Công bố khoa học của Giảng viên HIU

7/2020-6/2021

Chi tiết....

STT Tên bài báo/Kỷ yếu Tác giả Tạp chí Loại xuất bản Đơn vị
01 Chia sẻ dữ liệu bảo mật trên ứng dụng chia xẻ ngang hàng sử dụng mã hóa thuộc tính Trần Mạnh Hà, Lê Hải Dương 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2020), Springer, November Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
02 Ứng dụng mô hình hình học trong trực quan hóa bộ dữ liệu hình ảnh y tế Trần Mạnh Hà Springer Nature Computer Science (e-ISSN: 2661-8907) Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
03 Ứng dụng mạng chia sẻ ngang hàng cho mô hình thương mại điện tử C2C không tập trung Trần Mạnh Hà, Lê Hải Dương The 7th International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE), November, 2020 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
04 Adsorption Ability of Cephalexin onto the Straw-Based Activated Carbon: Performance and Mechanism Nguyễn Thị Thúy Hồng Asian Journal of Chemistry ISI (Q4) Phòng QLKH
05 Optimization of enzyme-assisted extraction of ginsenoside Rb1 from Vietnamese Panax notoginseng (BURK.) F.H. Chen roots and anticancer activity examination of the extract Nguyễn Trần Xuân Phương SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY ISI (Q2) Khoa KHCB
06 Supercritical Fluid Extraction of Polyphenols from Vietnamese Callisia fragrans Leaves and Antioxidant Activity of the Extract Nguyễn Trần Xuân Phương Hindawi Journal of Chemistry ISI (Q2) Khoa KHCB
07 Technology Application in Teaching British Culture and English Literature: A Case Study at a Rural Teacher Training College in Vietnam Nguyễn Thị Đan Tâm World Journal of Research and Review (WJRR) ISSN: 2455-3956 Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa KHXH
08 Scaffolding for meaningful interactions: a solution for students from multicultural backgrounds in oversized classrooms Nguyễn Thị Đan Tâm Research Journal of English Language and Literature Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa KHXH
09 Tính kích ứng da của dịch ép quả nho trong một số loài nho ở việt nam (Vitis Vinifera l., Vitaceae) Bùi Thị Thùy Liên, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Yến Tạp chí Hồng Bàng Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
10 Khảo sát tinh hình sử dụng thuốc tăng tuần hoàn não tại bệnh viện Chợ Rẫy Thành Phố Hồ Chí Minh Lý Thị Nhất Định Tạp chí Hồng Bàng Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
11 Tư tưởng thẩm mỹ nhân văn trong hội họa qua các câu chuyện kinh thánh Trần Minh Nhựt Tạp chí Hồng Bàng Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KTCN
11 The mission of the Khuc family from the perspective of meeting the requirements of Vietnamese history from the end of the 9th century to the end of the 10th century Trần Thị Thu Lương TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa KHXH
12 Tổng quan về cây Muồng Trâu – Senna alata (L.) Roxb.: A review Huỳnh Lời Tạp chí Y Dược học Cần Thơ Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
13 Xây dựng quy trình định lượng đồng thời terbutaline sulfate và guaiphenesin trong dung dịch uống bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA Nguyễn Thị Tường Vi tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 24 số 3 năm 2020. Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
14 Keyphrase graph in Text representation for document similarity measurement Đỗ Văn Nhơn 19th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques (SOMET 2020) Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
15 Some Techniques for Intelligent Searching on Ontology-based Knowledge domain in E-learning Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Hoàng Long 12th International Conference on Knowledge Engineering and ontology development. Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KỹC thuật Công nghệ
16 Effects of the Performance-Based Research Fund and Other Factors on the Efficiency of New Zealand Universities: A Malmquist Productivity Approach Nguyễn Văn Thành Sustainability 2020, 12(15), 5939 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
17 Optimal Site Selection for a Solar Power Plant in the Mekong Delta Region of Vietnam Hồ Thanh Phong, Nguyễn Văn Thành, Syed Tam Husain Energies 2020, 13(16), 4066 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
18 Multi-Criteria Decision Model for the Selection of Suppliers in the Textile Industry Hồ Thanh Phong, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tịnh Symmetry 2020, 12(6), 979 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
19 Mediation of employee job satisfaction on the relationship between internal corporate social responsibility and affective commitment Nguyễn Thủy Tiên Management Science Letters 11 (2021) 195–202 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
20 Some Techniques for Intelligent Searching on Ontology-based Knowledge Domain in e-Learning Đỗ Văn Nhơn 12th International Joint conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2020) Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
21 Thực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan của sinh viên một trường cao đẳng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2020 Phạm Văn Hậu TẠP CHÍ Y HỌC DỰ PHÒNG Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Y
22 Nghiên cứu sự gắn kết của người lao động tại doanh nghiệp thi công hệ thống cơ điện phục vụ dạy học môn quản trị nguồn nhân lực ở Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Lê Thị Cẩm Tú Tạp chí thiết bị giáo dục Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
23 A deep learning approach for solving Poisson’s equations Nguyễn Tấn Trung International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KTCN
24 Solve systems of ordinary diffirential equations using deep neural networks Nguyễn Tấn Trung 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KTCN
25 Sự hiện hữu của nho giáo trong mối quan hệ vợ chồng ngày nay Trần Quang Cảnh, Hồ Ngọc Minh, Vũ Trực Phức Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học xã hội & Nhân văn Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh Tế-Quản Trị
26 Phân tích công việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ – Ứng dụng tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật G.P.L phục vụ dạy học môn Quản trị doanh nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Thị Ngọc Lan Tạp chí thiết bị giáo dục Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) khoa Kinh Tế-Quản Trị
27 Sử dụng Cronbach's alpha và Efa để đánh giá độ tin cậy trong dạy học môn Nghiên cứu marketing tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Võ Thành Tín Tạp chí thiết bị giáo dục Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) khoa Kinh Tế-Quản Trị
28 Sử dụng vi sóng để tổng hợp, đánh giá hoạt tính sinh học và nghiên cứu docking một số dẫn chất 1,3,4-oxadiazol và 1,3,4-thiadiazol Phạm Cảnh Em Tạp chí Y Dược học Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
29 Average rate of ridge resorption in denture treatment: A Systematic Review Phạm Nguyên Quân Journal of Prosthodontic Research ISI (Q1) Khoa RHM
30 Contralateral Inferior Alveolar Nerve Transposition for Simultaneous Dental Implant Placement on a Unilateral Reconstructed Mandible: A Case Report With a 7-Year Follow-Up Võ Văn Nhân Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ISI (Q1) Khoa RHM
31 Crucial Factors that Affect Vietnamese Undergraduate Students' Motivation in Learning English as a Foreign Language Đoàn Thị Huệ Dung Universal Journal of Educational Research SCOPUS Khoa KHXH&NNQT
32 The Preference of English Textbook in Rural Vietnam Nguyễn Thị Đan Tâm International Journal of English Research Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa KHXH & NNQT
33 The Roles of Mother Tongue in enhancing English language acqusition in English policy classes Nguyễn Thị Đan Tâm International Journal of Applied Linguistics and Translation Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa KHXH & NNQT
34 Vietnamese learners’ attitudes towards American and British accents Phan Lê Thu Hương european journal of english language teaching Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa KHXH & NNQT
35 The students’ attitudes and entrepreneurial intention: Evidence from Vietnam universities Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Kim Liên, Lê Văn Cúp, Thái Hoàng Quốc Management Science Letters ISI (Q2) Khoa KTQL
36 Factors influencing students’ startups intention – a case study at universities in Ho Chi Minh City Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Kim Liên, Lê Văn Cúp, Thái Hoàng Quốc Factors influencing students’ startups intention… Zb. rad. Ekon. fak. Rij. • ISI (Q3) Khoa KTQL
37 Đánh giá vai trò của chính phủ các nước trong mô hình quản trị mạng đa thành viên Lê Ngọc Thảo Nguyên The first international conference on science, economics and society studies UEF 2020 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KHXH & NNQT
38 Quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt – Một góc nhìn di sản đô thị Đỗ Duy Thịnh, Nguyễn Thị Minh Diệu Tạp chí Kiến Trúc Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa KTCN
39 Nhận thức của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về hiệu quả của học tập nhóm và các yếu tố ảnh hưởng Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí Điều dưỡng Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa điều dưỡng
40 Đánh giá hoạt tính sinh học của Ginsenoside chiết xuất từ sâm tam thất Nguyễn Trần Xuân Phương Tạp chí NN&PTNT Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa KHCB
41 Bộ điều khiển pid online auto – tuning sử dụng mạng nơ ron cho hệ xe hai bánh tự cân bằng Hoàng Anh Vũ, Đào Tăng Tín Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KTCN
42 Sự thay đổi giá trị của một số xét nghiệm hóa sinh trong huyết tương được chống đông bằng Natri florua theo thời gian và nhiệt độ bảo quản Vũ Hồng Hải, Lê Phan Vi Na, Nguyễn Ngọc Minh Thư, Nguyễn Thị Bảo Minh, Thân Thị Tuyết Trinh Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Xét nghiệm y học
43 Từ Hán Hàn – Hán Việt đồng âm khác nghĩa và các phương pháp giảng dạy từ Hán Hàn đồng âm khác nghĩa cho sinh viên Việt Nam Mai Như Nguyệt Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH
44 Chemical constituents and pharmacological effects from different parts of grape Vitis vinifera L. (Vitaceae): A review Lý Hồng Hương Hà Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
45 Calculation the thermodynamic properties of carbon monoxide gas using monte Carlo simulation for adsorption researches Nguyễn Thành Được Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
46 Credit card fraud detection based on machine learning Trần Thành Công Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KTCN
47 A review of studies on teachers’ written corrective feedback Đỗ Mạnh Hiếu, Phan Lê Thu Hương Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH
48 The effectiveness of internship practice for English language majors Đoàn Thị Huệ Dung, Nguyễn Như Tùng, Pham Khắc Thời Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH, Khoa NNVHQT
49 Social Relationships & Language Discourse: The Influence of Friendship & Personality on Meaning Negotiation among International Students Nguyễn Thị Đan Tâm Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH
50 Xây dựng các nhóm đồ án kiến trúc theo hướng phát triển bền vững trong chương trình đào tạo Phạm Đăng Tuấn Lâm Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KTCN
51 Đánh giá hiệu suất của các thuật toán học máy để phát hiện địa chấn Đào Tăng Tín, Trần Thành Công Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KTCN
52 Lựa chọn và ứng dụng các test đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ cho nữ đội tuyển Bóng chuyền trường THPT Thống Nhất, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai Nguyễn Khánh Duy Tạp chí khoa học – Đại học Đồng Nai Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Viện khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
53 The Effects of Tools and Rewards Provided to White-Collar and Blue-Collar Workers and Impact on Their Motivation and Productivity Nguyễn Đăng Hạt Productivity management, 25(1S), GITO Verlag, P. 967-984 Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Kinh tế – Quản trị
54 Solanum melongena L. Extract Protects Retinal Pigment Epithelial Cells from Blue Light-Induced Phototoxicity in In Vitro and In Vivo Models Phạm Nguyễn Minh Thư nutrients ISI (Q1) Khoa Dược
55 Hệ thống phát hiện lỗi tự động cho mạng truyền thông và phân tán Trần Mạnh Hà International Journal of Applied Intelligence (APIN) ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
56 Mô hình hình học: Nền tảng để xử lý các đối tượng 3D Trần Mạnh Hà International Journal of Applied Intelligence (APIN) ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
57 Levitin–Polyak well-posedness for equilibrium problems with the lexicographic order Phan Quốc Khánh Positivity ISI (Q2) Khoa KHCB
58 On Well-Posedness for Perturbed QuasiEquilibrium and Quasi-Optimization Problems Phan Quốc Khánh Numerical Functional Analysis and Optimization ISI (Q2) Khoa KHCB
59 A unified study of existence theorems in topologically based settings and applications in optimization Phan Quốc Khánh Optimization ISI (Q1) Khoa KHCB
60 Giảng dạy đồ án kiến trúc tại Khoa Kiến trúc Đại học Quốc tế Hồng Bàng Phạm Đăng Tuấn Lâm Tạp chí Kiến Trúc Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kiến trúc
61 Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học In Vitro theo hướng hỗ trợ điều trị đái tháo đường của củ Yacon (Smallanthus Sonchifolius) Bùi Thế Vinh Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
62 Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng tín dụng tới xuất khẩu của Việt Nam Trần Quang Cảnh, Vũ Trực Phức, Hồ Ngọc Minh Tạp chí Kinh tế và Dự báo Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
63 Metacognitive Awareness of Reading Strategies on Second Language Vietnamese Undergraduates Đỗ Mạnh Hiếu, Phan Lê Thu Hương Arab World English Journal Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa NNVHQT
64 A Corpus-based Study on the Education-Related TED Talks between Native and Non-native Speakers Đỗ Mạnh Hiếu European Journal of Foreign Language Teaching Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa NNVHQT
65 The factors affecting inter-organizational relationship success in Vietnam tourism sector Nguyễn Thị Minh Phương Management Science Letters SCOPUS khoa KinCh tế – Quản trị
66 sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại khoa y học cổ truyền, bệnh viện quân y 175, năm 2020 Phạm Văn Hậu Tạp chí Y học dự phòng Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Y
67 Key performance management of Vietnamese university lecturers by core competencies in the era of education 4.0 Trương Hồng Chuyên, Nguyễn An Phú, Trần Thị Nhinh, Đặng Thanh Tuấn Kỷ yếu Chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS 2020 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kinh tế – Quản trị
68 Mô hình hệ thống quản lý KPIs dựa trên năng lực then chốt của giảng viên đại học Việt Nam định hướng giáo dục 4.0 Trương Hồng Chuyên, Trần Thị Nhinh, Đặng Thanh Tuấn Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Kinh tế – Quản trị
69 Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Mỹ Tho Vũ Trực Phức Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 5, tháng 02/2021 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
70 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định vay vồn của khách hàng cá nhân tại NH Agribank Phú Tân, An Giang Vũ Trực Phức Tạp chí Kinh tế và Dự báo sổ 9, tháng 4/2021 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tê Quản trị
71 Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng tín dụng tới xuất khẩu Việt Nam Trần Quang Cảnh, Vũ Trực Phức Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12, tháng 4/2021 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế Quản trị
72 Tổng hợp, hoạt tính ung thư và nghiên cứu docking một số dẫn chất n-benzyl 2-arylbenzimidazol Phạm Cảnh Em Tạp chí Y Dược học Việt Nam Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
73 Tối ưu hóa tổng hợp với hỗ trợ vi sóng và nghiên cứu docking một số dẫn chất 1,3,5-triazin trong ứng chế dhfr Phạm Cảnh Em Tạp chí Y Dược học Việt Nam Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
74 Thực trạng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và thành tích thể thao tỉnh an giang giai đoạn 2011-2016 Lương Thị Ánh Ngọc Tạp chí khoa học và đào tạo thể dục thể thao, mã ISSN: 0866-8108 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Viện khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
75 Hiệu quả ứng dụng một số giải pháp phát triển thể thao thành tích cao tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 Lương Thị Ánh Ngọc Tạp chí khoa học và đào tạo thể dục thể thao, mã ISSN: 0866-8108 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Viện khoa học giáo Cdục và đào tạo giáo viên
76 Đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức nhanh cho nam sinh viên chuyên sâu quần vợt năm nhất trường Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện Nguyễn Khánh Duy Kỷ yếu Hội nghị khoa học về giải pháp nâng cao GDTC và TDTT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ Kỷ yếu HNKH Trong nước Viện khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
77 Đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ của nữ sinh viên câu lạc bộ Taekwondo trường Đại học quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Khánh Duy, Hà Văn Toán, Nguyễn Thị Hà Kỷ yếu Hội nghị khoa học về giải pháp nâng cao GDTC và TDTT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ Kỷ yếu HNKH Trong nước Viện khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
78 Giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại công ty Quản lý Tài sản Mai Thị Trúc Ngân HIU of Science Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Kinh tế – Quản trị
79 Kiệt quệ tài chính và dòng tiền của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam Mai Thị Trúc Ngân Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
80 Inorganic nanoparticles as food additives and their influence on the human gut microbiota Nguyễn Ngọc Hữu Environmental Science: Nano ISI (Q1) Điều Dưỡng
81 The Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework Nguyễn Đăng Hạt Tạp chí ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Kinh tế – Quản trị
82 The Impact of Exchange Rate on Exports and Imports: Empirical Evidence from Vietnam Nguyễn Đăng Hạt The Journal of Asian Finance, Economics and Business SCOPUS Khoa Kinh tế – Quản trị
83 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của doanh nghiêp bất động sản niêm yết trên HOSE Phan Minh Trí Tạp chí Tài Chính – Review of Finance Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh Tế- Quản Trị
84 Cách mạng công nghiệp 4.0 và những ảnh hưởng đối với giáo dục đại học ở Việt Nam Lê Thị Dung Tạp chí Dạy và Học Ngày nay Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) KHXH&NV
85 Climate Change Impacts on Coffee Production: A Study of Local Knowledge and Adaptation in Dak Nong Province, Vietnam Đỗ Xuân Biên Journal of Climate Research Tạp chí Quốc tế (khác) KHXH&NV
86 Nâng cao tính tích cực của mạng xã hội cho giới trẻ Đỗ Thị Anh Phương Tạp chí Công thương Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa KCT-CQL-Luật
87 The effect of tools and Rewards Provided to White-Collar and Blue-Collar Workers and impact on their Motivation and productivity Nguyễn Đăng Hạt Productivity management Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Kinh tế – Quản trị
88 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: cần có chính sách hiệu quả Hồ Ngọc Minh, Vũ Trực Phức, Trần Quang Cảnh Tạp chí Công Thương Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
89 Đổi mới cách dạy và học tại các trường đại học: xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế Hồ Ngọc Minh Tạp chí Công Thương Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
90 Effect of attachment feature for mandibular implant overdentures on bending strain around implants Phạm Nguyên Quân The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants ISI (Q1) Khoa Răng Hàm Mặt
91 Residual Ridge Resorption and Peri-implant Strain in Mandibular Implant Overdenture Phạm Nguyên Quân 2020 IADR/AADR/CADR General Session Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Răng Hàm Mặt
92 Contralateral Inferior Alveolar Nerve Transposition for Simultaneous Dental Implant Placement on a Unilateral Reconstructed Mandible: A Case Report With a 7-Year Follow-Up Võ Văn Nhân Journal of Oral and Maxillofacial Surgery ISI (Q2) Khoa Răng Hàm Mặt
93 A New Technique of two iliac cortical bone blocks sandwich technique for Secondary alveolar bone grafting in cleft lip and palate patients Võ Văn Nhân, Hồ Đắc Chiến, Phạm Nguyên Quân IntechOpen Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Răng Hàm Mặt
94 Phân lập và lưu trữ vi khuẩn Aggregatibacter actinomicetemcomitans từ mảng bám dưới nướu của bệnh nhân viêm nha chu Trần Thị Phương Thảo Science & Technology Development Journal – Health Sciences Tạp chí trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Răng Hàm Mặt
95 Biểu hiện Cathepsin K trong ung thư niêm mạc miệng Nguyễn Thị Hồng Tạp chí Y học Tp.HCM Tạp chí trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Răng Hàm Mặt
96 Improvement of antibacterial efficacy using antibiotic encapsulated silica – containing redox nanoparticles Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Science & Technology Development Journal Tạp chí trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Y
97 Effects of enzyme inactivation process on tea sensory assessments Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 3rd Vietnam Biology Conference Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Y
98 Identification of lactic acid bacteria in saliva of Vietnamese children Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 3rd Vietnam Biology Conference Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa CY
99 Effects of mannitol on total protein content and dihydrodipicolinate synthase (DHDPS) activities on Medicago truncatular Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Vietnamese National Biotechnology Conference 2020 Kỷ yếu HNKH Trong nước Khoa Y
100 Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu tại hệ thống ngân hàng cổ phần tại Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Nga Tạp chí Tài Chính – Review of Finance Tạp chí trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
101 Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Tuyết Nga Tạp chí Tài Chính – Review of Finance Tạp chí trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế – Quản trị
102 The situation of building and organizing implementation of solutions to prevent violence against preschool children in families in Ho Chi Minh City Nguyễn Thị Kim Anh Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Hội thảo online của dự án DUVE thuộc quỹ Eramus Viện khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
103 Effect of different polarity solvents on the anti-inflammatory activity of Symplocos cochinchinensis leaves and correlation with total polyphenol content Nguyễn Thái Minh Vietnam journal of chemistry SCOPUS Khoa VLTL-PHCN
104 Travel Intention to Visit Tourism Destinations: A Perspective of Generation Z in Vietnam Trương Thị Xuân Đào The Journal of Asian Finance, Economics and Business ISI (Q2) Khoa Kinh tế – Quản trị
105 Effects of lead on structures of zebrafish intestine and oocytes Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thuận Journal of Entomology and Zoology Studies 2021 SCOPUS Khoa Điều Dưỡng
106 Effects of lead on the development of zebrafish embryo Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thuận, Lê Thị Thắm European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISI (Q4) Khoa Điều Dưỡng
107 Novel method for calculating installed capacity of stand-alone renewable energy systems Vũ Quang Sỹ Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science SCOPUS Khoa KTCN
108 Antimicrobial, antioxidant of mixed herbal extract on infectious pathogens Nguyễn Ngọc Hữu, Nguyễn Thái Minh, Trần Thị Thuận The 4th Asian congress in nursing education Kỷ yếu HNKH Quốc tế Khoa Điều Dưỡng, Khoa VLTL-PHCN
109 Identification of lactic acid bacteria in saliva of Vietnamese children Nguyễn Ngọc Hữu, Nguyễn Thái Minh ICISE Quy Nhon, December 11 – 13, 2020 Kỷ yếu HNKH Quốc tế Khoa Điều Dưỡng, Khoa VLTL-PHCN
110 Fabrication and characterization Bacillus subtilis spore for drug delivery Nguyễn Ngọc Hữu ICISE Quy Nhon, December 11 – 13, 2020 Kỷ yếu HNKH Quốc tế Khoa Điều Dưỡng
111 Hình thái và giải phẫu 6 loài của họ cà phê (Rubiaceae) ở Việt Nam Đỗ Thị Anh Thư, Lê Văn Út Tạp chí NN&PTNT Tạp chí Trong nước Khoa Dược
112 Ảnh hưởng của khoáng vi lượng kết hợp với benzyladenine đến sự tăng trưởng của trái dứa Qeen (Ananas comosus (L.) Merr.) Lê Văn Út Tạp chí NN&PTNT Tạp chí Trong nước Khoa Dược
113 Phân tích sơ bộ thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro của một số giống nho tại Ninh Thuận, Việt Nam Lý Hồng Hương Hạ, Trần Trung Trĩnh, Võ Thị Bích Ngọc Tạp chí Y Dược học Cần Thơ Tạp chí Trong nước Khoa Dược
114 Xu hướng phát triển ngành cơ khí tại TpHCM giai đoạn 2020-2025 Nguyễn Văn San Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Tạp chí Trong nước Khoa KHXH&NV
115 Những thách thức của giáo dục trực tuyến ở bậc đại học Nguyễn Như Tùng, Đoàn Thị Huệ Dung Tạp chí Quản lý GD Tạp chí Trong nước Khoa NN&VHQT
116 Thực nghiệm phương pháp học theo dự án trong lớp học nói tiếng Anh ở Đại học Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Như Tùng, Tiêu Bích San, Nguyễn Thị Bích Thảo Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước Khoa NN&VHQT
117 Tín ngưỡng nữ thần của người Việt tại Biên Hòa – Đồng Nai tiếp cận từ lý thuyết chức năng Nguyễn Thị Thu Hằng Tạp Chí HIU Tạp chí Trong nước Khoa NN&VHQT
118 Bức tranh tình yêu bằng ngôn từ làm nổi rõ tính cách Thúy Kiều trong Truyện Kiều Nguyễn Văn Kha Kỷ yếu Hội Kiều học VN Kỷ yếu HNKH Trong nước Khoa KHXH&NV
119 The Vietnamese Greetings in Mekong Delta, Vietnam Nguyễn Thị Đan Tâm, Lê Khắc Cường International Journal of linguistics, Literature and Culture Tạp chí Quốc tế Khoa NN&VHQT, BGH
120 Tổng quan một số nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư Lê Thị Dung Tạp chí GD xã hội Tạp chí Trong nước Khoa KHXH&NV
121 Thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhận thaoi1 hóa khớp gối trước và sau phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện Chấn thương chỉnh Tp.HCM năm 2019 Hoàng Ngọc Tuyết Trinh, Nguyễn Lam Bình, Huỳnh Văn Phát Tạp chí Y học Việt Nam Tạp chí Trong nước Khoa VLTL-PHCN
122 Hacking user in Human-Computer Intercation Design (HCI) Lê Quỳnh Mai IEEE The 3rd International conference of Information and computer technologies ISI (Q4) Khoa KTCN
123 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động sử dụng mô hình Sem nghiên cứu trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hồ Ngọc Minh, Trần Quang Cảnh, Vũ Trực Phức Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế – Luật và Quản lý Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
124 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Fiber VNN của VNPT – Vinaphone Châu Đốc Vũ Trực Phức Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 13, tháng 6/2021 Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
125 Chuỗi cung ứng nhanh nhạy (phần 1) kinh nghiệm từ Walmart Đinh Thị Thu Hân Tạp chí Việt Nam Logistics Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
126 Chuỗi cung ứng nhanh nhạy kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Đinh Thị Thu Hân Tạp chí Việt Nam Logistics Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
127 Factor of developing ventre capital funds to creative technology innovation capital Phạm Duy Hiếu Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kỷ yếu HNKH Quốc tế Khoa KT-QT
128 Xuất khẩu nông sản và năng lực công nghệ của nông nghiệp Việt Nam Phạm Duy Hiếu Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 55/2020 Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
129 Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid 19 Phạm Duy Hiếu Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 57/2021 Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
130 Các yếu tố ảnh hưởng năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam Phạm Duy Hiếu Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 57/2021 Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
131 Các yếu tố đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid 19 Phạm Duy Hiếu Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 590 tháng 6/2021 Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
132 Impact of Corporate Social Responsibilities Dimensions on Employee Engagement through Mediating Variables: Organizational Trust and Job Satisfaction, Vietnam Trần Thị Nhinh International conference on business and finance Kỷ yếu HNKH Quốc tế Khoa KT-QT
133 Trading volume. Higher-order moment risk and stock return in the frontier market: an empirical study in Vietnam Phan Văn Thường Kỷ yếu HNKH Quốc tế Khoa KT-QT
134 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận tín dụng của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam Võ Thị Ngọc Trinh Tạp chí HIU, Kinh tế và Quản lý, số 14-01/2021 Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
135 Nâng cao vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số trong giai đoạn đổi mới đất nước Vũ Thị Lan Phương Tạp chí Công Thương Tạp chí Trong nước Khoa KT-QT
135 Investigation fermentation of Oolong for a stress suppressing drink and enriching GABA – a neurological nourishing compound Nguyễn Thái Minh Tạp chí Công Thương Kỷ yếu HNKH Quốc tế

7/2019-6/2020

Chi tiết....

STT Tên bài báo/Kỷ yếu Tác giả Tạp chí Loại xuất bản Đơn vị
01 Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở sinh viên khoa xét nghiệm y học- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Văn Trung Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Xét Nghiệm Y Học
02 Khảo sát tỷ lệ tăng Cholesterol và Trilgyceride ở sinh viên khoa xét nghiệm y học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Văn Trung Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Xét Nghiệm Y Học
03 Trực quan hóa dữ liệu hình ảnh y khoa dựa trên mô hình hình học Trần Mạnh Hà The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019), Springer Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
04 Hệ thống web quản lý bộ điều khiển mạng quản lý bằng phần mềm Trần Mạnh Hà The 13th International Conference on Advanced COMPuting and Applications 2019 (ACOMP 2019), IEEE Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
05 So sánh các kỹ thuật học máy cho phân tích dữ liệu lỗi mạng Trần Mạnh Hà Symposium on Computer Science & Engineering (SCSE 2019), Journal of Science and Technology Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
06 Ứng dụng mã hóa dựa trên thuộc tính cho thiết bị di động Trần Mạnh Hà Symposium on Computer Science & Engineering (SCSE 2019), Journal of Science and Technology Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
07 Anti-inflammatory and antiproliferative compounds from Sphaeranthus africanus Huỳnh Lời Phytomedicine SCOPUS Khoa Dược
08 Nghiên cứu sản xuất cá bông lau (Pangasius krempfi ANG&CHAU 1949) tại Đồng Tháp Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Thị Nga Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường
09 Tần số điểm đa hình rs12979860 và rs8099917 trên gene IL28B ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan siêu vi C Hà Thị Anh Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Xét Nghiệm Y Học
10 Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Stream with the Technique of Batch-Update Nguyễn Thành Trung FDSE2019: The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa CNTT
11 Mức độ xâm hại tình dục đối với học sinh Trung Học Cơ Sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hoàng Tạp chí Tâm lý học Xã hội Tạp chí Trong nước (khác) Phòng Tuyển Sinh
12 Agent-based Simulation for Price Strategies Nhiêu Nhật Lương Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering. ISBN: 978-604-73-7136-5 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Viện KD & QL- Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
13 Flexible Flow Shop Manufacturing System Improvement by Simulation Approach: A Case Study of Handbags Manufacturer in Ho Chi Minh City Nhiêu Nhật Lương Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering. ISBN: 978-604-73-7136-5 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Viện KD & QL- Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
14 Designing agricultural products supply chain between Vietnam and Asian Countries: case of Taiwan Hồ Thanh Phong, Nguyễn Viết Tịnh, Nhiêu Nhật Lương Proceedings of the 2019 International Symposium on Industrial.3.5 and Intelligent Manufacturing (Industry3.5) Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
15 International Tourists' Loyalty to Ho Chi Minh City Destination- A Mediation Analysis of Perceived Service Quality & Perceived Value. Nguyễn Thị Minh Phương Sustainability (MDPI) ISI (Q2) Viện KD & QL-Quản Trị KS & NH
16 Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: an ecological study Phạm Văn Hậu Western Pacific Surveillance and Response Journal (WPSAR) ISI (Q2) Khoa Y
17 Kết quả thực hiện đề án “hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất" của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Trần Thị Quốc Minh Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp và khu chế xuất" Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) Khoa GDMN
18 Sân chơi cho trẻ trong trường mầm non ở các khu công nghiệp tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hoàng Thị Mai Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp và khu chế xuất" Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) Khoa GDMN
19 Enhancing appropriate environmental design in healthcare facilities for the inhibition of nosocomial infection Trần Văn Khải E3S Web of Conferences
E-ISSN: 2267-1242
SCOPUS Khoa Kiến trúc
20 Ảnh hưởng của cacbon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi Vũ Thị Bích Ngà Springer Nature – Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 54) SCOPUS Khoa Xây Dựng
21 Study on the effects of water stress treatment on the fluctuations of MtHDHDS1 gene encoding of dihydrodipicolinate synthase (MtDHDPS1) in Medicago truncatular Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Hue University Journal of Science Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa CNSH – MT
22 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên viện kinh doanh và quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KD&QL
23 Sự phù hợp của chương trình đào tạo bậc đại học với yêu cầu của thị trường lao động Vũ Trực Phức, Trần Quang Cảnh Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KD&QL
24 Ảnh hưởng của ba yếu tố: GDP Trung Quốc, giá dầu thô, tỷ giá vnd/usd tới GDP của Việt Nam Trần Quang Cảnh, Vũ Trực Phức Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KD&QL
25 Phương pháp thẩm định bức tranh nghệ thuật trong không gian nội thất Nguyễn Minh Trúc Sơn Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Ngành MTCN
26 Tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ Nguyễn Thị Kim Anh Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Ngành GDMN
27 Định hướng tiếp cận, phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà tù Bà Rá trong phức hợp di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh của khu vực núi Bà Rá – thác mơ tỉnh Bình Phước Trần Thị Thu Lương Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Việt Nam học
28 Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại Quận 1, TP.HCM – thực trạng và giải pháp khắc phục Trương Thị Xuân Đào Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KD&QL
29 Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến dầu thực vật Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tịnh, Nhiêu Nhật Lương Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
30 Tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng nhờ vào bộ lưu điện Vũ Quang Sỹ Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Điện – Điện tử
31 Phân tích hàm lượng kim loại nặng trong tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp quang phổ phát xạ cao tần ghép nối khối phổ icp-ms Nguyễn Trần Xuân Phương, Đỗ Chiếm Tài Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Đại cương
32 Tối ưu hóa phương pháp Quechers trong phân tích bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao phát hiện tồn dư Tetracycline trong một số loại thịt bán ở chợ tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Trần Xuân Phương Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Đại cương
33 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KD&QL
35 Vấn đề xây dựng bản sắc cộng đồng ASEAN từ cách tiếp cận xuyên văn hóa Trần Thị Thu Lương Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Việt Nam học
36 Nguyên nhân dẫn đến Brexit: các cấp độ phân tích của David Singer Nguyễn Minh Tài Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Phòng QLKH
37 Đời sống tâm linh của con người trong truyện Việt Nam sau 1975 Nguyễn Văn Kha Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH
38 Khám phá nét riêng mang đậm dấu ấn địa phương của vè Bình Dương Nguyễn Xuân Lý Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH
39 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành du lịch: trường hợp nghiên cứu tại 4 trường đại học công và tư có đào tạo ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Xuân Đào Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KD&QL
40 An tử và trợ tử tiếp cận dưới nhãn quan Công giáo Nguyễn Thị Thu Hằng Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa KHXH
41 Khảo sát mức độ nhiễm khuẩn của tiền Việt Nam tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Anh Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) Tạp chí Trong nước (khác) Khoa XNYH
42 Yêu cầu về năng lực dạy học đọc hiểu văn bản của giáo viên THPT theo chương trình định hướng phát triển năng lực Nguyễn Văn Kha Trường Đại học Vinh-Viện Sư phạm xã hội, NXB Khoa học Xã hội Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) Khoa KHXH
43 Employment plan of Technical Intern Trainees in Japan: case study of Vienamese interns in Hiroshima Đỗ Xuân Biên Hội thảo địa lý toàn quốc Hàn Quốc năm 2019 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KHXH
44 Physiological Energy and Body Composition Reaction after 6 Weeks of Training at 2500m Hypoxia Chamber of Male Sprint Lương Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Khánh Duy Journal of Sports Research, Volume 6, Issue 1, ISSN: 2413-8436, Pages 39-43 Tạp chí Quốc tế (khác) GDTC
45 Đào tạo ứng dụng Công nghệ 4.0 vào trong giảng dạy Thiết kế Công nghiệp Ngô Thị Thúy Anh Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục đại học trong cuộc CMCN 4.0", tr.678-685 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) KTCN-MTCN
46 Thực trạng đào tạo ngành thiết kế công nghiệp ở Tp HCM hiện nay Ngô Thị Thúy Anh Hội thảo khoa học, Hiệp hội các trường CĐ, ĐH đào tạo MTCN VN tại Trường Đại Học Mở Hà Nội, tr.115-126 Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) KTCN-MTCN
47 Hợp tác đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp – giải pháp hiệu quả để sử dụng nguồn nhân lực trong ngành Thiết kế Mỹ thuật Ứng dụng Ngô Thị Thúy Anh Hội thảo khoa học Đào tạo Mỹ thuật Ứng dụng Thực trạng và giải pháp, Đồng Nai, tr.57-64 Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) KTCN-MTCN
48 The Study of a Multicriteria Decision Making Model for Wave Power Plant Location Selection in Vietnam Nguyễn Văn Thành Processes 2019, 7(10), 650 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
49 Fuzzy Multicriteria Decision-Making Model (MCDM) for Raw Materials Supplier Selection in Plastics Industry Nguyễn Văn Thành Mathematics 2019, 7(10), 981 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
50 Supplier selection criteria in Vietnam: A case study in textile and apparel industry Hồ Thanh Phong Journal of Asian Business and Economic Studies Volume 26, Special Issue 02 (2019), 71–100 Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
51 Development of Questionnaire on Supplier Selection Criteria for Textile and Apparel Industry – A Case Study in Vietnam Hồ Thanh Phong International Journal of Supply Chain Management ISI (Q3) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
52 Criteria for supplier selection in textile and apparel industry: a case study in Vietnam Hồ Thanh Phong Journal of Asian Business and Economic Studies
Vol. 26(S02) , October 2019, Page 71-100
ISI (Q3) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
53 Enhancing appropriate environmental design in healthcare facilities for the inhibition of nosocomial infection Trần Văn Khải E3S Web of Conferences 135, 01059 (2019), ITESE-2019 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KTCN
54 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khối kinh tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Mai Thị Trúc Ngân Tạp chí Giáo dục, Số 472 (Kì 2 – 2/2020), tr 22-28 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa KT-QL-Luật
55 Công cụ đo lường chất lượng phiếu chăm sóc thực hiện theo quy trình điều dưỡng Huỳnh Thị Phượng Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH năm 2019, tập 23, số 6 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Điều dưỡng
56 Những năng lực then chốt của giảng viên trong thời đại giáo dục 4.0 Nguyễn An Phú, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Thị Nhinh, Đặng Thanh Tuấn, Trương Hồng Chuyên Tạp chí Công thương: các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
57 Kết hợp RFID và Blockchain để xây dựng mô hình hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn An Phú, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thủy Tiên Tạp chí Công thương: các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
58 Mức độ tin cậy của các mẫu hình đảo chiều Andlesticks bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Quang Cảnh, Vũ Trực Phức Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
59 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức và người lao động tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vũ Trực Phức, Trương Hồng Chuyên, Lê Thị Cẩm Tú, Trần Quang Cảnh Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
60 Vấn đề định vị ngôn ngữ Tà Mun Lê Khắc Cường Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Quốc tế
61 The mediating effect of organizational factors between multidimensional performance measures and performance management systems Trần Anh Tùng Management Science Letters SCOPUS Khoa Đào Tạo Quốc Tế
62 Phân tích báo cáo lỗi phần mềm sử dụng các kỹ thuật máy học Trần Mạnh Hà, Hồ Thanh Phong Springer Nature Computer Science (e-ISSN: 2661-8907) Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Bộ môn Logistic và Quản lý chuỗi cung cứng
63 Tính kích ứng da và độc tính bất thường của chế phẩm tinh dầu bưởi Hồ Thị Thạch Thúy, Trần Thị Thu Hồng, Trần Thị Được Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
64 Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc Flavonoid trong lá cây dủ dẻ trơn (Melodorum Fruticosum lour. Annonaceae) Huỳnh Lời Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Khoa Dược
65 Xây dựng quy trình định lượng Carthamin trong hồng hoa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (Flos Carthami Tinctorii) Lưu Lệ Khanh Tạp chí Y Học Việt Nam Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
66 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khối Kinh tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
67 Tác động của quy mô doanh nghiệp, cơ cấu vốn và rủi ro kinh doanh đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal of Science) ISSN: 2615-9686 Tạp chí Trong nước (khác) Phòng Tài chính Kế toán
68 A hybrid fuzzy analytic hierarchy process and the technique for order of preference by similarity to ideal solution supplier evaluation and selection in the food processing industry Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tịnh Symmetry
ISSN: 2073-8994
ISI (Q2) Bộ môn Logistic và Quản lý chuỗi cung cứng
69 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Model for Supplier Evaluation and Selection for Oil Production Projects in Vietnam Nguyễn Văn Thành, Hồ Thanh Phong Processes ISSN: 2227-9717 ISI (Q2) Bộ môn Logistic và Quản lý chuỗi cung cứng
70 Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Indian Journal of Agricultural Research ISI (Q3) Bộ môn Công nghệ sinh học
71 Morphologies of Fibronectin Fibrils Formed under Shear Conditions and Their Cellular Adhesiveness Properties Lê Thị Anh Thơ Molecular and Cellular Biomechanics ISI (Q3) Khoa Y
72 Phytochemical constituents from the leaves of Senna alata (L.) Roxb Huỳnh Lời Tạp Chí Dược Liệu Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
73 The Impact of Physical Education on Self-Esteem and Confidence of Orphaned Children Lương Thị Ánh Ngọc An International Peer Reviewed Open Access Journal For Rapid Publication, New Delhi, India Approved Journal, ISSN: 0974-6455, pag 101-105 ISI (Q3) Khoa Khoa học Giáo dục
74 On the Method of Using Variance Analytical Skills in Sport-Pedagogical and Biomedical Research Lương Thị Ánh Ngọc An International Peer Reviewed Open Access Journal For Rapid Publication, New Delhi, India Approved Journal, ISSN: 0974-6455, pag 91-94 ISI (Q3) Khoa Khoa học Giáo dục
75 Applying technology in making stained glass paintings in Ho Chi Minh city and Southern Provinces Huỳnh Quang Cường Contemporary Convergence Technology, Art and Deisgn, Icad 2020, ISSN: 2713-9840, page 246-258 Tạp chí Quốc tế (khác) Bộ Môn MTCN
76 3D Printing Application For Undergraduate Education in Vietnam Industrial Art Design Nguyễn Minh Trúc Sơn Contemporary Convergence Technology, Art and Deisgn, Icad 2020, ISSN: 2713-9840, page 354-369 Tạp chí Quốc tế (khác) Bộ Môn MTCN
77 Femininity of Champa's Decorative and Sculptural Art Ngô Thị Thúy Anh Diseno en Palermo XV Encuentro Virtual Latinoamericano de Diseno 2020, ISSN: 1850-2032 Tạp chí Quốc tế (khác) Bộ Môn MTCN
78 Thực trạng đào tạo và hoạt động của Curator tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Thị Thúy Anh HTKH Thực trạng và giải pháp Phát triển đội ngũ giám tuyển Mỹ thuật VN, tr.70-84 Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) Bộ Môn MTCN
79 Application 4.0 in conservation and developing the value of Architectural and sculptural arts Ngô Thị Thúy Anh Contemporary Convergence Technology, Art and Deisgn, Icad 2020, ISSN: 2713-9840, page 299-312 Tạp chí Quốc tế (khác) Bộ Môn MTCN
80 Phân tích sơ bộ thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính chống Oxy hóa In Vitro của một số giống nho (Vitis Vinifera) tại Ninh Thuận, Việt Nam Lý Hồng Hương Hạ, Võ Thị Bích Ngọc, Trần Trung Trĩnh Tạp Chí Y Dược Học Cần Thơ Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Dược
81 The Advantages and Disadvantages of Virtual Learning Đoàn Thị Huệ Dung IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) Tạp chí Quốc tế (khác) Khoa KHXH
82 Con người miền Trung trong truyện của Nguyễn Minh Châu Nguyễn Văn Kha Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam-Viện Văn học, Kỷ yếu hội thảo quốc gia, Nguyễn Minh Châu, NXB KHXH, 2020 Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện) Khoa KHXH
83 Determinants of tourist guides job satisfaction in Ho Chi Minh City- Viet Nam Nguyễn Thị Minh Phương The Proceeding of 2020 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2020),International University – VNU – HCMC,'ISBN: 978-604-73-7056-6 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KT-QL-Luật
84 Determinants of features impact on leadership behaviors towards organization commitment through the mediation of employee job satisfaction – an empirical study on Vietnamese tourism sector of Ho Chi Minh City Nguyễn Thị Minh Phương The Proceeding of 2020 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2020),International University – VNU – HCMC,'ISBN: 978-604-73-7056-6 Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện) Khoa KT-QL-Luật
85 Outage probability and ergodic capacity analysis in power splitting based full-duplex relaying networks of double rayleigh fading channel for vehicular communications Vũ Quang Sỹ Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science SCOPUS Khoa KTCN
86 Ca[Mg3SiN4]Ce3+ Phosphor: Effect of Particle Concentration on Lighting Properties of the 7000K IPW-LEDs Vũ Quang Sỹ, Đào Tăng Tín International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) SCOPUS Khoa KTCN
87 Phát triển hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam Vũ Trực Phức, Phạm Duy Hiếu PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
88 Novel Dependencies of Currents and Voltages in Power System Steady State Mode on Regulable Parameters of Three-Phase Systems Symmetrization Vũ Quang Sỹ TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control SCOPUS Khoa KTCN
89 Influence of Ba[Mg2Al2N4]Eu2+ phosphor particle size on Vũ Quang Sỹ TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control SCOPUS Khoa KTCN
90 Cách mạng công nghệ 4.0 và sự thay đổi cách thức quản trị nguồn nhân lực Đỗ Thị Anh Phương Tạp chí Công thương: các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa KT-QL-Luật
91 A method for knowledge representation to design Intelligent Problems Solver in mathematics based on Rela-Ops model Đỗ Văn Nhơn IEEE Acceess ISI (Q1) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
92 An Evaluation Model of Quantitative and Qualitative Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach for Hydroelectric Plant Location Selection Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tịnh Energies 2020, 13(11), 2783 ISI (Q2) Khoa Kỹ thuật Công nghệ
93 Tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Phan Minh Trí Kinh tế và dự báo Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật
94 Thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thoái hoá khớp gối trước và sau phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 Huỳnh Văn Phát Tạp chí Y học Việt Nam Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa VLTL – PHCN
95 Những thách thức mà sinh viên điều dưỡng gặp phải tại môi trường học tập lâm sàng Trần Thị Huyền Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) Khoa điều dưỡng
96 Tổng quan một số nghiên cứu về sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư Lê Thị Dung Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, tháng 10/2020 Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN) KHXH&NV
97 Hacking User in Human-Computer Interaction Design (HCI) Lê Quỳnh Mai 2020 3rd International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT) SCOPUS Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Năm 2019

Chi tiết....

STT

Tên bài báo/Kỷ yếu

Tác giả Tạp chí Loại xuất bản

Đơn vị

01 Anti-inflammatory and antiproliferative compounds from Sphaeranthus africanus

TS. Huỳnh Lời

Phytomedicine

ISI (Q1)

Khoa Dược

02 Tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên vi khuẩn P.gingivalis

BS. Trần Thị Phương Thảo

International Journal of Dentistry Volume 2019, Article ID 7329103, 6 pages ISSN‎: ‎1687-8736

ISI (Q2)

Khoa Răng – Hàm – Mặt

03 Tác động của huyết tương giàu tiểu cầu lên vi khuẩn P.gingivalis

BS. Trần Thị Phương Thảo

International Journal of Dentistry

ISI (Q2)

Khoa Răng – Hàm – Mặt

04 International Tourists’ Loyalty to Ho Chi Minh City Destination – A Mediation Analysis of Perceived Service Quality & Perceived Value.

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Sustainability (MDPI)

ISI (Q2)

Viện Kinh doanh Quản lý

05 Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: an ecological study

TS. Phạm Văn Hậu

Western Pacific Surveillance and Response Journal (WPSAR)

ISI (Q2)

Khoa Y

06 Enhancing appropriate environmental design in healthcare facilities for the inhibition of nosocomial infection

PGS.TS Trần Văn Khải

E3S Web of Conferences E-ISSN: 2267-1242

SCOPUS

Khoa Kiến trúc

07 Ảnh hưởng của carbon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi

TS. Vũ Thị Bích Ngà

Springer Nature – Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 54)

SCOPUS

Khoa Xây dựng

08 Trực quan hóa dữ liệu hình ảnh y khoa dựa trên mô hình hình học

PGS.TS Trần Mạnh Hà

The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019), Springer

Tạp chí Quốc tế (khác)

Ban Giám hiệu.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

09 The Impact of Leadership Styles on the Engagement of Cadres, Lecturers and Staff at Public Universities – Evidence from Vietnam

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Journal of Asian Finance, Economics and Business

Tạp chí Quốc tế (khác)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

10 A critical review of interorganizational relationships and its application in tourism industry

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019). ISBN: 978-604-73-7056-6

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Viện Kinh doanh Quản lý

11 Factors affecting tourist destination satisfaction – a study in Ho Chi Minh city, Vietnam

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương, ThS. Lê Văn Cúp

International Conference on Economics, Business and Tourism (ICEBT-2019); ISBN: 978-604-73-7056-6

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Viện Kinh doanh Quản lý

12 Hệ thống web quản lý bộ điều khiển mạng quản lý bằng phần mềm

PGS.TS Trần Mạnh Hà

The 13th International Conference on Advanced COMPuting and Applications 2019 (ACOMP 2019), IEEE

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ban Giám hiệu.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

13 Đánh giá việc dùng phương pháp Học Theo Dự Án để nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Như Tùng

The 7th OpenTESOL International Conference 2019 | Proceedings

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Ngôn ngữ học

14 Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Stream with the Technique of Batch-Update

TS. Nguyễn Thành Trung

FDSE2019: The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering 2019

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Khoa Công nghệ Thông tin

15 Agent-based Simulation for Price Strategies

ThS. Nhiêu Nhật Lương

Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering. ISBN: 978-604-73-7136-5

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

16 Flexible Flow Shop Manufacturing System Improvement by Simulation Approach: A Case Study of Handbags Manufacturer in Ho Chi Minh City

ThS. Nhiêu Nhật Lương

Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering. ISBN: 978-604-73-7136-5

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

17 Designing agricultural products supply chain between Vietnam and Asian countries: case of Taiwan

PGS.TS Hồ Thanh Phong, ThS. Nguyễn Viết Tịnh, ThS. Nhiêu Nhật Lương

Proceedings of the 2019 International Symposium on Industrial.3.5 and Intelligent Manufacturing (Industry3.5)

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

18 So sánh các kỹ thuật học máy cho phân tích dữ liệu lỗi mạng

PGS.TS Trần Mạnh Hà

Symposium on Computer Science & Engineering (SCSE 2019), Journal of Science and Technology

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ban Giám hiệu
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

19 Ứng dụng mã hóa dựa trên thuộc tính cho thiết bị di động

PGS.TS Trần Mạnh Hà

Symposium on Computer Science & Engineering (SCSE 2019), Journal of Science and Technology

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ban Giám hiệu.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ

20 Blockchain 3.0 in scientific perspective: overcome challenges

TS. Nguyễn Thành Trung

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" (HĐCDGSNN)

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Công nghệ Thông tin

21 Kết quả thực hiện đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất" của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

TS. Trần Thị Quốc Minh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp và khu chế xuất"

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ngành Giáo dục Mầm non

22 Sân chơi cho trẻ trong trường mầm non ở các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Hoàng Thị Mai

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp và khu chế xuất"

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Ngành Giáo dục Mầm non

23 Production and antimicrobial, antioxidant cytotoxicity activities of exopolysaccharides (EPS) from myxomycetes

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

2nd Vietnam Biology Conference

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

24 Potential of herbal extracts of Trametes versicolor, Piper betle and Curcumin extract for cosmetic application

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

2nd Vietnam Biology Conference

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

25 Yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn thương hiệu quốc tế

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Du lịch Việt Nam

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

26 Quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, cảm xúc tích cực và quyết định lựa chọn nhà hàng tiệc cưới tại TP. Hồ Chí Minh

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

27 Mức độ xâm hại tình dục đối với học sinh Trung Học Cơ Sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng

Tạp chí Tâm lý học Xã hội

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Phòng Sau Đại học

28 Chính sách hợp thời và sự phát triển kinh tế quốc gia

TS. Phạm Duy Hiếu

Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

29 Study on the effects of water stress treatment on the fluctuations of MtHDHDS1 gene encoding of dihydrodipicolinate synthase (MtDHDPS1) in Medicago truncatular

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Hue University Journal of Science

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

30 Study on the effects of water stress treatment on the fluctuations of MtHDHDS1 gene encoding of dihydrodipicolinate synthase (MtDHDPS1) in Medicago truncatular

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Hue University Journal of Science

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

31 Tầm soát nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở sinh viên Khoa Xét nghiệm Y học- trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Văn Trung

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

32 Khảo sát tỷ lệ tăng cholesterol và trilgyceride ở sinh viên Khoa Xét nghiệm Y học- trường Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

ThS. Nguyễn Văn Trung

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

33 Nghiên cứu sản xuất cá bông lau (Pangasius krempfi FANG&CHAU 1949) tại Đồng Tháp

ThS. Ngô Văn Tuấn, PGS.TS Nguyễn Thị Nga

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường

34 Tần số điểm đa hình rs12979860 và rs8099917 trên gene IL28B ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan siêu vi C

PGS.TS Hà Thị Anh

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

35 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng

TS. Mai Thị Trúc Ngân, ThS. Nguyễn Đỗ Bích Nga, ThS. Huỳnh Mỹ Tiên

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Viện Kinh doanh Quản lý

36 Sự phù hợp của chương trình đào tạo bậc đại học với yêu cầu của thị trường lao động

TS. Vũ Trực Phức, ThS. Trần Quang Cảnh

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Viện Kinh doanh Quản lý

37 Ảnh hưởng của ba yếu tố: GDP Trung Quốc, giá dầu thô, tỷ giá VND/USD tới GDP của Việt Nam

ThS. Trần Quang Cảnh, TS. Vũ Trực Phức

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Viện Kinh doanh Quản lý

38 Phương pháp thẩm định bức tranh nghệ thuật trong không gian nội thất

ThS. Nguyễn Minh Trúc Sơn

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

39 Tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Giáo dục Mầm non

40 Định hướng tiếp cận, phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà tù Bà Rá trong phức hợp di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh của khu vực núi Bà Rá – Thác Mơ tỉnh Bình Phước

PGS.TS Trần Thị Thu Lương

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Việt Nam học

41 Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại Quận 1, TP.HCM – thực trạng và giải pháp khắc phục

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

42 Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến dầu thực vật

TS. Nguyễn Văn Thành, ThS. Nguyễn Viết Tịnh, ThS. Nhiêu Nhật Lương

Tạp Chí Khoa Học ĐHQT Hồng Bàng (Hong Bang Journal  of Science) ISSN: 2615-9686

Tạp chí Trong nước (khác)

Ngành Logistics và chuỗi cung ứng

Năm 2018

Chi tiết....

STT

Tên bài báo/Kỷ yếu

Tác giả Tạp chí Loại xuất bản

Đơn vị

01 A New Approach for Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Streams

TS. Nguyễn Thành Trung

ICNCG2018: The 4th International Conference on Next Generation Computing 2018 (page 2)

Kỷ yếu HNKH Quốc tế (có phản biện)

Khoa Công nghệ Thông tin

02 Hoạt động thể dục thể thao của người lao động trong các doanh nghiệp khối xây dựng và bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc

Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành GDTC&ANQP

03 Mô hình chuỗi giá trị logistics sử dụng Big data để đạt hiệu quả trong khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long.

ThS. Nguyễn An Phú

Các kết quả nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Công nghệ – Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

04 Xây dựng quy trình định lượng các flavonoid và acid clorogenic trong nữ lang (Valeriana hardwickii) bằng UHPLC-MS  (Quantitative analysis of flavonoids and chlorogenic acid in Valeriana hardwickii by UHPLC-MS)

ThS. Huỳnh Lời

Tạp Chí Y Học Tp. HCM

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Dược

05 Quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, cảm xúc tích cực và quyết định lựa chọn nhà hàng tiệc cưới tại TP. Hồ Chí Minh

ThS. Trương Thị Xuân Đào

Kinh tế và Dự báo

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành

06 Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất 2-pyrazolin

ThS. Nguyễn Đức Tài

Tạp Chí Dược Học

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Dược

07 Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm của một số base Shiff sulfanilamid

ThS. Nguyễn Đức Tài

Tạp chí Y Học TpHCM

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Khoa Dược

08 Chính sách phát triển đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

TS. Phạm Duy Hiếu

Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

09 Chính sách và sự phát triển kinh tế quốc gia: Việt Nam và sự tham gia CPTPP

TS. Phạm Duy Hiếu

Tạp chí Phát Triển và Hội Nhập

Tạp chí Trong nước (HĐCDGSNN)

Viện Kinh doanh Quản lý

10 Ảnh hưởng của carbon đen và xỉ lò cao đến tính chất tự cảm biến trong giai đoạn đàn hồi của bê tông tính năng cao cốt sợi

TS. Vũ Thị Bích Ngà

Kỷ yếu Hội Nghị KHCN GTVT lần IV – Trường ĐHGTVT Tp. HCM ISBN: 978-604-76-1578-0
Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD, 13(4V), 151-158.

Số doi

Kỷ yếu HNKH Trong nước (có phản biện)

Khoa Xây dựng

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172