1. Tiếng Hàn Sơ cấp – Cao cấp 

 • Sử dụng giáo trình Tiếng Hàn Đại học Quốc Gia Seoul
 • Quy mô lớp học: 15 – 20 học viên/lớp
 • Mỗi lớp 60 tiết (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
 • Bao gồm:
  1. Tiếng Hàn Sơ cấp (4 lớp: Sơ cấp 1 –  4)
  2. Tiếng Hàn Trung cấp (4 lớp, Trung cấp 1 – 4)
  3. Tiếng Hàn Cao cấp (4 lớp, Cao cấp 1 – 4)

2. Tiếng Hàn dành cho thiếu niên

 • Hoàn thành kỹ năng nghe – nói – đọc – viết cơ bản
 • Sử dụng giáo trình Tiếng Hàn cho kiều bào, Bộ GD HQ
 • 60 tiết (10 tuần x 3 buổi x 2 tiết)
 • 15 – 20 học viên/lớp

3. Tiếng Hàn dành cho Phụ nữ kết hôn di trú 

 • Dành cho Người có mong muốn tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc hay phụ nữ kết hôn với người Hàn và di cư qua Hàn Quốc sinh sống.
 • Sử dụng giáo trình ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc dành cho phụ nữ kết hôn di trú, Bộ tư pháp Hàn Quốc, 2013.
 • Hoàn thành kỹ năng nghe – nói – đọc – viết cơ bản.
 • 240 tiết (10 tuần x 5 buổi x 4 tiết)
 • 15 – 20 học viên/lớp

4. Tiếng Hàn dành cho người xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 

 • Dành cho người có nhu cầu xuất khẩu lao động, Người đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty Hàn Quốc hoặc có liên quan đến đối tác Hàn Quốc.
 • Giáo trình của Bộ Lao động Hàn Quốc 한국어 표준교재 (EPS-Topik), năm 2014 và các tài liệu khác.
 • Hoàn thành kỹ năng nghe – nói – đọc – viết cơ bản.
 • 240 tiết (10 tuần x 5 buổi x 4 tiết)
 • 15 – 20 học viên/lớp

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172