khuẩn Streptococcus mutans, Lactobacilli gây sâu răng từ cao chiết lá bàng (Terminalia catappa)

ThS. Võ Thị Trinh

Khoa Xét nghiệm Y học

12 tháng

GV2007

Đánh giá hoạt tính sinh học của ginsenoside trích ly từ củ tam thất bắc bằng phương pháp có hỗ trợ enzyme

ThS. Nguyễn Trần Xuân Phương

Khoa Khoa học Cơ bản

12 tháng

GV2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của chì (Pb2+) đối với quá trình phát triển và khả năng tích tụ trên cá ngựa vằn (Danio rerio)

ThS. Ngô Văn Tuấn

Bộ môn Công nghệ Sinh học

12 tháng

GV2009

Hoạt tính sinh học của peptide thủy phân từ Perionyx excavates

ThS. Bùi Thanh Phong

Khoa Dược

12 tháng

GV2010

Tổng hợp vi sóng và đánh giá hoạt tính của một số dẫn chất oxadiazol và thiadiazol

DS. Phạm Cảnh Em

Khoa Dược

12 tháng

GV2011

Tổng hợp vi sóng và đánh giá hoạt tính của một số dẫn chất benzimidazol

ThS. Đỗ Thị Thúy

Khoa Dược

12 tháng

GV2012

Khảo sát mô hình gây nám da bằng Progesterone kết hợp với chiếu tia UV và đánh giá đáp ứng với thuốc đối chứng Hydroquinon

DS. Đỗ Thanh Hảo

Khoa Dược

12 tháng

GV2014

Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TS. Đoàn Thị Huệ Dung

Khoa KHXH&NNQT

12 tháng

GV2015

Đánh giá khả năng vận dụng phương pháp Shadowing vào hoạt động giảng dạy tiếng Nhật sơ trung cấp cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Như Quyên

Khoa KHXH&NNQT

12 tháng

GV2016

Đánh giá hiệu quả mức độ đẩy mạnh kỹ năng viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng bằng phương pháp đọc tài liệu có định hướng chủ đề

ThS. Nhâm Thị Hoàng An

Khoa KHXH&NNQT

12 tháng

GV2017

Tục thờ Thành Hoàng và Bà Chúa Xứ trong một số làng xã ở Đông Nam Bộ

PGS.TS Nguyễn Văn Kha

Khoa KHXH&NNQT

12 tháng

GV2018

Văn hóa tặng quà trong mối quan hệ giữa nhà báo và người làm công tác quan hệ công chúng dưới góc nhìn của các nhà báo tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thắm

Khoa KHXH&NNQT

12 tháng

GV2019

Nâng cao hiệu suất quang học của đèn LEDs bằng phốt pho đỏ

TS. Vũ Quang Sỹ

Bộ môn Điện tử – Tự động hóa

12 tháng

GV2020

Tạo lập môi trường ở an ninh qua giải pháp không gian kiến trúc đô thị ưu việt

PGS.TS Trần Văn Khải

Bộ môn Kiến trúc

12 tháng

GV2021

Giải pháp thiết kế “pocket park" cho khu vực dân cư có mật độ cao hướng tới mục tiêu thiết kế đô thị bền vững

ThS.KTS Nguyễn Thị Minh Diệu

Bộ môn Kiến trúc

12 tháng

GV2022

Khai thác tăng cường các tập phổ biến đóng từ các tập dữ liệu có dung lượng lớn bằng giải pháp song song hóa trên các tập kiến tạo

TS. Nguyễn Thành Trung

Bộ môn Công nghệ Thông tin

12 tháng

GV2023

Tính phân nhóm động của các độ đo trung tâm trong mạng lưới tài chính: xây dựng độ đo, phân tích và so sánh giữa hai luồng dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam

TS. Nguyễn Quang

Bộ môn Công nghệ Thông tin

12 tháng

GV2024

So sánh các kỹ thuật học máy trong việc phân tích dữ liệu lỗi phần mềm

ThS. Hoàng Ngọc Long

Bộ môn Công nghệ Thông tin

12 tháng

GV2025

Hệ thống bầu cử điện tử có tính minh bạch và ẩn danh dựa trên chuỗi khối

TS. Lê Hải Dương

Bộ môn Công nghệ Thông tin

12 tháng

Năm 2019 – 2020 (Đợt 1)

Thông tin triển khai thực hiện 31 Đề tài NCKH cấp Trường Đợt 1 năm 2019 – 2020

MS Đề tài

Tên đề tài Chủ nhiệm Đề tài Khoa/Viện chủ trì đề tài

Thời gian

GV1901

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi Năng lực tiếng Việt theo “Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài” của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ hoạt động giảng dạy và kiểm tra tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

PGS.TS. Lê Khắc Cường

Viện KHXH&NNQT

12 tháng

GV1902

Đánh giá mức độ phù hợp với thực tế công việc tại các doanh nghiệp của chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh bậc đại học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TS. Vũ Trực Phức

Viện Kinh doanh và
Quản lý

06 tháng

GV1903

Mức độ tin cậy của các mẫu hình đảo chiều Candlesticks. Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Trần Quang Cảnh

Viện Kinh doanh và
Quản lý

06 tháng

GV1904

Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TS. Mai Thị Trúc Ngân

Viện Kinh doanh và
Quản lý

06 tháng

GV1905

Ảnh hưởng của các bon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi.

TS. Vũ Thị Bích Ngà

Khoa Xây Dựng

12 tháng

GV1906

Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ phát hiện lỗi trên hệ thống mạng và truyền thông lớn

PGS.TS Trần Mạnh Hà

Phó Hiệu trưởng

12 tháng

GV1907

Khai thác tăng cường tập đóng trên luồng dữ liệu

TS. Nguyễn Thành Trung

Khoa Công nghệ
Thông tin

06 tháng

GV1908

Giải pháp trang trí nội thất theo lối kiến trúc hiện đại bằng tranh nghệ thuật tại Việt nam

ThS. Nguyễn Minh Trúc Sơn

Khoa Mỹ thuật công
nghiệp

06 tháng

GV1909

Chủ thể sáng tạo tranh kính Nam Bộ

ThS. Huỳnh Quang Cường

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

09 tháng

GV1910

Giải Pháp Đô Thị Thông Minh, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh: Hiện trạng kiến trúc cảnh quan, môi trường và giải pháp cải tạo chỉnh trang

ThS.KTS Bùi Minh Huy Tước

Khoa Kiến Trúc

12 tháng

GV1911

Giải Pháp Đô Thị Thông Minh, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh: Hiện trạng ngập lụt, triều cường, hệ thống mương cống tiêu thoát và giải pháp cải tạo

ThS.KTS Thái Đức Lịch

Khoa Kiến Trúc

12 tháng

GV1912

Giải Pháp Đô Thị Thông Minh, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh: Hiện trạng hệ thống giao thông công cộng và các giải pháp điều chỉnh quy hoạch và tổ chức giao thông thông minh

ThS.KTS Trần Quốc Khánh

Khoa Kiến Trúc

12 tháng

GV1913

Giải Pháp Đô Thị Thông Minh, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh: Quá trình phát triển đô thị tại Quận 7 và giải pháp kiến trúc cho nhà ở, công trình công cộng theo hướng sinh thái và tiết kiệm năng lượng

TS.KTS Lê Trọng Hải

Khoa Kiến Trúc

12 tháng

GV1915

Xây dựng quy trình giảng dạy đồ án thiết kế kiến trúc trong bối cảnh hội nhập tại khoa Kiến trúc, Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. KTS Phạm Đăng Tuấn Lâm

Khoa Kiến Trúc

12 tháng

GV1916

Khảo sát sự thay đổi giá trị của các xét nghiệm hóa sinh thường quy trên mẫu máu toàn phần được chống đông bằng Natri Florua theo thời gian và nhiệt độ bảo quản

ThS. Vũ Hồng Hải

Khoa Xét nghiệm Y học

07 tháng

GV1917

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thay khớp háng sau tập vật lý trị liệu: Hướng tới phát triển kế hoạch hành động

TS.ĐD Cao Thị Mỹ Châu

Khoa Điều Dưỡng

12 tháng

GV1918

Thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thoái hóa khớp gối trước và sau phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại BV Chấn Thương Chỉnh Hình TP. HCM năm 2019

ThS. Huỳnh Văn Phát

Khoa Vật lý trị
liệu

12 tháng

GV1919

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất 1-aryl-2-pyrazolin

ThS. Nguyễn Đức Tài

Khoa Dược

12 tháng

GV1920

Xây dựng quy trình định lượng carthamin trong dược liệu Hồng hoa (Flos Carthami tinctorii – Carthamus tinctorius L., Asteraceae) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

DS. Lưu Lệ Khanh

Khoa Dược

12 tháng

GV1921 Phân tích sơ bộ thành phần hóa học và sàng lọc hoạt tính chống Oxy hóa invitro của một số loại Nho tại Việt Nam

ThS. Lý Hồng Hương Hạ

Khoa Dược

12 tháng

GV1922

Nghiên cứu thực vật học và chiết xuất anthranoid từ cây Muồng Trâu (Cassia alata)

TS. Huỳnh Lời

Khoa Dược

12 tháng

GV1923 Khảo sát đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu một số loài trong họ cà phê (Rubiaceae)

ThS. Lê Văn Út

Khoa Dược

12 tháng

GV1924

Nghiên cứu quy trình trích ly dầu cám gạo và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa tự nhiên

ThS. Huỳnh Hoàng Thúc

Khoa Dược

12 tháng

GV1925

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời terbutaline sulfate và guaiphenesin trong dung dịch uống và áp dụng quy trình này để định lượng một số chế phẩm trên thị trường

ThS. Nguyễn Thị Tường Vi

Khoa Dược

12 tháng

GV1926

Thử tính kích ứng da của dịch chiết quả nho trong một số loài Nho ở Việt Nam (Vitis L, Vitaceae) từ dịch chiết quả nho của bộ môn Dược liệu HIU

ThS. Bùi Thị Thùy Liên

Khoa Dược

12 tháng

GV1927

Thử tính kích ứng da của tinh dầu bưởi

ThS. Hồ Thị Thạch Thúy

Khoa Dược

06 tháng

GV1928

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tăng tuần hoàn não tại Bệnh viện Chợ Rẫy

DS.CKII Lý Thị Nhất Định

Khoa Dược

12 tháng

GV1929

Những thách thức mà sinh viên Điều dưỡng gặp phải tại môi trường học tập lâm sàng

CN. Trần Thị Huyền

Khoa Điều Dưỡng

09 tháng

GV1930

Khảo sát mức độ hy vọng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhằm hướng đến kế hoạch giáo dục sức khỏe cho người bệnh

TS.ĐD Nguyễn Thị Kim Bằng

Khoa Điều Dưỡng

12 tháng

GV1931

Phiếu chăm sóc và hiệu quả ghi nhận của điều dưỡng trong việc thực hiện quy trình điều dưỡng: Hướng tới nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc

TS.ĐD Huỳnh Thị Phượng

Khoa Điều Dưỡng

12 tháng

GV1932

Nhận thức của sinh viên điều dưỡng về hiệu quả của vai trò học tập nhóm và các yếu tố ảnh hưởng

CN. Nguyễn Thị Tường Vi

Khoa Điều Dưỡng

09 tháng

Năm 2018 – 2019

Thông tin triển khai thực hiện 5 Đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 – 2019

Tên đề tài

Chủ nhiệm Đề tài Khoa/Viện chủ trì đề tài

Thời gian

Khảo sát mức độ nhiễm khuẩn của tiền Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

12 tháng

Tần số điểm đa hình rs8099917 và rs129779860 trên gen IL28B ở bệnh nhân đến khám và điều trị viêm gan C tại bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở II

PGS.TS Hà Thị Anh

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

12 tháng

Khảo sát tỷ lệ hút thuốc lá chủ động của sinh viên khoa Xét nghiệm y học Đại học Quốc tế Hồng Bàng

CN. Thân Thị Tuyết Trinh

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

12 tháng

Khảo sát tỉ lệ tăng Cholesterol và Triglyceride sinh viên khoa Xét nghiệm Y học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Văn Trung

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

12 tháng

Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở sinh viên khoa Xét nghiệm y học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Văn Trung

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

12 tháng

Năm 2020 – 2021 (Đợt 1)

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 1 năm 2020 - 2021

Phòng Quản lý khoa học thông báo danh sách nghiệm thu Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường Đợt 1 năm 2020 – 2021 như sau:

1

Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình thương mại điện tử người dùng đến người dùng phân tán dựa trên mạng chia xẻ ngang hàng

(Mã số: GVTC14.1.01)

PGS.TS Trần Mạnh Hà

Quyết định số 60/QĐ-HIU ngày 01/03/2021

Năm 2019 – 2020 (Đợt 2)

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2 năm 2019 - 2020

Phòng Quản lý khoa học thông báo danh sách nghiệm thu Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường Đợt 2 năm 2019 – 2020 như sau:

1

Đánh giá hoạt tính sinh học của ginsenoside trích ly từ củ tam thất bắc bằng phương pháp có hỗ trợ enzyme

Mã số đề tài: GV2007

ThS. Nguyễn Trần Xuân Phương

Quyết định 301/QĐ-HIU ngày 02/10/2020

2

Nâng cao hiệu suất quang học của đèn LEDs bằng phốt pho đỏ

(Mã số: GV2019)

TS. Vũ Quang Sỹ

Quyết định 449/QĐ-HIU ngày 28/12/2020

3

Tổng hợp vi sóng và đánh giá hoạt tính của một số dẫn chất oxadiazol và thiadiazol

(Mã số: GV2010)

DS. Phạm Cảnh Em

Quyết định 450/QĐ-HIU ngày 28/12/2020

4

Hệ thống bầu cử điện tử có tính minh bạch và ẩn danh dựa trên chuỗi khối

(Mã số: GV2025)

TS. Lê Hải Dương

Quyết định 21/QĐ-HIU ngày 19/1/2021

5

Các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Tp.HCM – phân tích nhân tố trung gian cảm nhận về khởi nghiệp

(Mã số: GV2004)

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Quyết định 59/QĐ-HIU ngày 26/02/2021

6

Phát triển hệ thống quản lý KPI của giảng viên

(Mã số: GV2005)

ThS. Nguyễn An Phú

Quyết định 59/QĐ-HIU ngày 26/02/2021

Năm 2019 – 2020 (Đợt 1)

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 1 năm 2019 - 2020

Phòng Quản lý khoa học thông báo danh sách nghiệm thu Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường Đợt 1 năm 2019 – 2020 như sau:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Số quyết định, Ngày nghiệm thu

1

Giải pháp trang trí nội thất theo lối kiến trúc hiện đại bằng tranh nghệ thuật tại Việt Nam.

(Mã số đề tài: GV1908)

ThS. Nguyễn Minh Trúc Sơn

Quyết định 187/QĐ-HIU ngày 23/06/2020

2

Thử tính kích ứng da của tinh dầu bưởi.

(Mã số đề tài: GV1927)

ThS. Hồ Thị Thạch Thúy

Quyết định 188/QĐ-HIU ngày 23/06/2020

3

Phiếu chăm sóc và hiệu quả ghi nhận của điều dưỡng trong việc thực hiện quy trình điều dưỡng: Hướng tới nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc.

(Mã số đề tài: GV1931)

TS.ĐD Huỳnh Thị Phượng

Quyết định 189/QĐ-HIU ngày 23/06/2020

4

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tăng tuần hoàn não tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

(Mã số đề tài: GV1928)

DS.CKII Lý Thị Nhất Định

Quyết định 252/QĐ-HIU ngày 20/08/2020

5

Những thách thức mà sinh viên Điều dưỡng gặp phải tại môi trường học tập lâm sàng

Mã số đề tài: GV1929

ThS. Trần Thị Huyền

Quyết định 299/QĐ-HIU ngày 02/10/2020

6

Chủ thể sáng tạo tranh kính Nam Bộ

Mã số đề tài: GV1909

ThS. Huỳnh Quang Cường

Quyết định 300/QĐ-HIU ngày 02/10/2020

7

Thử tính kích ứng da của dịch chiết quả nho trong một số loài nho ở Việt Nam (Vitis L, Vitaceae) từ dịch chiết quả nho của bộ môn Dược liệu HIU

Mã số đề tài: GV1926

ThS. Bùi Thị Thùy Liên

Quyết định 302/QĐ-HIU ngày 02/10/2020

8

Xây dựng quy trình định lượng carthamin trong dược liệu hồng hoa (Flos Carthami Tinctorii – Carthamus Tinctorius L., asteraceae) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mã số đề tài: GV1920

ThS. Lưu Lệ Khanh

Quyết định 303/QĐ-HIU ngày 02/10/2020

9

Thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thoái hóa khớp gối trước và sau phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Tp.HCM năm 2019

(Mã số: GV1918)

ThS. Huỳnh Văn Phát

Quyết định 446/QĐ-HIU ngày 28/12/2020

10

Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa in vitro của một số loại nho tại Ninh Thuận, Việt Nam

(Mã số: GV1921)

ThS. Lý Hồng Hương Hạ

Quyết định 447/QĐ-HIU ngày 28/12/2020

11

Nghiên cứu thực vật học và chiết xuất anthranoid từ cây Muồng trâu (Cassia alata)

Mã số: GV1922

TS. Huỳnh Lời

Quyết định 445/QĐ-HIU ngày 28/12/2020

12

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời terbutaline sulfate và guaiphenesin trong dung dịch uống và áp dụng quy trình này để định lượng một số chế phẩm trên thị trường

(Mã số: GV1925)

ThS. Nguyễn Thị Tường Vi

Quyết định 448/QĐ-HIU ngày 28/12/2020

13

Khảo sát đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu một số loài trong họ Cà phê (Rubiaceae)

(Mã số: GV1923)

ThS. Lê Văn Út

Quyết định 52/QĐ-HIU ngày 25/02/2021

14

Xây dựng quy trình giảng dạy đồ án thiết kế kiến trúc trong bối cảnh hội nhập tại khoa Kiến trúc, Đại học Quốc tế Hồng Bàng

(Mã số: GV1915)

ThS. KTS Phạm Đăng Tuấn Lâm

Quyết định 51/QĐ-HIU ngày 25/02/2021

15

Nhận thức của sinh viên điều dưỡng về hiệu quả của vai trò học tập nhóm và các yếu tố ảnh hưởng

(Mã số: GV1932)

ThS. Nguyễn Thị Tường Vi

Quyết định số 17 ngày 13/01/2021

Thanh lý đề tài NCKH cấp Trường đợt 1 năm 2019 của ThS. Vũ Hồng Hải thuộc khoa Xét nghiệm Y học

Vào ngày 14/08/2020, Phòng QLKH đã tiến hành tổ chức buổi thanh lý đề tài NCKH cấp Trường đợt 1 năm 2019 của ThS. Vũ Hồng Hải thuộc khoa Xét nghiệm Y học.

Tên đề tài: “Khảo sát sự thay đổi giá trị của các xét nghiệm hóa sinh thường quy trên mẫu máu toàn phần được chống đông bằng Natri Florua theo thời gian và nhiệt đô bảo quản”.

Mã số đề tài: GV1916

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nghiên cứu. Tuy nhiên, về sản phẩm đăng ký, nhóm tác giả vẫn chưa hoàn thành theo đúng hạn của Hợp đồng, trong đó: 01 bài báo đăng trên tạp chí Y dược (đã gửi bài nhưng chưa có kết quả phản hồi từ Tạp chí Y dược) và 01 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học HIU (chưa gửi bài).

Sau quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đồng ý cho đề tài được thanh lý với các điều kiện cụ thể được đề ra trong biên bản họp cùng ngày.

Hội đồng thanh lý đề tài với sự chủ trì của PGS.TS Trần Mạnh Hà

Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Hồng Hải trình bày về tiến độ thực hiện đề tài

Phòng Quản lý Khoa học – ĐHQT Hồng Bàng.

Báo cáo nghiệm thu 3 Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường năm 2019 – 2020 của Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật

Vào ngày thứ Hai 25/05/2020 đã diễn ra buổi báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của các Giảng viên Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật. Các Chủ nhiệm Đề tài gồm:

1. TS. Vũ Trực Phức – với đề tài “Đánh giá mức độ phù hợp với thực tế công việc tại các doanh nghiệp của chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh bậc Đại học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Mã số đề tài: GV1902

2. ThS. Trần Quang Cảnh – nghiệm thu đề tài “Mức độ tin cậy của các mẫu hình đảo chiều Candlesticks. Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam – Mã số đề tài: GV1903

3. TS. Mai Thị Trúc Ngân – nghiệm thu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Mã số đề tài: GV1904

Hội đồng Nghiệm thu gồm các thành viên:

1. PGS.TS Trần Mạnh Hà – Chủ tịch

2. TS. Hoàng Mạnh Dũng – Ủy viên

3. TS. Cảnh Chí Hoàng – Ủy viên

4. TS. Huỳnh Minh Triết – Ủy viên

5. TS. Đỗ Chiếm Tài – Thư ký

Hội đồng đồng ý nghiệm thu các đề tài với điều kiện các Chủ nhiệm đề tài điều chỉnh nội dung theo ý kiến nhận xét của Hội đồng.

Buổi báo cáo đã thành công tốt đẹp.

Link hình ảnh tải về tại đây.

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH GV1906 và GV1907 Đợt 1 năm 2019 - 2020

Phòng Quản lý khoa học kính chuyển thông báo nghiệm thu Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường Đợt 1 năm 2019 – 2020 như sau: Vào ngày 16/12/2019, Thầy Hiệu trưởng NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong đã ký quyết định Số 603/QĐ-HIU về việc nghiệm thu 2 Đề tài NCKH Giảng Viên cấp Trường của hai Thầy:
1. PGS.TS Trần Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng, thực hiện Đề tài có mã số GV1906 – “Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ phát hiện lỗi trên hệ thống mạng và truyền thông lớn
2. TS. Nguyễn Thành Trung – Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, thực hiện Đề tài có mã số GV1907 – “Khai thác tăng cường tập đóng trên luồng dữ liệu“.

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH GV1905 Đợt 1 năm 2019 - 2020

Phòng Quản lý khoa học kính chuyển thông báo nghiệm thu Đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường Đợt 1 năm 2019 – 2020 như sau: Vào ngày 16/01/2020, Thầy Hiệu trưởng NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong đã ký quyết định Số 39/QĐ-HIU về việc nghiệm thu 1 Đề tài NCKH Giảng Viên cấp Trường của Cô TS. Vũ Thị Bích Ngà – Trưởng Khoa Xây dựng, thực hiện Đề tài có mã số GV1905 – “Ảnh hưởng của carbon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi“.

Năm 2018 – 2019

Báo cáo nghiệm thu 2 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 – 2019 của Khoa Kỹ thuật XNYH – HIU ngày 21/06/2019

Sáng ngày 21/06/2019, Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu 2 đề tài NCKH cấp Trường của 2 Chủ nhiệm Đề tài: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh và CN. Thân Thị Tuyết Trinh như đã được thông báo trước đó vào ngày 17/06/2019.

Hội đồng Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Cơ sở gồm các Thầy/Cô: PGS.TS Phạm Thị Mai – Chủ tịch (Trưởng khoa Kỹ thuật XNYH thuộc khối Sức khỏe, Trường ĐHQT Hồng Bàng), PGS.TS Nguyễn Đức Lượng – Ủy viên (nguyên GV Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM), TS. Mai Nguyệt Thu Hồng – Ủy viên (Giảng viên trường ĐH Y Dược Phạm Ngọc Thạch), TS. Trịnh Thị Lan Anh – Ủy viên (Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Công nghệ TP.HCM) và TS. Đỗ Chiếm Tài – Thư ký (Trưởng Phòng QLKH – ĐHQT Hồng Bàng).

Đề tài của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh nêu lên một trong các vấn đề rất thực tế của tất cả người dân trên cả nước Việt Nam: “KHẢO SÁT MỨC ĐỘ NHIỄM KHUẨN CỦA TIỀN VIỆT NAM”. Theo đó, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày khá rõ ràng, súc tích và gãy gọn cho thấy được mục tiêu cụ thể của Đề tài: “Đánh giá, so sánh mức độ nhiễm khuẩn của tiền Việt Nam theo chất liệu tại một số chợ ở một số quận trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”. Đề tài đã thành công bước đầu với công tác khảo sát và phân tích ở 4 chỉ tiêu: Tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coliforms, E.coli Staphylococcus aureus  trên các mệnh giá đang lưu hành.

Đề tài được Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao về tính thực tế và khá cấp thiết này khi Nhà nước đang khuyến khích dân chúng thanh toán không tiền mặt và dịch tả E.coli trên lợn đang hoành hành. Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận thấy việc thống kê và số liệu của Đề tài không sử dụng công cụ thống kê, data phân tích chuyển qua máy khác bị mất số liệu. Nhưng vì tính thời sự, đề tài được khuyến khích thực hiện ở cấp cao hơn, với quy mô khảo sát rộng hơn ở nhiều chợ lớn hơn (ví dụ các chợ đầu mối, các chợ phát sinh của người lao động,….), khảo sát dựa theo các thành phần như: người sử dụng, mật độ dùng tiền “tươi”, cũng như sử dụng các công cụ phân tích hiện đại với số liệu được đo chính xác hơn.

Riêng đối với Đề tài của CN. Thân Thị Tuyết Trinh: “KHẢO SÁT TỶ LỆ HÚT THUỐC LÁ CHỦ ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG” lại có mục tiêu ban đầu rất khác so với mục tiêu hiện tại vì nhiều lý do. Đề tài được Chủ nhiệm trình bày khá đơn giản, ít có điểm nhấn. Vì mục tiêu để thực hiện Đề tài hiện tại khác nhiều so với dự kiến ban đầu, khiến số liệu phân tích có phần chênh lệch không sát thực tế.
Theo Hội đồng Nghiệm thu đánh giá: đây cũng là một Đề tài khá hay và rất thực tế đối với các bệnh xã hội hiện nay đang vướng phải vì hậu quả của thuốc lá như ung thư phổi, gan, mật…. đề tài cũng đã sử dụng công cụ phân tích hiện đại, tuy nhiên, số liệu khảo sát lại chưa chính xác vì sai khác so với mục tiêu thực hiện ban đầu.

Cả 2 Đề tài đều được chấm điểm ĐẠT, nhưng các Chủ nhiệm Đề tài được Hội đồng Nghiệm thu yêu cầu điều chỉnh theo các nhận xét của Hội đồng trước khi thực sự hoàn tất.

Phòng Quản lý Khoa học – ĐHQT Hồng Bàng.

Link hình ảnh tải về tại đây.


Thông báo: V/v Tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 – Khoa Kỹ thuật XNYH – HIU ngày 21/06/2019

Theo Quyết định Số 343/QĐ-HIU ngày 17/6/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc Tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2017 – 2018 của Khoa XNYH, Phòng QLKH thông báo đến toàn thể quý Thầy, Cô và các em sinh viên được biết thông tin về buổi báo cáo của 2 đề tài như sau:

1. Đề tài: “Khảo sát mức độ nhiễm khuẩn của tiền Việt nam” – Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh.

2. Đề tài: “Khảo sát tỷ lệ hút thuốc lá chủ động của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng” – Chủ nhiệm đề tài: CN. Thân Thị Tuyết Trinh.

– Thời gian: 9g00 ngày 21/06/2019 (Sáng thứ Sáu)

– Địa điểm: Phòng SA002, Cơ sở Đầm Sen (120 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú)

Quyết định 343/QĐ-HIU về việc nghiệm thu 2 đề tài NCKH Giảng viên năm 2018 – 2019, Khoa Kỹ thuật XNYH

Kính mời Quý Thầy, Cô và các em sinh viên quan tâm tham dự.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH của PGS.TS Hà Thị Anh – HIU ngày 25/04/2019

Như đã được thông báo trước vào ngày 19/04/2019, buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Tần số điểm đa hình rs8099917 và rs12979860 trên gene IL28B ở bệnh nhân đến khám và điều trị viêm gan C tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Cơ sở II” do PGS.TS Hà Thị Anh – Phó khoa XNYH làm Chủ nhiệm Đề tài đã diễn ra sáng ngày 25/04/2019.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm:

1. PGS.TS Phạm Thị Mai – Trưởng khoa Kỹ thuật XNYH – Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS Trương Thị Xuân Liên – Ủy viên phản biện.

3. TS. Mai Nguyệt Thu Hồng – Ủy viên phản biện.

4. PGS.TS Nguyễn Thị Nga – Ủy viên phản biện.

5. TS. Đỗ Chiếm Tài – Thư ký Hội đồng.

Đề tài được thực hiện với các nội dung:

– Tách chiết DNA từ máu toàn phần

– Thực hiện phản ứng real-time duplex PCR

– Giải trình tự nucleotide

– Xử lý thống kê

Báo cáo phản biện đánh giá: căn cứ vào kết quả báo cáo và sản phẩm đã đạt được thì đề tài nghiên cứu hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu đã đăng ký.

Hội đồng kết luận: Đồng ý nghiệm thu đề tài sau khi chỉnh sửa lại theo các ý kiến mà hội đồng đưa ra. 

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Link hình ảnh của buổi báo cáo tải tại đây.


Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Cơ sở của PGS.TS Hà Thị Anh

Theo Quyết định Số 220/QĐ-HIU về việc tổ chức nghiệm thu các Đề tài NCKH cấp Trường do Khoa XNYH chủ trì thực hiện, Phòng NCKH kính thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô và các em Sinh viên được biết thông tin về buổi bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở của PGS.TS Hà Thị Anh như sau:

– Đề tài: “Tần số điểm đa hình rs8099917 và rs12979860 trên gene IL28B ở bệnh nhân đến khám và điều trị viêm gan C tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Cơ sở II”

– Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Hà Thị Anh – Phó chủ nhiệm khoa Kỹ thuật XNYH – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

– Thời gian: 9g00 ngày 25/04/2019 (Sáng thứ Năm)

– Địa điểm: Phòng SA002, Cơ sở Đầm Sen (120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú)

Kính mời Quý Thầy, Cô và các em Sinh viên quan tâm tham dự.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH Khoa Xét nghiệm Y học – HIU ngày 29/03/2019

Trong buổi sáng ngày 29/O3/2O19, Khoa Kỹ thuật XNYH – Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng tại cơ sở Đầm Sen số 12O – Đường Hòa Bình – Q. Tân Phú, đã tổ chức hành công buổi nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:

1. Đề tài “Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở SV Khoa XNYH Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng” do SV Lương Trần Thanh Duy làm chủ nhiệm đề tài.

2. Và đề tài “Khảo sát tỷ lệ tăng cholesterol và triglyceride sinh viên SV Khoa XNYH Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng” do SV Huỳnh Ngọc Phương Linh làm chủ nhiệm đề tài.

Nội dung buổi nghiệm thu 2 đề tài tập trung vào giải quyết các vấn đề chính:

* Thứ nhất: Kiểm tra các kết quả đã đạt được của đề tài so với các mục tiêu đã đăng ký ban đầu.

* Thứ hai: Kiểm tra các nội dung kết quả có tính thực tiễn cao của các đề tài.

Thay mặt 2 nhóm nghiên cứu này, ThS. Nguyễn Văn Trung đã trình bày các kết quả chính của các đề tài cũng như trả lời các câu hỏi chất vấn từ Hội đồng Khoa học.

2 nhóm nghiên cứu đã nghe nhận xét đánh giá của các Ủy viên phản biện và các nhận xét góp ý của các thành viên Hội đồng. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng được tổng hợp và ghi trong biên bản kết luận của Hội đồng.

Hội đồng Nghiệm thu đề tài cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quý báu để các nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài và nâng cao năng lực nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá các đề tài đều Đạt và đạt loại Tốt với số điểm như sau:

– Đề tài “Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở SV Khoa XNYH Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng” do SV Lương Trần Thanh Duy làm chủ nhiệm đề tài đạt 82,8 điểm.

– Và đề tài “Khảo sát tỷ lệ tăng cholesterol và triglyceride sinh viên SV Khoa XNYH Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng” do SV Huỳnh Ngọc Phương Linh làm chủ nhiệm đề tài đạt 8O,6 điểm.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Link hình ảnh của buổi báo cáo tải tại đây.

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 – 2019 của Khoa Kỹ thuật XNYH – HIU ngày 29/03/2019

Căn cứ Quyết định Số 220/QĐ-HIU ngày 20/3/2019, Phòng NCKH sẽ tổ chức buổi làm việc của hội đồng nghiệm thu 02 đề tài của ThS.Nguyễn Văn Trung và sinh viên Khoa XNYH thực hiện. Ngoài thành phần hội đồng nghiệm thu, trong ngày bảo vệ sẽ có BGH đến tham dự. Do đó, để buổi làm việc được thành công tốt đẹp Phòng NCKH kính nhờ Cô PGS.TS. Phạm Thị Mai hỗ trợ những việc sau:

Do buổi bảo vệ sẽ thực hiện ở cơ sở Đầm Sen, để thuận lợi cho Thầy/Cô và sinh viên tham dự, kính nhờ Khoa XNYH và Thầy Trung hỗ trợ chuẩn bị Phòng làm việc (cung cấp thông tin cho phòng NCKH biết để có nhân sự phối hợp chuẩn bị)

Khoa hỗ trợ thông báo mời Thầy/Cô và sinh viên khoa XNYH tham dự buổi bảo vệ.

Theo chỉ đạo của PGS.TS Trần Mạnh Hà, ngày bảo vệ sẽ do ThS. Nguyễn Văn Trung trình bày, các bạn sinh viên sẽ hỗ trợ và là thành viên của nhóm. Do vậy, kính nhờ Cô PGS.TS Phạm Thị Mai hướng dẫn và giúp đỡ Thầy Trung chuẩn bị chu đáo. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ từ phòng NCKH thì cũng mong được Cô PGS.TS Phạm Thị Mai và Thầy Trung cho biết để kịp thời hỗ trợ ạ.

Lưu ý: thời gian buổi bảo vệ: bắt đầu từ lúc 9g00, Thứ Sáu ngày 29/3/2019

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3)

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3) – cơ sở Điện Biên Phủ

Ngày 10/03/2021, tại phòng 18.8 – cơ sở Điện Biên Phủ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Phòng QLKH đã tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường dành cho giảng viên, cán bộ nhân viên (đợt 3). Đây là hoạt động hằng quý của Phòng Quản lý khoa học nhằm giúp cho đội ngũ giảng viên trẻ hiểu thêm về nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện NCKH cấp Trường và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thực hiện đề tài NCKH.

Đỗ Chiếm Tài – Trưởng phòng Quản lý khoa học chia sẻ về các nội dung trong buổi hướng dẫn

Qua buổi hướng dẫn, TS. Đỗ Chiếm Tài đã chia sẻ các nội dung:

 • Các bước chuẩn bị thực hiện đề tài NCKH
 • Quy trình đăng ký, thực hiện và nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
 • Hướng dẫn chuẩn bị đề cương đề tài NCKH
 • Hướng dẫn chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH

Đỗ Chiếm Tài chia sẻ các thông tin về quy trình thực hiện đề tài NCKH

Cuối buổi hướng dẫn, TS. Đỗ Chiếm Tài đã giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, các cấp (Sở, Tỉnh, Bộ,…) và các Quỹ (Nafostec, Vifotec,…)

Thông tin slide về buổi hướng dẫn được cập nhật tại đây.  (cập nhật lại)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản  khoa học  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường – cơ sở Đầm Sen

Ngày 10/11//2020, tại phòng G0.02 – cơ sở Đầm Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Phòng QLKH đã tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường dành cho giảng viên, cán bộ nhân viên. Đây là hoạt động hằng quý của Phòng Quản lý khoa học nhằm giúp cho đội ngũ giảng viên trẻ hiểu thêm về nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện NCKH cấp Trường và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thực hiện đề tài NCKH.

Qua buổi hướng dẫn, TS. Đỗ Chiếm Tài đã chia sẻ các nội dung:

 • Các bước chuẩn bị thực hiện đề tài NCKH
 • Quy trình đăng ký, thực hiện và nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
 • Hướng dẫn chuẩn bị đề cương đề tài NCKH
 • Hướng dẫn chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH

TS. Đỗ Chiếm Tài – Trưởng phòng Quản lý khoa học chia sẻ về các nội dung trong buổi hướng dẫn

TS. Đỗ Chiếm Tài chia sẻ các thông tin về quy trình thực hiện đề tài NCKH

ThS. Trần Thị Thu Hồng đang đặt câu hỏi về quy trình thực hiện đề tài NCKH

Cuối buổi hướng dẫn, TS. Đỗ Chiếm Tài đã giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, các cấp (Sở, Tỉnh, Bộ,…) và các Quỹ (Nafostec, Vifotec,…)

Thông tin slide về buổi hướng dẫn được cập nhật tại đây. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản  khoa học  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Trường ĐHQT Hồng Bàng tổ chức khóa học về nghiên cứu khoa học dành cho học sinh khối lớp 6 và khối lớp 10 của Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa (Tp.HCM)

Nhằm mục tiêu giúp các em học sinh giỏi và đam mê NCKH biết cách tìm kiếm và lựa chọn các ý tưởng nghiên cứu, hiểu quy trình triển khai thực hiện đề tài/dự án khoa học công nghệ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức khóa học về nghiên cứu khoa học dành cho học sinh khối lớp 6 và khối lớp 10 của Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa (Tp.HCM).

Khóa học dự kiến diễn ra trong 4 tháng (1 học kỳ) với sự tham gia hỗ trợ của các giảng viên và sinh viên thuộc các ngành đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng như Dược, Xét nghiệm Y học, Điện tử – Tự động hoá, Kiến trúc, Khoa học xã hội,…

Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ kết hợp các hình thức giảng dạy khác nhau để tạo được môi trường học tập vui vẻ, sinh động. Đặc biệt, khóa học sẽ được giảng dạy theo phương pháp ‘Giảng dạy theo dự án”. Giảng viên và sinh viên của Nhà trường sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các em học sinh từng bước xây dựng đề cương, lập kế hoạch để thực hiện dự án. Cuối khóa học, học sinh sẽ trình bày báo cáo về kết quả thực hiện dự án của nhóm và sẽ được giảng viên đánh giá, góp ý để hoàn thiện, từ đó chuẩn bị cho các nghiên cứu tiếp theo.

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ hiểu được vai trò của nghiên cứu khoa học trong đời sống, nắm được các nguyên tắc và các bước chính để thực hiện một đề tài/dự án khoa học, có kĩ năng tìm kiếm và đọc tư liệu, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi học đầu tiên diễn ra vào ngày 05/10/2020.

Giảng viên HIU giảng dạy NCKH cho học sinh lớp 6 Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa
 
Học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa hào hứng, sôi nổi tham gia
vào lớp học Nghiên cứu khoa học

Phòng Quản lý Khoa học.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng-Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Tiếp theo thông báo số 177/TB-HIU ngày 28/09/2020 về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2020-2021, vào ngày 7/10/2020, tại phòng 3.2 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Phòng QLKH đã tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường. Đây là hoạt động hằng quý của Phòng Quản lý khoa học nhằm giúp cho đội ngũ giảng viên trẻ hiểu thêm về nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện NCKH cấp Trường và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thực hiện đề tài NCKH.

TS. Đỗ Chiếm Tài – Trưởng phòng Quản lý khoa học chia sẻ về các nội dung trong buổi hướng dẫn

Qua buổi hướng dẫn, TS. Đỗ Chiếm Tài đã chia sẻ các nội dung:

 • Các bước chuẩn bị thực hiện đề tài NCKH
 • Quy trình đăng ký, thực hiện và nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
 • Hướng dẫn chuẩn bị đề cương đề tài NCKH
 • Hướng dẫn chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH

TS. Đỗ Chiếm Tài giải đáp thắc mắc cho giảng viên về quy trình thực hiện đề tài NCKH

Thông tin slide về buổi hướng dẫn được cập nhật tại đây. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản  khoa học  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

ĐT: (028) 7308 3456 – Ext: 3617

Hotline: 0912 620 178

Email: rd@hiu.vn

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hỗ trợ phát triển Nghiên cứu Khoa học cho học sinh trường THPT Gia Định

Nhằm mục tiêu tìm kiếm học sinh giỏi tiềm năng và đam mê nghiên cứu khoa học để triển khai các dự án phát triển nghiên cứu khoa học của học sinh trong thời gian tới, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã hỗ trợ giảng dạy cho học sinh Trường THPT Gia Định về lập trình (02 lớp) và tổng quan về ngành Logistics (01 lớp).

Học sinh Trường THPT Gia Định thảo luận sôi nổi trong buổi học về Logistics

Buổi học thảo luận của lớp Logistics

Học sinh Trường THPT Gia Định trao đổi về nội dung học trong lớp Lập trình

Với mong muốn thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học cho học sinh các trường THPT, bên cạnh công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng còn hỗ trợ giảng dạy các kiến thức tổng quan để học sinh có sự nhận thức và tinh thần chủ động trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao học bổng hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Trong buổi sinh hoạt đầu tuần của năm học mới tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã đến trao học bổng cho các bạn học sinh tham gia đề tài Nghiên cứu Khoa học.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (trái) trao học bổng hỗ trợ
Nghiên cứu Khoa học cho Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Cũng trong dịp này, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong đã gửi lời chúc tới toàn thể Quý Thầy/Cô và các bạn học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ gặt hát nhiều thành công trong năm học mới và đạt thành tích cao trong các cuộc thi Nghiên cứu Khoa học.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) chia sẻ tại buổi sinh hoạt

Theo đó, có 09 bạn học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tham gia đề tài Nghiên cứu Khoa học lần này được các Thầy/Cô Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hỗ trợ hướng dẫn với 05 đề tài gồm:

1. Hệ thống theo dấu giao hàng tự động ứng dụng công nghệ RFID.

2. Hệ thống phân loại hàng hóa tự động ứng dụng công nghệ xử lý ảnh.

3. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Quận 1 -TPHCM.

4. So sánh khả năng hấp phụ màu giữa than hoạt tính, sinh khối bèo tây và các hạt gel chitosan có kích cỡ khác nhau.

5. Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại Quận 1, TP. HCM.

 Học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện dự án NCKH tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy cho học sinh

 Lượt xem: 672

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172